Bildmontage

Förnybar energi, grön taxonomi, Paris-nostalgi och global pandemi

Det längsta året någonsin är snart slut. Trots de rådande omständigheterna har mycket hänt, men vi har lång väg kvar.

Året 2020 kommer nog att för alltid förknippas med munskydd, handsprit och en ökad kunskap i hur man håller helt okej digitala fikastunder. Men det har faktiskt hänt mycket mer, inte minst på klimat- och energifronten.

Pandemins effekter på klimatet

Ja, vi behöver faktiskt prata lite om the virus that must not be named innan vi kan gå vidare med annat. När lockdowns och reseförbud drog över världen i våras cirkulerade sorgliga bilder på tomma storstäder, men också uppmuntrande satellitbilder som visade sjunkande halter av luftföroreningar, och det rapporterades om minskade utsläpp som gjort luften bättre på många håll i världen.

Under denna tid minskade utsläppen med den mängd som vi behöver minska varje år för att nå våra klimatmål, vilket blev en ögonöppnare för många. Men att utsläppen minskat tillfälligt nu kan inte ses som någon långsiktig framgång för klimat och miljö, menar experter. Vi hoppas alla på en normal vardag igen, och att stänga ner produktion och transporter hör inte till vardagen. Vi måste alltså hitta ett sätt att få samma positiva effekt på miljön, utan lockdowns.

Men tider av utmaningar har en förmåga att snabba på förändring. Kraftverk med dyr energi blev de som stängdes ner först medan andelen förnybar energi ökade. Att stänga ner sol-, vind- och vattenkraft sparar man inte pengar på, till skillnad från till exempel kol och gas. Förhoppningsvis kan vi dra lärdom av detta och sätta grön teknik, förnybara energikällor och energieffektivisering i centrum i framtidens städer. För vi har lång väg kvar att gå…

Hur har det gått för Sverige med EU:s 20/20/20-mål?

2020 var året som EU:s klimatmål 20/20/20 skulle uppnås. Målen som sattes var:

  • 20% minskning av växthusgasutsläpp
  • 20% av energin ska komma från förnybara källor
  • 20% minskad energianvändning genom bättre energieffektivitet

Bostäder står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, så att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänka Sveriges totala energikonsumtion. Fastighetsbranschen har jobbat enträget med att energieffektivisera sina fastigheter – men har det gått fort nog?

EU är på banan att nå två av de tre klimatmålen för 2020. Medlemsländernas andel växthusgasutsläpp har minskat med 24% och andelen förnybar energi låg under 2019 på 19,4%. Men det tredje målet, energieffektivisering, ser ut att bli svårare att nå. Och Sverige pekas ut som ett av de länder som behöver lägga manken till.

Det finns mycket kvar att göra, särskilt om vi ska uppnå målen som satts för 2030 och framåt. Enligt FN finns redan tekniken för att minska energikonsumtionen med 30-80%, men arbetet försvåras på grund av bristen på struktur och insyn i förbrukningen av energi. Bra energistatistik behövs för att göra tekniken användbar, och det kan vi hjälpa dig med! Se vilka energiuppföljningssystem som integrerar med data från Metry.

Parisavtalet firar 5 år

Nu i december är det fem år sedan den historiska bilden av förhandlingsledarna som höjde sina armar i luften togs. Historiskt var även avtalet som hade slutits. För första gången enades världens länder om ett globalt klimatavtal som överträffade de flestas förväntningar.

Sedan Parisavtalet har kanske den största förändringen varit den mentala inställningen. Städer och regioner driver omställningen, företag investerar för framtiden och istället för att se hot ser man möjligheter. Innan Parisavtalet var fossilfrihet en börda, något vi behövde fördela mellan oss och helst ville slippa lägga resurser på. Nu handlar det istället om att vara först; näringslivet ber riksdagen att öka tempot av rädsla att tappa konkurrenskraft och vi är mer rädda för långsamheten än snabbheten. Och för de som vill gå i bräschen är digitalisering ett måste.

Vill du veta mer om digitalisering av energistatistik och vilka möjligheter det öppnar, är du välkommen att prata med oss!

IMD – ögonrullaren som ger en spark i baken

Efter påtryckningar från EU skrevs nya regler för IMD in i svensk lag under hösten 2020. Även om detta skapat ögonrullningar från flera delar av fastighetsbranschen så är en sak säker: det är en bra anledning att energieffektivisera mer.

På Allmännyttans konferens Klimat- och Energikicken i november fick deltagarna frågan om de har tänkt implementera IMD för värme, eller väljer att satsa på energieffektivisering för att komma under de satta gränsvärdena. Det var en rörande majoritet (närmare bestämt 100%) som svarade att de tänker satsa på energieffektivisering. Kanske är det den stora vinsten med de nya IMD-reglerna; en spark i baken att snabba på energibesparande åtgärder.

Och om vi bortser från de nackdelar som finns med själva debiteringen så kommer den mer detaljerade mätningen troligtvis också att kunna innebära stora fördelar framöver.

EU:s gröna taxonomi – gemensamma riktlinjer för investeringar

Ett grönt fyrverkeri kommer förhoppningsvis att få avsluta året som gått. På nyårsafton förväntas nämligen EU-kommissionen att anta EU:s nya, gröna taxonomi.

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Tanken är att den ska göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar och skapa gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna.

Taxonomin kommer att få flera konsekvenser för svenska företag (vi kommer att prata mer om det framöver). Bland annat kommer kravet på större företag att redovisa sin verksamhet att spilla över även på mindre företag. …så ett bra nyårslöfte är kanske att få bättre koll på er energiförbrukning och era kostnader?

Vad har hänt på Metry?

Hemmakontor och digitala möten till trots blev 2020 det bästa året någonsin för oss på Metry! Vi har lärt känna fantastiska nya kunder, fått härliga nya kollegor och lanserat vår nya tjänst kostnadsinsamling via faktura.

Och precis som alla andra längtar vi efter ett nytt år med nya möjligheter. Vi har avlagt vårt nyårslöfte, och kort och gott lyder det som följer; att fortsätta digitalisera och hjälpa fastighetsbranschen att bli mer energieffektiv.

Tveka inte att höra av dig om du vill ha vår hjälp!