Om Metry

Experter på insamling av energidata

Vi hjälper fastigheter att bli mer hållbara och energieffektiva, snabbare. Med över 10 års erfarenhet i branschen är vi idag den främsta plattformen för energidata i Europa.

Bakgrunden

Potentialen att spara energi är enorm

Ändå går det långsamt

Fastighetsägare har möjligheten att spara 30-80% av den energi som används i deras byggnader – med teknik som funnits på marknaden i åratal. Ändå har omställningen gått långsamt. 

Varför? Den stora utmaningen ligger inte i tekniken, utan att få tag i datan som behövs för att använda den. Fastighetsägare saknar ofta datan som behövs för att ens upptäcka hur mycket energi som kan sparas. 

Där kommer Metry in i bilden!

 

Vi föddes ur insikten att energibesparing inte bara handlar om teknik; någon måste också investera i det, fatta beslut och säkra finansiering.

Fastighetssektorn har varit långsam att agera när det gäller möjligheten att spara energi. Men nu, med höga energipriser, hållbarhetslagar och krav från investerare, pressas fastighetsbranschen att agera snabbare för att göra byggnader mer hållbara och energieffektiva.

Bara i Europa finns det över 10 000 leverantörer av energitjänster och datakällor som ESG-konsulter, energiexperter och fastighetsförvaltare behöver samverka med för att få tag i den data de behöver för analys, rapportering och beslutsfattande.

Metry underlättar jobbet för energiexperter inom fastighetssektorn genom att ta hand om en av de mest komplexa uppgifterna i övergången till hållbarhet och energieffektivitet – att få tag i datan.

Magnus Hornef, CEO och Co-founder av Metry

Ett tydligt fokus

Vi vill rädda miljön med data

Datainsamling som gör skillnad

Vi har valt vår väg: att fokusera på insamling av energidata. Genom att göra det ger vi andra möjligheten att utveckla och använda energisparande teknik. Vår data ligger till grund för de smarta lösningarna som gör skillnad för miljön.

Vi tar hand om datainsamlingen så att du kan fokusera på att spara energi.

Människorna bakom datan

10 år av datainsamling

Med passion för greentech och data digitaliserar vi fastighetssektorn

Metry grundades 2012 vid Chalmers Entrepreneurs School i Göteborg – en inkubator för framåtblickande teknikföretag med en stark drivkraft för hållbarhet. Ett decennium senare består företaget av över 40 experter från hela världen.