Förvaltningsbolag

Skapa mer värde snabbt

Stärk ert energi- och hållbarhetserbjudande med modern datainsamling. Vår plattform för datainsamling är en perfekt grund för förvaltningsbolag som vill skapa erbjudanden som skalar mellan kunder och marknader.

Hur kan vi stärka ert erbjudande?

Automatisera datainsamlingen

Använd vår plattform för att samla in era kunders energidata och erbjud energi- och hållbarhetstjänster som verkligen är skalbara

Samla vad som helst, var som helst

Leverera värde till era kunder från första dagen, oavsett vilka marknader de finns i eller vilka tillverkare av tekniska system de har.

Använd samma verktyg för alla kunder

On-boarda dina nya kunder och få tillgång till deras datahistorik inom minuter. Öka er produktivitet genom att fortsätta använda de verktyg ni redan är bekanta med.

Automatiserad datainsamling

Glöm kundspecifika lösningar

Lägg tiden på att skapa värde

Säg ajöss till att läsa av mätare för hand och kom igång med automatisk datainsamling för energidata. Vår plattform låter er snabbt och smidigt samla in data från nätbolag för nya kunder i alla marknader med hjälp av digitala fullmakter, kunduppgifter och fakturor.

Undermätning

Energidata från valfria källor

Koppla upp allt, oavsett tillverkare

Sluta bekymra er om tillverkares olika standarder och samla data från alla smarta mätare, solanläggningar, laddstolpar och undercentraler. Vi gör det smidigt att koppla upp olika hårdvara från olika byggnader från olika tidsperioder.

Integrationer och API

Obegränsade användnings­områden

Framtidssäkra er verktygslåda med färdiga integrationer och ett öppet API

Koppla data till alla verktyg ni behöver för energianalys, hållbarhetsrapportering, byggnadscertifieringar, debitering av hyresgäster och budgetuppföljning. Vi gör det också enkelt att använda energi- och miljödata i BI-system.

Läs mer om vårt erbjudande för energiuppföljning
Läs mer om vårt erbjudande inom hållbarhetsarbete

Från mätare till magi i tre enkla steg

Koppla upp
Strukturera
Koppla ihop

Berätta vad du behöver

Vi guidar dig i att komma igång. En enda faktura per nätbolag är för det mesta nog för att komma igång.

Se Metry in action

Boka ett samtal där vi pratar mer om hur ni kan kan stärka era erbjudanden med automatiserad datainsamling

Fokus på detaljerna

Du frågar, vi svarar

Övertyga din chef om att investera i en datainsamlings­plattform. Checka av att IT har säkerheten på det torra. Lugna driftsgänget med att de kan fortsätta jobba i sina gamla vanliga styrsystem.

Här har vi samlat mer detaljerade svar på vanliga frågor. Har du en mer specifik fråga? Boka ett möte med oss, så kan vi svara på frågor mer anpassade efter dina specifika databehov.

Vilken sorts energi- och hållbarhetsdata kan ni samla in?

Det korta svaret: vi samlar in all data för energi- och vattenförbrukning samt tömning av avfall och återvinning.

Det lite längre svaret lyder:

 • Elförbrukning
 • Förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla
 • Gasförbrukning
 • Energiproduktion från värmepumpar
 • Netto-/bruttoförbrukning från solanläggningar
 • Vatten (kallvatten/varmvatten)
 • Avfall och återvinning*
 • Klimatsensorer (temperatur/luftfuktighet)
 • Luftkvalitetssensorer (CO2/TVOC)

* Endast i utvalda marknader. Regler på vad som behöver mätas varierar

Från vilka källor kan ni samla data?

Det generella svarer är: alla internetanslutna källor där det finns data.

Huvudmätare hos nätbolag
 • Fakturor
 • Kundsidor
 • Filöverföringar ((CSV, Excel, XM och marknadsspecifika energidataformat)
 • Nationella eldatahubbar
Egna mätare och hårdvaror
 • Smarta mätare/mätargateways
 • SCADA/styr- och reglersystem (lokalt installerade och överordnade molnsystem)
 • Undercentraler
 • Molnbaserade energiuppföljningssystem
 • Växelriktare och molnplattformar för övervakning av solanläggningar
 • Leverantörer av laddstolpar

Mätare som ännu inte kopplats upp kan läsas manuellt med vår app Metry Avläsningar.

Vilken dataupplösning kan ni hantera?

I de flesta fall beror eventuella begränsningar i upplösning inte på vår plattform utan på regler vad som får/måste publiceras i de olika marknaderna, eller på vad de system som integrerar med oss stöder.

För tillfället beräknar vi dock inte förbrukningsvärden på högre upplösning än per timme, eftersom inget anslutet system har byggt stöd för detta.

Vi erbjuder flera olika metoder att samla data som passar olika användningsfall och diskuterar gärna vilken lösning som passar bäst för er. 

Hur snabbt samlas data in?

Fördröjningen mellan slutet av en avläst period (en måndag/dag/timme) och att datan blir tillgänglig I Metry beror till största del på när den publiceras i datakällan (t.ex. när din faktura skapas, eller hur ofta datahubbar publicerar förbrukningsdata). Vi hanterar inkommande data kontinuerligt.

Överlag finns er data tillgänglig i Metry:

 • Månadsvärden: inom en dag efter att de finns i datakällan
 • Dygnsvärden: efterföljande dag
 • Timvärden från nätbolag: alla värden för en dag blir vanligtvis tillgängliga dagen efter
 • Timvärden från andra källor: inom en timme från att de registrerats, oftast mycket snabbare än så

Vilka nätbolag kan ni samla in data från?

Om ditt nätbolag levererar el, värme, kyla, gas, vatten eller renhållningstjänster till dig, och tar betalt för dessa – då kan vi samla in datan åt dig.

Vi har utvecklat olika verktyg för att samla in och läsa ut energi- och hållbarhetsdata i mer än 10 år. På så vis vågar vi påstå att ingen datakälla är för svår för oss att samla in ifrån.

Vad behöver vi för information från våra kunder?

I allmänna drag behövs den här sortens information från er sida:

 • Automatisk fakturainsamling: En anslutning till ert ekonomisystem
 • Automatiserad månadsdata från nätbolag: Kunduppgifter (t.ex. kundnummer och PIN-kod), eller registrerade kundinlogg till alla era nätbolag
 • Automatiserad högupplöst data från nätbolag: En signerad fullmakt från en firmatecknare eller person utsedd till att hantera energifrågor i bolaget
 • Automatiserad elförbrukningdata från hubbar: I de flesta fall behöver varje mätpunkt godkännas för delning med Metry av mätpunktens abonnent. Detta görs genom att logga in i hubben som kund. Vi erbjuder även godkännande via digital fullmakt i de länder detta accepteras.
 • Tekniska system/mätare i byggnader: Inloggningsuppgifter, eller uppsättning av dataexporter

Vi kommer gå igenom vilka lösningar som passar era behov av data bäst när ni blir kund hos oss.

Vilka sorters system i byggnader kan jag koppla upp mot Metry?

Om systemet mäter energi, vattenförbrukning, temperaturer eller luftkvalitet, och är anslutet till internet, så kan vi automatisera datainsamling från det.

Det finns två kategorier av system i byggnader vi samlar in från:

 • Dataloggers och gateways: Den här sortens enheter är gjorda just för att samla in data, och används ofta för detaljerad energiuppföljning och att debitera hyresgäster. Eftersom de exporterar data till oss går det oftast lätt att komma igång, och ändringar i nätverkssäkerhet krävs sällan.
 • Styr- och reglersystem, undercentraler: Dessa enheter styr produktion av värme, kyla, tappvarmvatten och ventilation. En del system av detta slag går det även att ansluta valfria mätare och sensorer till. För att automatisera datainsamling från denna typ av system kan det krävas att er nätverksadministratör  ändrar er säkerhetspolicy till att tillåta anslutningar från våra datainsamlingsrobotar.

Vi svarar glatt på specifika frågor om insamling från era system om ni bokar ett möte med oss.

Vilka länder samlar ni in data i?

Vi samlar in data över hela Europa. Vår mest omfattande täckning har vi i Norden och UK.

Listan över nätbolag vi redan samlar in från finns här. Nya leverantörer läggs till på förfrågan varje vecka.

Vilka system kan vi använda den insamlade datan i?

När ni har er datainsamling genom Metry kan ni koppla datan till en mängd olika energi- och hållbarhetssystem och även system för att debitera hyresgäster. Observera att dessa system ofta behöver ett eget avtal och inte ingår i er prenumeration på Metry.

Metry är gjort för att integrera med andra. Här är en lista på några av de system som synkar data via Metry. Kontakta oss om ni har ett annat system där ni behöver data, så löser vi det på smidigast möjliga sätt.

Förvaltade.
Effektiva.
Byggnader.