Foto av elmätare monterade på betongvägg

Undermätning ger bättre koll på energiförbrukningen

Att mäta fastighetsbeståndets totala energiförbrukning är ett bra första steg mot energieffektivisering och datadrivet beslutsfattande. Med undermätning adderas ett extra lager och en fastighetsägare eller fastighetsförvaltare får möjlighet att följa hur energi förbrukas i olika delar av en byggnad.

Klivet från huvudmätare till undermätning går av bara farten

En stor del av den energi som förbrukas i en fastighet går till uppvärmning, men även till bland annat el, vatten, avlopp och gas. Samtliga enheter ger viktiga mätvärden för att kunna arbeta med energieffektivisering.

På Metry jobbar vi med att samla in mätvärden från fastigheter. I det första skedet av ett samarbete med en ny kund samlar vi ofta bara in data från fastigheternas huvudmätare. Med tiden inser många av våra kunder, bland annat Vasakronan och Catena, att de vill ha in mer data och undermätning hamnar på tapeten. – Javisst! säger vi. Klart vi kan hämta hem data från din undermätning!

Vad är undermätning?

En fastighet har i regel en huvudmätare som mäter energiförbrukningen i byggnaden. Kanske fastighetsägaren till och med har ett kollektivt abonnemang för hela huset. Undermätning innebär att du installerar mätare som är underordnad huvudmätaren och som möjliggör för fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren att se hur och var energi förbrukas i olika delar av en byggnad.

Användningsområden för undermätning

Undermätning används till bland annat:

  • Styrning av byggnader och energieffektivisering.
  • Debitering av hyresgäster.
  • Dela upp energikostnader i till exempel köpcentrum eller andra kommersiella byggnader där flera företag delar på en huvudmätare.

Olika begrepp inom undermätning

I vissa fall kallas undermätning även fördelningsmätning, andelsmätning, debiteringsmätning eller submätning. Samtliga begrepp avser användningen av en energimätare som är underordnad en byggnads huvudmätare.

Skillnaden mellan undermätning och fördelningsmätning

Begreppen undermätning och fördelningsmätning är i mångt och mycket samma sak, då båda metoderna kräver någon form av undermätare (mätare som är underordnad huvudmätaren). Det finns dock vissa skillnader relaterade till debitering av hyresgäster. Här är skillnaderna:

Undermätning

Vid undermätning har fastigheten en gemensam huvudmätare och hyreslägenheterna har individuella undermätare. Fastighetsägaren har ett gemensamt abonnemang för hela huset och debiterar respektive lägenhetsinnehavare baserat på förbrukningen enligt undermätaren och en taxa som fastställts vid hyresförhandlingen.

Fördelningsmätning

Vid fördelningsmätning har fastigheten har en gemensam huvudmätare och hyreslägenheterna har individuella fördelningsmätare. Fastighetsägaren har fortfarande ett gemensamt abonnemang för hela huset, men debiterar respektive lägenhetsinnehavare för sin andel av den totala förbrukningen baserat på en fördelningsberäkning.

Olika typer av mätare i en fastighet

Huvudmätare

En huvudmätare sitter efter leveranspunkten och används av energileverantören för att ta betalt för mängden energi som levereras till fastigheten.

Undermätare

Undermätare sitter efter huvudmätaren i en byggnad och kan användas för att mäta förbrukningen i, till exempel, en förgrening av vattenledningen.

Individuell mätare

En individuell mätare kan sitta efter huvudmätare eller undermätaren i en fastighet. Om en mätaren sätts efter förgreningen för till exempel varmvatten, kan du mäta hur mycket varmvatten som levereras till en specifik hyreslägenhet och kallas då individuell mätare.

Fördelningsmätare

En fördelningsmätare används för att fördela kostnaderna mellan lägenheter där fastighetens totala förbrukning mäts med en huvudmätare.

Vill du veta mer om hur du samlar in mätvärden från din undermätning? Prata med en av våra produktexperter!

Ladda ner produktbroschyren

Djupdyk i datainsamling

Lär känna oss bättre och få full koll på våra insamlingsmetoder

Ladda ner produktbroschyren och se hur Metry matchar era databehov.

Ser du inte formuläret? Testa att stänga av din annonsblockerare.