Hållbarhetsrapportering

Framtidens rapportering

Gå från att rapportera om hållbarhet till att proaktivt driva en hållbar verksamhet. Vi automatiserar er insamling av energi- och avfallsdata­ så ni kan fokusera på resan mot koldioxidsfrihet.

Hur kan vi minska ert avtryck?

Vi matchar er datainsamling med era hållbarhetsmål

Årsrapportering

Samla all energi- och miljödata på den nivå ni behöver för hållbarhetsrapportering. Vi ser till att rätt värden hamnar på rätt plats.

Hållbarhetsarbete

Driv igenom åtgärder för att minska ert klimatavtryck och följ resultatet månad för månad med automatiserad aktivitetsbaserad energi- och miljödata.

Kompletta scopes

Få en mer komplett bild av er påverkan i alla scopes med data från hyresvärdar och hyresgäster. Vår plattform gör det lätt dela data.

All hållbarhetsdata där ni behöver den

Vi ville ha ett standardiserat sätt att samla in data för att kunna mäta och redovisa koldioxidminskningar till följd av olika energiprojekt som vi gör.

Magnus Jägre, Hållbarhets- och innovationschef på SBS Studentbostäder i Norden

Årsrapportering

Rätt data utan krångel

Få ut rätt siffror utan att dra i trådarna

Få ut aktivitetsbaserad data från era energi- och avfallsfakturor automatiskt och slipp lägga tid på underlaget till era ESG-rapporter. Vi sammanställer och kopplar ihop er data med hållbarhetslösningar. Och ja, det går också bra att koppla Metry direkt till Excel.

Hållbarhetsarbete

Förnya er affärsmodell

Gå från utsläppsrapportering till utsläppsfrihet

Leverera uppdaterad hållbarhetsdata till alla era team så de kan följa sin påverkan på ert koldioxidavtryck. Inkludera utsläppsdata i era BI-rapporter och ge det den uppmärksamhet det förtjänar. Vår datainsamling låter er dra ifrån konkurrenterna och förbereder er för kommande skärpningar av regelverken redan idag.

 

Kompletta scopes

Gör skillnad, tillsammans

Fyll i varandras dataluckor

Samarbeta med era kommersiella hyresgäster eller hyresvärdar på ett integritetssäkert sätt. Vi låter er dela data genom digitala fullmakter, så att ni kan jobba tillsammans för att fylla i varandras luckor.

Från mätare till magi i tre enkla steg

Koppla upp
Strukturera
Koppla ihop

Berätta vad du behöver

Vi guidar dig i att komma igång. En enda faktura per nätbolag är för det mesta nog för att komma igång.

Se Metry in action

Boka en tid med oss där vi tittar närmare på hur vi kan hjälpa er med data till ert hållbarhetsarbete.

Automatiskt.
Spårbart.
Tillsammans.