Fastighetsägare

Det bästa för ditt bestånd

Maxa ert bestånds energi- och hållbarhetsklasser. Vår automatiserade energi- och miljödatainsamling kopplar ihop data från alla era mätare med de verktyg och tjänster ni och era hyresgäster behöver.

Vem trodde att energidata kunde göra allt det här?

Energiuppföljning

Få ut bästa möjliga energiprestanda ur dina byggnader genom detaljerade analyser, automatiska energiklassberäkningar och AI-styrning. Fatta beslut på underlag du kan lita på.

Hållbarhetrapportering

Frigör tid som idag går till att sammanställa data och använd den till mätbara åtgärder som minskar ert koldioxidavtryck

Debitering och tjänster för hyresgäster

Debitera era hyresgäster för deras faktiska förbrukning med automatisk kvalitetssäkrad datainsamling. Presentera förbrukningen i appar eller i er hyresgästportal.

När vi hade minskat vår energianvändning med 50% kunde vi samtidigt räkna ut att det innebar en kostnadsbesparing på 200 miljoner kronor om året.

Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan

Energiuppföljning

Allt kan automatiseras

Framtidssäkra er energidata

Ta kontroll över era byggnaders energiprestanda och gör mer än bara rapportering och uppföljning. Vi automatiserar era energidataflöden och kopplar upp er mot tjänster som beräknar energiklasser, tränar AI-styrning och visualiserar energianvändning och sensordata i digitala tvillingar.

Hållbarhetsrapportering

Rapportering som ger mer

Hoppa på hållbarhetståget i första klass

Gå från att producera hållbarhetsrapporter till att leda ett hållbart företag. Miljöcertifiera byggnader för att erbjuda gröna hyresavtal och ta mätbara steg för att minska ert koldioxidavtryck. Vår automatiska datainsamling för scope 2 och 3 ger er grunden för att jobba mot att nå netto-nollutsläpp.

Hyresgästtjänster

Framtidens digitala upplevelser

Låt era hyresgäster ta kontroll över sin förbrukning

Debitera era hyresgäster för deras faktiska el- och vattenanvändning. Undvik galna eller försenade fakturor orsakade av tekniska störningar, och missa inga intäkter från mätare som gett upp.

Vi samlar data från alla era mätsystem, oavsett tillverkare, kör dem genom vår automatiserade kvalitetsgranskning, och kopplar ihop datan mer ert ekonomisystem.

Vårt öppna API ger er också möjlighet att presentera era hyresgästers individuella förbrukning i er hyresgästportal, i appar och i digitala tvillingar.

Från mätare till magi i tre enkla steg

Koppla upp
Strukturera
Koppla ihop

Berätta vad du behöver

Vi guidar dig i att komma igång. En enda faktura per nätbolag är för det mesta nog för att komma igång.

Se Metry in action

Boka ett möte där du får veta mer om hur vi kan automatisera den energi- och hållbarhetsdata ni behöver

Fokus på detaljerna

Du frågar, vi svarar

Övertyga din chef om att investera i en datainsamlings­plattform. Checka av att IT har säkerheten på det torra. Lugna driftsgänget med att de kan fortsätta jobba i sina gamla vanliga styrsystem.

Här har vi samlat mer detaljerade svar på vanliga frågor. Har du en mer specifik fråga? Boka ett möte med oss, så kan vi svara på frågor mer anpassade efter dina specifika databehov.

Vilken sorts energi- och hållbarhetsdata kan ni samla in?

Det korta svaret: vi samlar in all data för energi- och vattenförbrukning samt tömning av avfall och återvinning.

Det lite längre svaret lyder:

 • Elförbrukning
 • Förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla
 • Gasförbrukning
 • Energiproduktion från värmepumpar
 • Netto-/bruttoförbrukning från solanläggningar
 • Vatten (kallvatten/varmvatten)
 • Avfall och återvinning*
 • Klimatsensorer (temperatur/luftfuktighet)
 • Luftkvalitetssensorer (CO2/TVOC)

* Endast i utvalda marknader. Regler på vad som behöver mätas varierar

Från vilka källor kan ni samla data?

Det generella svarer är: alla internetanslutna källor där det finns data.

Huvudmätare hos nätbolag
 • Fakturor
 • Kundsidor
 • Filöverföringar ((CSV, Excel, XM och marknadsspecifika energidataformat)
 • Nationella eldatahubbar
Egna mätare och hårdvaror
 • Smarta mätare/mätargateways
 • SCADA/styr- och reglersystem (lokalt installerade och överordnade molnsystem)
 • Undercentraler
 • Molnbaserade energiuppföljningssystem
 • Växelriktare och molnplattformar för övervakning av solanläggningar
 • Leverantörer av laddstolpar

Mätare som ännu inte kopplats upp kan läsas manuellt med vår app Metry Avläsningar.

Vilken dataupplösning kan ni hantera?

I de flesta fall beror eventuella begränsningar i upplösning inte på vår plattform utan på regler vad som får/måste publiceras i de olika marknaderna, eller på vad de system som integrerar med oss stöder.

För tillfället beräknar vi dock inte förbrukningsvärden på högre upplösning än per timme, eftersom inget anslutet system har byggt stöd för detta.

Vi erbjuder flera olika metoder att samla data som passar olika användningsfall och diskuterar gärna vilken lösning som passar bäst för er. 

Hur snabbt samlas data in?

Fördröjningen mellan slutet av en avläst period (en måndag/dag/timme) och att datan blir tillgänglig I Metry beror till största del på när den publiceras i datakällan (t.ex. när din faktura skapas, eller hur ofta datahubbar publicerar förbrukningsdata). Vi hanterar inkommande data kontinuerligt.

Överlag finns er data tillgänglig i Metry:

 • Månadsvärden: inom en dag efter att de finns i datakällan
 • Dygnsvärden: efterföljande dag
 • Timvärden från nätbolag: alla värden för en dag blir vanligtvis tillgängliga dagen efter
 • Timvärden från andra källor: inom en timme från att de registrerats, oftast mycket snabbare än så

Vilka nätbolag kan ni samla in data från?

Om ditt nätbolag levererar el, värme, kyla, gas, vatten eller renhållningstjänster till dig, och tar betalt för dessa – då kan vi samla in datan åt dig.

Vi har utvecklat olika verktyg för att samla in och läsa ut energi- och hållbarhetsdata i mer än 10 år. På så vis vågar vi påstå att ingen datakälla är för svår för oss att samla in ifrån.

Vad behöver vi för information för att automatisera vår datainsamling?

I allmänna drag behövs den här sortens information från er sida:

 • Automatisk fakturainsamling: En anslutning till ert ekonomisystem
 • Automatiserad månadsdata från nätbolag: Kunduppgifter (t.ex. kundnummer och PIN-kod), eller registrerade kundinlogg till alla era nätbolag
 • Automatiserad högupplöst data från nätbolag: En signerad fullmakt från en firmatecknare eller person utsedd till att hantera energifrågor i bolaget
 • Automatiserad elförbrukningdata från hubbar: I de flesta fall behöver varje mätpunkt godkännas för delning med Metry av mätpunktens abonnent. Detta görs genom att logga in i hubben som kund. Vi erbjuder även godkännande via digital fullmakt i de länder detta accepteras.
 • Tekniska system/mätare i byggnader: Inloggningsuppgifter, eller uppsättning av dataexporter

Vi kommer gå igenom vilka lösningar som passar era behov av data bäst när ni blir kund hos oss.

Vilka sorters system i byggnader kan jag koppla upp mot Metry?

Om systemet mäter energi, vattenförbrukning, temperaturer eller luftkvalitet, och är anslutet till internet, så kan vi automatisera datainsamling från det.

Det finns två kategorier av system i byggnader vi samlar in från:

 • Dataloggers och gateways: Den här sortens enheter är gjorda just för att samla in data, och används ofta för detaljerad energiuppföljning och att debitera hyresgäster. Eftersom de exporterar data till oss går det oftast lätt att komma igång, och ändringar i nätverkssäkerhet krävs sällan.
 • Styr- och reglersystem, undercentraler: Dessa enheter styr produktion av värme, kyla, tappvarmvatten och ventilation. En del system av detta slag går det även att ansluta valfria mätare och sensorer till. För att automatisera datainsamling från denna typ av system kan det krävas att er nätverksadministratör  ändrar er säkerhetspolicy till att tillåta anslutningar från våra datainsamlingsrobotar.

Vi svarar glatt på specifika frågor om insamling från era system om ni bokar ett möte med oss.

Varför ska vi ha ett extra system som bara hanterar insamling och struktur av data?

På tiden då all energidata samlades in för hand användes ofta ett enda system för att hantera alla aspekter av fastighetsförvaltningen. Detta innebar avvägningar mellan olika delar av organisationen eftersom varje fastighetssystem hade sina styrkor och svagheter.

När smarta, uppkopplade, mätare blev mer vanligt dök det upp system som bara fokuserade på energiuppföljning och erbjöd nya möjligheter att visualisera och analysera energianvändning. Eftersom dessa delvis konkurrerade med fastighetssystemen var möjligheten att få ut data därifrån begränsad, och istället behövde de koppla upp egen insamling, vilket innebar dubbelarbete och extra kostnader.

Idag är detta ännu mer aktuellt. Data för att debitera hyresgäster för el och vatten behövs både i ekonomisystem, kundportaler och hyresgästappar. Data från undercentraler och styrsystem kan användas både för energioptimering och detaljerad hållbarhetsrapportering. Data från solanläggningar ska också in i hållbarhetsrapporteringen, men även i energiuppföljningen så den tekniska förvaltningen kan hålla koll på byggnadernas totala förbrukning. Användningsområdena för energidata har blivit flera, och ingen kan längre erbjuda ett system som är bäst på alla.

Som en neutral datainsamlare konkurrerar vi inte med erbjudandena från de system vi kopplar datan till. Det gör oss unika i vår förmåga att kunna leverera automatiserad datainsamling till näst intill vilket system som helst.

Koppla upp en gång och använd sedan var och när som helst!

Vilka länder samlar ni in data i?

Vi samlar in data över hela Europa. Vår mest omfattande täckning har vi i Norden och UK.

Listan över nätbolag vi redan samlar in från finns här. Nya leverantörer läggs till på förfrågan varje vecka.

Vilka system kan vi använda vår data i?

När ni har er datainsamling genom Metry kan ni koppla datan till en mängd olika energi- och hållbarhetssystem och även system för att debitera hyresgäster. Observera att dessa system ofta behöver ett eget avtal och inte ingår i er prenumeration på Metry.

Metry är gjort för att integrera med andra. Här är en lista på några av de system som synkar data via Metry. Kontakta oss om ni har ett annat system där ni behöver data, så löser vi det på smidigast möjliga sätt.

På vilket sätt kan vi använda ert API direkt?

Ett API är i sin essens bara ett sätt för två system att prata med varandra, så bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt.

Här är några exempel på lösningar våra kunder byggt baserade på vårt API:

 • Presentation av dagens elproduktion från skolans solpaneler för lågstadieelever för att öka miljömedvetenheten
 • Visualisera energianvändning och temperatursensordata i dititala tvillingar (interaktiva 3d-modeller av byggnader) för att möjliggöra felsökning på distans
 • Egen energirapporteringslösning i Microsoft PowerBI
Automatiserade
Hållbara
Fastigheter