Teknisk expertis

Vi pushar gränserna för vad som är möjligt

I över 10 år har vi utvecklat, testat och vässat våra metoder för att automatiskt samla in och kvalitetssäkra din energi- och hållbarhetsdata. Så här funkar det.

All data på ett ställe

En heltäckande data-hub

Vi samlar in all data du behöver

Vi har redan kopplat upp över 700 datakällor i norra Europa. Tack vare våra unika insamlingsmetoder och experter kan vi enkelt integrera till nya energileverantörer, smarta mätare, energiuppföljningssystem, IoT-sensorer och SCADA-system.

Nya datakällor kopplas upp varje vecka – det vi inte har idag bygger vi när du behöver det.

Flexibla insamlingsmetoder

Den perfekta metoden för varje datakälla

Varje byggnad är unik

I tio år har vi utvecklat en plattform som stöder alla insamlingsmetoder som krävs för att enkelt hämta hållbarhetsdata från olika datakällor. Till exempel kan vi hämta data genom att analysera strukturerade datafiler, tolka fakturor, skrapa webbplatser, API-integrationer och protokoll för dataöverföring som ftp, sftp, http, smtp.

Inget krångel

Komplext problem? Bring it on!

Vi rycker in när det blir knepigt

När det kommer till datakällor finns det två typer: de som gärna släpper iväg sin data (som filer och API:er) och de som gör motstånd (webbplatser, dokument och manuellt avlästa mätare). Vi samlar enkelt in från båda.

Vi tar hand om de mest knepiga datakällorna. Med våra tekniska lösningar och erfarna insamlingsteam förvandlar vi din energidata till en värdefull resurs som du kan få tillgång till när som helst. Inget krångel, bara enkel åtkomst till all din energidata.

Kvalitetssäkrat

Data som du kan lita på

All data valideras innan den lagras i våra system

Våra interna valideringssystem använder sig av artificiell intelligens för att upptäcka eventuella avvikelser eller avvikande värden, vilket säkerställer att datan både är rimlig i jämförelse med flera liknande mätare, och överensstämmer med historiska värden från just den mätaren. Dessutom granskar våra insamlingsexperter datan manuellt.

Som kund till Metry kan du alltså räkna med att bara korrekt och kvalitetssäkrad data kommer in i dina system.

Lämna det administrativa krånglet till oss

Auktoriseringscenter

Att ha många olika energi- och tjänsteleverantörer kan skapa administrativa problem i en stor organisation. Till exempel om varje intern användare har sina egna konton och lösenord lagrade lokalt. På Metry löser vi detta problem åt dig genom att säkert lagra och sammanställa alla behörigheter som krävs för att komma åt de sidor där vi hämtar din energidata.

Spårbarhet

Vi vet att spårbarhet i datan vi samlar in är avgörande för våra kunder. Därför har vi fullständig spårbarhet för varje enskilt värde som lagras i vår databas och delas med våra kunder. Vårt system loggar alltid exakt vilken datakälla varje värde kommer från, och när det mottogs. På så sätt kan vi säkerställa att datan du får genom Metry håller för granskning och revisionskrav.

Att hålla koll på datan har aldrig varit enklare

All din data – när du behöver den
Larm om något strular
Upptäck nya mätare automatiskt

Komplett data utan krångel

Våra algoritmer övervakar kontinuerligt datainsamlingshastigheten för din portfölj. Vi är alltid på alerten för eventuella luckor, och så snart vi upptäcker en så hämtar våra interna processer automatiskt den saknade datan. Du behöver inte lyfta ett finger. Du kommer alltid ha tillgång till datan så fort den blir tillgänglig från källan.

Enkelt
Strukturerat
Kvalitetssäkrat

Metrydata passar perfekt för

Hållbarhetsrapportering

Automatisera insamlingen av energi- och avfallsdata och ta steget från att rapportera hållbarhet till att arbeta med hållbarhet. Vi ser till att dina mätvärden håller för granskning.

Energiuppföljning

Säg hejdå till manuellt merarbete och hej till automatisering! Koppla upp era datakällor till en framtidssäkrad plattform som funkar med alla era system för energiuppföljning, analys och optimering.

Testa vår teknik

Se mätvärden trilla in, få kläm på larm och trädstrukturer och lär känna våra färdiga integrationer – boka en demo för att få svar på alla dina frågor.