Energi- och hållbarhetslösningar

Insamling utan växtvärk

Låt oss på Metry ta hand om trasslet med insamling av den energi- och miljödata ni behöver. Vi hjälper er erbjuda en bättre kundupplevelse och låter er fokusera fullt ut på ert kärnerbjudande.

Ett API – all energidata

Fakturor

Läs ut förbrukningsdata och kostnader från nätbolagsfakturor. Ladda upp enstaka fakturor eller samla dem automatiskt i kundportaler och ekonomisystem.

Kundsidor och datahubbar

Samla data från alla nätbolag med kundsidor med hjälp av kunduppgifter. Kom åt europiska eldatahubbar genom ett enkelt och konsekvent API.

Smarta mätare och sensorer

Samla data från era kunders solanläggningar, laddstolpar, undercentraler och andra sensorer.

När vi bygger tjänster samarbetar vi gärna med innovativa aktörer som Metry.

Michael Bjelvenmark, VD på Business Vision

Data från nätbolag

Segla lugnt in i framtiden

Låt inte tillgången till data hindra er expansion

Få nöjdare kunder genom att låta dem slippa ansvaret för deras energi- och miljödatainsamling. Låt oss ta hand om detta och fokusera på att förbättra det som gör er tjänst unik. Undvik att fastna i den tidsfälla som det innebär att utveckla och underhålla anslutningar och hantera kryptiska filformat.

Vi erbjuder datainsamling anpassad till era behov och krav, baserad på vår över tio år långa erfarenhet av energidatamarknaden.

Smarta mätare

Jobba från källaren och uppåt

Samla data från just de system och mätare ni behöver

Data från nätbolagens huvudmätare är perfekt för rapportering och att få en översikt, men ibland behövs extra datapunkter från byggnader eller processer för att få en fullständig bild. Slipp bekymren med inkompatibla tillverkarformat och samla data från smarta mätare, solanläggningar, laddstolpar och undercentraler. Vi gör det enkelt att koppla upp hårdvara från olika tillverkare i olika byggnader.

Lättarbetat API

Bygg idag, lansera imorgon

Kom igång med datainsamling utan höga investeringskostnader

Utvecklare älskar vårt lättanvända REST API. Vi använder HTTP- och JSON-standarder för att det ska gå snabbt och smidigt att integrera med oss. Anropa vårt API direkt från er tjänst eller använd vår funktion för att synka insamlad data till ert back-end.

Hur vill ni erbjuda automatiserad datainsamling?

Som alternativ till egen insamling

Koppla upp er mot vårt API och erbjud Metry som ett alternativ för era kunder att lösa sin datainsamling. Nå ut med er tjänst till våra befintliga kunder som en bonus.

Inkluderad i er tjänst

Låt oss samla in era kunders data bakom kulisserna. Använd vår datainsamlings­plattform för att samla in precis den data er tjänst behöver.

Se Metry in action

Boka ett möte där vi diskuterar hur vi kan leverera energi- och hållbarhetsdata som passar just era behov

Fokus på detaljerna

Du frågar, vi svarar

Övertyga din chef om att investera i en datainsamlings­plattform. Checka av att IT har säkerheten på det torra. Lugna driftsgänget med att de kan fortsätta jobba i sina gamla vanliga styrsystem.

Här har vi samlat mer detaljerade svar på vanliga frågor. Har du en mer specifik fråga? Boka ett möte med oss, så kan vi svara på frågor mer anpassade efter dina specifika databehov.

Vilken sorts energi- och hållbarhetsdata kan ni samla in?

Det korta svaret: vi samlar in all data för energi- och vattenförbrukning samt tömning av avfall och återvinning.

Det lite längre svaret lyder:

 • Elförbrukning
 • Förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla
 • Gasförbrukning
 • Energiproduktion från värmepumpar
 • Netto-/bruttoförbrukning från solanläggningar
 • Vatten (kallvatten/varmvatten)
 • Avfall och återvinning*
 • Klimatsensorer (temperatur/luftfuktighet)
 • Luftkvalitetssensorer (CO2/TVOC)

* Endast i utvalda marknader. Regler på vad som behöver mätas varierar

Från vilka källor kan ni samla data?

Det generella svarer är: alla internetanslutna källor där det finns data.

Huvudmätare hos nätbolag
 • Fakturor
 • Kundsidor
 • Filöverföringar ((CSV, Excel, XM och marknadsspecifika energidataformat)
 • Nationella eldatahubbar
Egna mätare och hårdvaror
 • Smarta mätare/mätargateways
 • SCADA/styr- och reglersystem (lokalt installerade och överordnade molnsystem)
 • Undercentraler
 • Molnbaserade energiuppföljningssystem
 • Växelriktare och molnplattformar för övervakning av solanläggningar
 • Leverantörer av laddstolpar

Mätare som ännu inte kopplats upp kan läsas manuellt med vår app Metry Avläsningar.

Vilken dataupplösning kan ni hantera?

I de flesta fall beror eventuella begränsningar i upplösning inte på vår plattform utan på regler vad som får/måste publiceras i de olika marknaderna, eller på vad de system som integrerar med oss stöder.

För tillfället beräknar vi dock inte förbrukningsvärden på högre upplösning än per timme, eftersom inget anslutet system har byggt stöd för detta.

Vi erbjuder flera olika metoder att samla data som passar olika användningsfall och diskuterar gärna vilken lösning som passar bäst för er. 

Hur snabbt samlas data in?

Fördröjningen mellan slutet av en avläst period (en måndag/dag/timme) och att datan blir tillgänglig I Metry beror till största del på när den publiceras i datakällan (t.ex. när din faktura skapas, eller hur ofta datahubbar publicerar förbrukningsdata). Vi hanterar inkommande data kontinuerligt.

Överlag finns er data tillgänglig i Metry:

 • Månadsvärden: inom en dag efter att de finns i datakällan
 • Dygnsvärden: efterföljande dag
 • Timvärden från nätbolag: alla värden för en dag blir vanligtvis tillgängliga dagen efter
 • Timvärden från andra källor: inom en timme från att de registrerats, oftast mycket snabbare än så

Vilka nätbolag kan ni samla in data från?

Om ditt nätbolag levererar el, värme, kyla, gas, vatten eller renhållningstjänster till dig, och tar betalt för dessa – då kan vi samla in datan åt dig.

Vi har utvecklat olika verktyg för att samla in och läsa ut energi- och hållbarhetsdata i mer än 10 år. På så vis vågar vi påstå att ingen datakälla är för svår för oss att samla in ifrån.

Vad behöver vi för information från våra kunder?

I allmänna drag behövs den här sortens information från er sida:

 • Automatisk fakturainsamling: En anslutning till ert ekonomisystem
 • Automatiserad månadsdata från nätbolag: Kunduppgifter (t.ex. kundnummer och PIN-kod), eller registrerade kundinlogg till alla era nätbolag
 • Automatiserad högupplöst data från nätbolag: En signerad fullmakt från en firmatecknare eller person utsedd till att hantera energifrågor i bolaget
 • Automatiserad elförbrukningdata från hubbar: I de flesta fall behöver varje mätpunkt godkännas för delning med Metry av mätpunktens abonnent. Detta görs genom att logga in i hubben som kund. Vi erbjuder även godkännande via digital fullmakt i de länder detta accepteras.
 • Tekniska system/mätare i byggnader: Inloggningsuppgifter, eller uppsättning av dataexporter

Vi kommer gå igenom vilka lösningar som passar era behov av data bäst när ni blir kund hos oss.

Vilka sorters system i byggnader kan jag koppla upp mot Metry?

Om systemet mäter energi, vattenförbrukning, temperaturer eller luftkvalitet, och är anslutet till internet, så kan vi automatisera datainsamling från det.

Det finns två kategorier av system i byggnader vi samlar in från:

 • Dataloggers och gateways: Den här sortens enheter är gjorda just för att samla in data, och används ofta för detaljerad energiuppföljning och att debitera hyresgäster. Eftersom de exporterar data till oss går det oftast lätt att komma igång, och ändringar i nätverkssäkerhet krävs sällan.
 • Styr- och reglersystem, undercentraler: Dessa enheter styr produktion av värme, kyla, tappvarmvatten och ventilation. En del system av detta slag går det även att ansluta valfria mätare och sensorer till. För att automatisera datainsamling från denna typ av system kan det krävas att er nätverksadministratör  ändrar er säkerhetspolicy till att tillåta anslutningar från våra datainsamlingsrobotar.

Vi svarar glatt på specifika frågor om insamling från era system om ni bokar ett möte med oss.

Hur kommer vi åt data från Metry?

Vi stödjer tre olika sätt att komma åt datan vi samlat in:

 • Live API: Er applikation/tjänst skickar förfrågningar direkt till vårt API när ni behöver datan. Om era kunder har egna metrykonton kommer ni åt deras data via standarden OAuth.
 • Pull API: Er tjänst gör periodiska anrop till vårt synk-API och får i ett anrop tillbaka all ny data som kommit in sedan er senaste synkning.
 • Filexporter: Vi sätter upp en export på ett format vi gemensamt tar fram. Filerna kan överföras via HTTP Post, (S)FTP, SMTP, S3 buckets eller Azure Blob Storage

Var kan jag hitta mer information om hur ert API fungerar?

I vår API-dokumention 😃

Vilka länder samlar ni in data i?

Vi samlar in data över hela Europa. Vår mest omfattande täckning har vi i Norden och UK.

Listan över nätbolag vi redan samlar in från finns här. Nya leverantörer läggs till på förfrågan varje vecka.

Skalbar.
Pålitlig.
Automatiserad.