Så kan ni fastighetsägare dela sin energidata med sina hyresgäster

Delad energidata är en win-win i hållbarhetsarbetet

Så kan hyresgäster och fastighetsägare samarbeta för att få tillgång till varandras energidata.

I takt med att allt fler företag ESG-rapporterar har det skapats ett ömsesidigt beroende mellan fastighetsägare och hyresgäster: hyresgästen har data som fastighetsbolaget är intresserad av, och fastighetsbolaget har data som hyresgästen är intresserad av.

Vi har hört både fastighetsägare och kommersiella hyresgäster undra över hur de kan få tillgång till varandras energidata, och en del som tänkt att det var nästintill omöjligt och därför struntat i att ens undersöka det vidare. Men det är både tekniskt möjligt och praktiskt enkelt att dela datan sinsemellan!

Energidata är ett måste i hållbarhetsarbetet

Dagens fastighetsbolag förväntas förstå mer och mer om sina fastigheter och i vilken mån de lever upp till olika certifieringar och regelverk. Förväntningarna och kraven på hållbarhetsrapportering, hållbar förvaltning och driftoptimering ökar hela tiden, och för att kunna möta dessa förväntningar behövs detaljerad data över energianvändningen i fastigheterna.

Detsamma gäller för kommersiella hyresgäster. Alla bolag som omfattas av lagkraven för hållbarhetsrapportering, eller självmant väljer att hållbarhetsrapportera är i behov av samma data. Den energi som används i lokaler, lager, serverhallar och kontor är en del av de kommersiella hyresgästernas miljöpåverkan, och ska därför rapporteras.

Det finns ingen brist på genererad data, utan det är snarare tillgången till den som är den stora utmaningen. Att samla in data från sina egna mätare, sensorer och andra datakällor är enkelt med rätt teknik på plats, men den verkliga svårigheten är för många att komma åt andras data.

Vem äger den genererade energidatan?

Mätstrukturen i en fastighet varierar, och det gör också att tillgången till mätdata varierar. Hur upplägget kring värme, kyla, vatten och el i kontor och andra lokaler ser ut beror ofta på hur debiteringen av mediaslagen är avtalad.

En del hyresgäster har egna abonnemang där de betalar för sin el och värme direkt till energibolaget, andra blir vidaredebiterade av sina hyresvärdar som har egna abonnemang. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs kan hyresgästen också ha egna undermätare i sina anläggningar, som till exempel lagerlokaler eller industrianläggningar, där man väljer att mäta mer detaljerat av optimeringsskäl.

Enkelt sammanfattat så är det företaget som står på respektive abonnemang eller äger de uppsatta mätarna som både äger och har enkel tillgång till datan som dessa genererar. Men båda parter är på ett eller annat sätt beroende av varandras data.

Manuell datainsamling är en tidskrävande process

Om det är fastighetsbolaget som står för abonnemanget måste hyresgästen ofta ringa eller maila till sin hyresvärd för att få siffror på energianvändningen när hållbarhetsdata ska samlas in. Detta blir ett återkommande merjobb för fastighetsbolaget att ta fram, och den manuella tröskeln ger sämre förutsättningar för hyresgästen att själv påverka och genomföra åtgärder. När data efterfrågas på årsbasis, istället för att flöda löpande, blir det dessutom svårt att följa upp effekten av de investeringar i energieffektivisering och optimering som görs.

Detsamma gäller när fastighetsbolaget vill ha data från sin hyresgäst, men då används ofta schablonberäkningar. Att räkna ut hyresgästens energianvändning genom att dela byggnadens totala förbrukning på antalet uthyrda kvadratmeter ger ett inte tillförlitligt dataunderlag, och tar dessutom onödig tid från hållbarhetsarbetet.

Den stora bromsklossen är alltså flödet av data mellan hyresgäst och hyresvärd. Men vi har goda nyheter till alla hållbarhetsansvariga där ute – det finns ett enkelt sätt att både samla in och dela med sig av sin energidata!

Delad energidata, en win-win för hållbarhetsansvariga

Oavsett om du hyr eller äger lokalen i fråga kan du dela din insamlade data med andra, direkt i Metry-portalen. Med några få klick kan du sätta upp ett flöde av data som förenklar insamlandet av energidata för driftoptimering, budgetering och hållbarhetsrapportering.

Med Metry försvinner alltså de tekniska hinderna för att få tillgång till era hyresgästers eller fastighetsägarens energidata. Den enda förutsättningen är att båda parter ska gå med på att dela med sig.

Vår kund Iver är ett exempel på en kommersiell hyresgäst som får sina hyresvärdars avläsningar delade till sig i Metry. Enligt Iver är det framförallt de större fastighetsbolagen som snabbt har förstått hur delandet av data kan gynna båda parter, och sett detta som en möjlighet att bygga ett bra samarbete. När båda parter jobbar mot ett gemensamt mål finns bästa möjligheter att lyckas – för vi vill ju alla minska energianvändning och CO2-utsläpp i fastigheter!

Så,

Är du hyresgäst i behov av energidata? Fråga din hyresvärd om de samlar in energidata med Metry! (Mer än en tredjedel av Sveriges största fastighetsägare använder Metry idag, så mycket data finns redan insamlad.)

Har du kommersiella hyresgäster? Erbjud att dela din Metry-data till dina hyresgäster, och hör dig för om de vill samla in från sina egna abonnemang eller undermätare och sen dela datan vidare till dig.

Vill du veta mer om Metrys tjänster för datainsamling? Prata med någon av våra produktexperter!