Datakällor för insamling av fastighetsdata med Metry | Metry

Datakällor för fastighetsdata

Samla automatiskt in fastighetsdata från ditt fastighetsbestånd och få all data på ett och samma ställe. Med flera olika sätt att samla in data ser vi till att du får med dig all data du behöver och att all data håller hög kvalitet.

Nätbolagsdata från energibolag

Samla in el, vatten och värme direkt från energibolagens hemsidor och via fil. Med redundant insamling ser vi till att du får med all data du behöver.

Fjärravlästa undermätare och DUC:ar

Inga nya installationer krävs. Samla in fastighetsdata från dina befintliga mätare och DUC:ar.

Manuellt avlästa mätare

Sköt din manuella insamling av fastighetsdata med appen Metry avläsningar. Administrera enkelt användare och sätt insamlingsfönster.

Fråga oss om mätvärdesinsamling

Prata med oss

Catena får rätt uppgifter snabbare än tidigare och kan identifiera skenande förbrukningar

De största fördelarna med Metry är att vi nu har tillgång till rätt uppgifter snabbare än tidigare och att vi enklare kan identifiera skenande förbrukningar, vilket förenklar uppföljningen och sparar tid. Även andra mjukare värden har varit positiva så som tillgänglighet”

Richard Wahlberg, energi- och teknikutvecklare på Catena

Foto på Richard Wahlberg med Catenas logotyp i förgrunden