Referenscase

Utan våra kunder och partners är vi ingenting. I en värld där över 40% av världens energiförbrukning sker i byggnader har vi valt att fokusera på att samla, strukturera och kvalitetssäkra energidata för att integration med andra system ska bli så smidig som möjligt.

Inga inlägg matchar din sökning.

Ta reda på mer om hur Metry fungerar.

Kontakta oss