Undermätare på en tegelvägg

Därför är IMD en investering som snabbt återbetalar sig

Det är dags att börja se IMD som en investering som snabbt kommer att återbetala sig, och föra med sig fler fördelar än nackdelar.

Efter påtryckningar från EU-kommissionen skrevs nya regler för IMD in i svensk lag under hösten 2020. Även om detta skapat ögonrullningar från flera delar av fastighetsbranschen så är en sak säker: det är en bra anledning att energieffektivisera mer. Och kanske kan det också skapa förutsättningar för framtiden.

IMD-kraven är en ren markering

De nya kraven som börjat gälla från juli avser bara IMD av värme och tappvarmvatten (vid ombyggnation), men det är mycket möjligt att samma krav kan komma att införas även på el framöver. IMD av värme är sällan lönsamt, så eftersom kravet på IMD ställs på de byggnader som har sämst energiprestanda kan vi snarare se det som en ren markering; det ska straffa sig att slösa med energi.

För de flesta fastighetsägare ses just IMD av värme som en börda som man undvika, och lagstiftningen blir då en piska snarare än en morot. I första hand lär de flesta välja att energieffektivisera för att slippa omfattas av kraven (vilket i och för sig blir en win-win för både fastighetsägare och EU-kommissionen).

Men läget är annorlunda när det kommer till IMD av el och varmvatten. Och om vi leker med tanken att IMD där är en ren morot – vad öppnar det då för dörrar?

Minskad förbrukning i hela beståndet

För IMD av varmvatten räknar man med att den ökade medvetenheten leder till en minskad förbrukning med 15-30 procent. Det i sin tur minskar energiförbrukningen vid uppvärmningen av vattnet. För IMD av el kommer den ökade medvetenheten också att leda till en minskad förbrukning. Dessutom får du som fastighetsägare möjlighet att fakturera hyresgästerna med ett påslag för elnät, och bättre möjligheter att förhandla om elpriserna gentemot energibolagen.

IMD leder helt enkelt till minskad förbrukning i hela beståndet, och det är egentligen inte så konstigt. I slutändan är det ju inte byggnaderna i sig som har ett behov av energi, utan människorna som finns i dem. Att involvera hyresgästerna är därför ett nödvändigt steg i hållbarhetsarbetet. Och det finns gott om morötter för hyresgästerna att hämta ur IMD.

Bättre relationer med hyresgäster

IMD kan vara ett sätt att förbättra kundnöjdheten och relationerna med hyresgästerna. För bostadsrättsföreningar och andra privata hushåll blir IMD ett sätt att styra sina egna energikostnader. Initiativ som underlättar för konsumenter att styra sin miljöpåverkan, och dessutom hålla nere sina kostnader, är ett finfint sätt att bygga bra relationer. Dessutom minskas det administrativa krånglet kring abonnemang för både hyresgäster och fastighetsägare. Flera hyresvärdar som vi har pratat med tar tillfälligt över abonnemang när en hyresgäst har flyttat ut, men det händer att de missar att flytta över det igen när en ny gäst flyttar in. Och vips sitter de där och betalar för en massa abonnemang som egentligen borde betalats av någon annan. Med IMD av el slipper hyresgästen tänka på att teckna nytt abonnemang vid inflytt, och ni slipper tänka på övertagandet vid utflytt.

Om du har kommersiella hyresgäster gäller samma fördelar som för privata. Dessutom skulle det bli enklare för dem att arbeta med sina egna hållbarhetsrapporter. Eftersom det ställs krav på stora bolag, oavsett bransch, att rapportera sin miljöpåverkan blir energianvändningen en viktig fråga även för de kommersiella hyresgästerna. Vi pratade nyligen med vår kund Iver, som med hjälp av Metry har fått enklare tillgång till både sin egen och sina hyresvärdars energidata. Målet med hyresvärdsdatan har varit att få en bättre bild av energiläget för att kunna göra mer heltäckande hållbarhetsrapporter, och övergripande har bemötandet från hyresvärdarna varit positivt. Med IMD installerat gör ni det enklare för era kommersiella hyresgäster att bli bättre – något som både gynnar er relation och, högst troligt, energianvändningen i era fastigheter.

Finansiera undermätning med IMD

Om du ändå tycker att nackdelarna med IMD överväger fördelarna så får du här ytterligare lite grädde på moset; den mer detaljerade mätningen i sig kan innebära stora fördelar framöver. GRESB, LEED, BREEAM och andra hållbarhetscertifieringar kräver redan detaljerad data, och det finns inget som talar för att kraven kommer att minska med tiden. Även banker och investerare kräver mer och mer utförlig rapportering av energianvändningen. Det extra lagret till datainsamlingen som undermätning ger kan alltså vara värdefullt för både energieffektivisering, rapportering och finansiering.

Att installera undermätare är dyrt, men genom att använda er av individuell mätning och debitering kan ni snabbt ta igen de kostnader som installationen har inneburit. En räknemodell vi brukar höra om när det kommer till energibesparing kontra fastighetsvärde är att en krona mindre i driftnetto höjer värdet på byggnaden med 20 kronor – en avsevärd värdehöjning när man tittar på de möjligheter som IMD för med sig när det kommer till både energi- och kostnadsbesparing. Och därtill är minskad energiförbrukning = varumärkeshöjande = bättre möjligheter för finansiering. På lite längre sikt kommer ekvationen IMD nästan garanterat att landa på plus. Det är helt enkelt dags att börja se IMD som en investering som snabbt kommer att återbetala sig, och föra med sig fler fördelar än nackdelar.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Ventilera dina databehov

Fråga en expert

Alla dina frågor besvarade

Se hur datainsamlingen funkar, få en övergripande bild eller djupdyk i tekniska detaljer – det är upp till dig!

Boka en tid med oss så hjälper vi dig att hitta de bästa insamlingsmetoderna för dina behov.

Ser du inte formuläret? Testa att stänga av din annonsblockerare.