SBS Studentbostäder samlar in energidata för att redovisa och minska sina koldioxidutsläpp

"Vi ville ha ett standardiserat sätt att samla in data för att kunna mäta och redovisa koldioxidminskningar till följd av olika energiprojekt som vi gör"

Vi är glada att kunna presentera SBS Studentbostäder i Norden som nya kunder hos Metry! SBS jobbar aktivt med energiuppföljning för att kunna se över energiläget i sina fastigheter och kunna jobba med proaktiva förbättringsåtgärder.

Även om SBS är relativt nya kunder till Metry så är deras Hållbarhets- och innovationschef, Magnus Jägre, en van användare från sina tidigare uppdrag hos andra fastighetsägare:

Jag uppskattar flexibiliteten i plattformen, att den utvecklas och tas framåt och att data kan användas olika energiuppföljningssystem. Möjligheten att kunna integrera undermätning från olika mätare samt tillgången till normalårskorrigerad data effektiviserar arbetet med bolagets miljöarbete. Tillgången till bra support är en viktig faktor vid valet av Metry.

Hållbarhet i fokus

SBS arbetar sedan våren 2021 med ett hållbarhetsramverk som bland annat stödjer de globala målen ‘Hållbar energi för alla’ och ‘Bekämpa klimatförändringarna’, och ett av syftena med datainsamlingen är just att förenkla hållbarhetsarbetet i bolaget.

SBS eftersträvar ett standardiserat sätt att samla in data för elektricitet, fjärrvärme och vatten, framför allt för att kunna mäta och redovisa koldioxidminskningar till följd av olika energiprojekt som vi gör, förklarar Magnus Jägre.

Detta är första året som SBS följer upp koldioxidutsläpp kopplat till energianvändningen, men det kommer inte att vara det sista. För även om de inte omfattas av lagkraven för hållbarhetsrapportering ser Magnus Jägre det som en nödvändighet för att bygga ett framgångsrikt bolag på lång sikt:

Vi har som ambition att bli störst och ha flest studentbostäder i Norden, och det är viktigt för oss att hållbarhetsaspekten finns med från början och är inbyggt i våra målsättningar.

Eftersom Metry redan har färdiga insamlingsmetoder för de flesta energi- och fjärrvärmebolag, och i de flesta fall kan erbjuda historisk data, har det gått snabbt för SBS att komma igång med insamlingen och uppföljningen.

Det är smidigt att kunna lägga till insamling för nya mätpunkter själv, och att få några års historik för en fastighet är ypperligt. Då kan vi se hur den har presterat över åren och har något att jämföra dagens siffror med, säger Magnus Jägre.

Hyresgästerna spelar en central roll i hållbarhetsarbetet

En del i det hållbarhetsramverk SBS jobbar efter handlar om att motivera hyresgästerna att leva mer hållbart på alla möjliga plan. Det kan vara allt ifrån vattenbesparingstips i tvättstugor till förenklad källsortering. Framöver har de också planer på att dela med sig av förbrukningsdata till hyresgästerna för att göra deras påverkan ännu tydligare.

SBS har för ambition att använda datat till nudging, och låta hyresgästerna tävla med varandra; ‘ni är bäst i huset på vattenbesparing’, ‘denna fastighet är top 3 i beståndet på energibesparing’, och så vidare. Fördelen med situationen just nu i klimatarbetet är att i princip alla vet om 2030-målen, och vi hoppas att studenterna är pålästa och intresserade så att vi kan involvera dem i vårt arbete, säger Magnus Jägre.

Att jobba med just studenter ser SBS som en möjlighet att kunna påverka många under åren. Dels eftersom hållbarhet diskuteras mycket i skolorna, och dels eftersom studentbostäder innebär en högre omsättning av hyresgäster.

Fördelen här är att studenterna pluggar i ungefär tre år, och under den tiden bor de hos oss. När de är färdiga med skolan flyttar de in i en annan lägenhet och börjar kanske jobba på ett kontor. Om vi kan utbilda dem och nudga dem till mer hållbara val under deras tid här så kan de fortsätta ha positiv påverkan även framöver, förklarar Magnus Jägre.

Läs mer om SBS Studentbostäder i Norden

Magnus Jägre

Hållbarhets- och innovationschef, SBS Studentbostäder i Norden

Kort om SBS Studentbostäder i Norden

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.