Kostnadsinsamling via faktura | Metry

Kostnadsinsamling via faktura

Metry kan samla in all kostnadsdata på ett ställe genom att automatiskt läsa av PDF-fakturor och dela upp kostnaderna för energi i olika kostnadskategorier.

Jag vill veta mer!

Varför behövs kostnadsdata från fakturor?

På grund av ett ökat effektbehov i våra energinät blir energibolagens tariffer mer komplicerade, vilket förändrar hur vi betalar för vår energi. Det är inte längre endast ett pris för en kWh utan det blir fler och fler parametrar som bestämmer vilken summa som står på er faktura – oavsett om ni betalar för el, fjärrvärme, vatten eller gas.

Metry har därför utvecklat ett system för att automatiskt hämta in kostnadsdata från era fakturor.

Få insikt i specifika kostnadsposter

Genom att samla era kostnader för energi baserat på olika kostnadsposter kan ni börja få insikter i var, när och varför ni betalar en viss summa för er energi. Vad betalar ni till exempel i effektkostnad? Vad har en viss investering inneburit i återbetalningstid och vad bör budgeten vara för nästkommande perioder?

Med strukturerad kostnadsdata i kombination med data från er energianvändning kan ni ändra ert fokus från att spara kWh till att istället få stenkoll på när, var och varför ni betalar för er energi.

Integrationer

Precis som med all annan data i Metry finns även kostnadsdata tillgängligt via ett webbaserat API. Det innebär att ni enkelt kan integrera er data till de tjänster som ni önskar. Om ni inte har något system idag där ni vill följa upp er kostnadsdata kan Metry alltid skapa kundanpassade Excel-rapporter som ni kan bygga vidare på, eller integrera till separata system.

Så funkar insamlingen

Metry kan hämta in er kostnadsdata från filer, via erat faktureringssystem eller direkt från energibolagens kundsidor. Från kundsidorna hos energibolagen samlar Metry automatiskt in de fakturor som finns tillgängliga och läser sedan av dessa med hjälp av maskininlärning. Systemet lär sig därmed över tid och blir hela tiden bättre och bättre på att förstå och tolka era fakturor.

Metry kan leverera kostnadsposterna från er faktura antingen rad för rad eller kategoriserat enligt ett visst antal parametrar.

Vill du veta mer?

Boka in en förutsättningslös demo med någon av våra produktexperter! Scrolla ner till formuläret och fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig för att hitta en tid som passar.