Har ni spårbarhet i era digitala tjänsters CO2-utsläpp?

Digitala tjänster leder till andra typer av CO₂-utsläpp

Ju mer företag digitaliserar, desto mer ökar energibehovet och de energirelaterade utsläppen.

Det är lätt att glömma, men varje google-sökning, varje mejl som skickas eller tas emot, och varje kalenderinbjudan eller digital mötesanteckning har en inverkan på miljön.

Övergången till digitala lösningar ses ofta som ett sätt att minska CO₂-utsläppen, och det stämmer givetvis. Men eftersom alla digitala tjänster är beroende av energi så har även dessa ett klimatavtryck – men det kan vara svårt att spåra hur omfattande det klimatavtrycket faktiskt är.

Ingen tjänst är utsläppsfri

Från lagring i serverhallar, till dataöverföring, till slutkonsumtion i våra datorer och telefoner – alla delar i digitala tjänster kräver energi, och energianvändning innebär koldioxidutsläpp.

Ljudboksföretaget Storytel rapporterar till exempel i sin senaste hållbarhetsrapport att deras streamingtjänst har stått för 3486 ton CO₂e under 2021, där dataöverföringen står för majoriteten av utsläppen. Och att lyssna på en ljudbok motsvarar ungefär en tiondel av de utsläpp som det hade kostat att producera en fysisk bok.

Spotify, som levererar tjänster inom ett liknande segment, skrev i sin hållbarhetsrapport för 2020 att den största källan till deras utsläpp är de molntjänster och nätverksleverantörer som används i verksamheten. De rapporterar dessutom en uppskattad beräkning av CO₂-utsläppen för användandet av deras tjänster; 71 000 ton CO₂e räknas ha släppts ut till följd av dataanvändning för att streama musik och laddning av de enheter som används för att konsumera innehållet.

Det är lätt att tro att en digital tjänst är utsläppsfri, men det är alltså långt ifrån sanningen.

En förflyttning av koldioxidutsläppen

Det är ju inte konstigt att en streamingtjänst för musik inte har samma typ av utsläpp som deras fysiska föregångare i form av plast till produktion av CD-skivor, utan att utsläppen istället kommer från energianvändningen. Att jämföra energianvändningen för en digital tjänst med dess fysiska motsvarighet låter kanske låter litet och petigt i sammanhanget. Men CO₂-utsläppen för digitala tjänster är aldrig noll, och det betyder att de måste rapporteras – men i en annan form.

Att till exempel flytta fysiska möten till digitala plattformar innebär å ena sidan en utsläppsminskning (ett möte som hålls över Microsoft Teams kommer givetvis att ha ett lägre CO₂-utsläpp än om mötesdeltagarna hade åkt bil för att träffas fysiskt), men det innebär också en förflyttning av utsläpp från en kategori till en annan. De utsläpp ni till exempel hade rapporterat i Scope 1, utsläpp från företagets fordonsflotta, kommer istället att hamna i Scope 2, utsläpp från inköpt energi, för det krävs fortfarande energi för att driva tekniken.

Energifrågan blir allt viktigare

Ju mer företag digitaliserar, desto större blir energianvändningen. Alla företag har ett energirelaterat klimatavtryck, oavsett vilken kärnverksamhet de bedriver, och det kommer bara att öka i takt med att fler produkter och arbetssätt flyttar in i den digitala världen.

Vi befinner oss i en klimatkris där vi behöver ta hänsyn till alla former av utsläpp – oavsett om de kan tyckas små i sammanhanget. Under 2021 ökade CO₂-utsläppen från energi med 6,9%, och vi såg den största ökningen någonsin i den globala efterfrågan på el. Med en ökning på nära 1400 terawattimmar, eller 5,9%, var tillväxten i efterfrågan på el mer än 15 gånger så stor förra året som året därpå.

Vi kan alltså inte bortse från energifrågan i hållbarhetsarbetet.

Har ni spårbarhet i era digitala tjänsters CO₂-utsläpp?

Att rapportera sina fullständiga utsläpp är ett måste för att kunna bli 100% klimatneutral. De bolag som däremot ligger efter i rapporteringen riskerar att uppfattas som mindre trovärdiga kring hur de jobbar med hållbarhetsrisker.

I takt med att hållbarhetsrapportering och finansiering länkas samman kommer högre och högre krav att ställas på den hållbarhetsdata som ligger till grund för era rapporter. Vet ni hur mycket energi era dataservrar använder? Vet ni om de drivs med förnybar energi eller inte? För att kunna få komplett och kvalitativ data över era utsläpp behöver ni ställa krav på spårbarhet i energianvändningen hos era leverantörer för datalagring och dataöverföring. Med Metry kan du spåra energidatan i hela kedjan från elavtal till slutanvändning (läs till exempel om hur vi hjälpte IT-bolaget Iver att samla in data från sina egna undermätare såväl som fastighetsbolagens energiavtal).

Behöver du hjälp med att få koll på ditt företags energianvändning? Prata med någon av våra produktexperter så tittar vi närmare på vilken data vi kan samla in för ert hållbarhetsarbete.

Läs mer om vår insamling av energidata för hållbarhetsrapportering >