Myndigheterna får i uppdrag att rapportera sin energianvändning varje månad

Myndigheter pressas att energieffektivisera

Det är bråttom att agera på energikrisen. Med rätt data kan vi frigöra mer energi – snabbt.

Energikrisen är inte längre ett framtida problem, vi är mitt i den. Det vi kan göra för att göra skillnad idag är inte att bygga ut vår elproduktion, det är att energieffektivisera – men för det behövs pålitlig data, snabbt.

Varje kilowattimme räknas i energikrisen

“Energieffektivisering är det billigaste och snabbaste sättet att frigöra mer energi. Varje kWh vi kan effektivisera minskar vår sårbarhet mot det energikrig Putin bedriver mot Europa just nu” sa Energiminister Khashayar Farmanbar i en artikel från Regeringen.

Och det är helt rätt. Varje kilowattimme räknas.

Energifrågan har varit högst aktuell i årets valkampanjer, och alla partier pratar om olika lösningar för att bygga ut och trygga Sveriges elförsörjning och leveranssäkerhet. Lösningar som utbyggt elnät, ny kärnkraft och satsningar på havsbaserad vindkraft skrivs i kampanjmaterial och på valaffischer. Men alla dessa satsningar tar tid. En utbyggnad av energikällor kommer inte att lösa problemet imorgon. Saker som att släcka lampor och sänka inomhustemperaturen däremot, det ger effekt direkt.

Myndigheterna får i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder

Den offentliga sektorn är en stor energiförbrukare och Regeringen beslutar nu kring ett uppdrag till alla statliga myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder för att minska sin energianvändning. Alla företag och hushåll behöver se över sin energianvändning, men nu ska staten gå före och visa vägen.

Regeringen förväntar sig att myndigheterna ska genomföra “möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder”. Det kan till exempel handla om att byta till energisnåla lampor eller styra belysning och ventilation så att de bara används när de behövs. Det finns mycket att göra, och flera energibesparande åtgärder kräver ingen större form av ingrepp. Problemet är inte bristen på lösningar, det är bristen på insyn. Utan att veta var de stora energislukarna finns i är det svårt att veta var man ska börja, eller vilka effekter åtgärderna har haft – något som också kommer att förväntas av myndigheterna.

Följ och redovisa resultatet av energieffektiviseringen

Utöver kravet på energieffektivisering ska myndigheterna dessutom rapportera sin elförbrukning till Energimyndigheten, och redovisa vilka energibesparande åtgärder som gjorts. Redovisningen ska ske månadsvis till och med den 31 mars 2023.

Men att manuellt samla in och rapportera data över energianvändningen är ett tidskrävande jobb. På lokal nivå har troligtvis respektive förvaltare koll på hur mycket energi som används i de fastigheter och utrymmen de ansvarar för, men det saknas ofta en samlad och lättillgänglig helhetsbild inom organisationen. Och utan det är det svårt att få grepp om hur mycket energi som faktiskt används, vad som kan förbättras och vilka siffror som ska rapporteras.

Som tur är är det precis det som vi jobbar med på Metry!

Kom igång direkt med Metry

Lyft bort arbetet med att samla in mätvärden så att du kan lägga tiden på energieffektivisering. I 10 år har vi specialiserat oss på att samla in, strukturera och kvalitetssäkra energidata för smidigare uppföljning, budgetering och rapportering.

Metry hjälper dig genom att samla data löpande från energibolagens kundsidor och via fil, och från alla typer av undermätare och DUC:ar.

Vi integrerar redan med majoriteten av alla svenska energibolag. Det innebär att ni oftast får tillgång till era mätpunkter och historisk energidata på bara några minuter.

Dessutom gör vi det enkelt för er att ta ut rapporter över er energianvändning. Med färdiga integrationer och ett öppet API kopplar ni enkelt ihop Metry med era valda system för energiuppföljningssystem. Ni kan också välja att exportera er data direkt till Excel.

Vi hjälper er helt enkelt med datan ni behöver för att fatta beslut som gör skillnad redan idag. Prata med oss så berättar vi mer.