Foto av datorskärm mac med statistiksiffror

Fyra orsaker till att du behöver mer granulär fastighetsdata

Om du idag jobbar med minsta möjliga fastighetsdata, blir dina rapporter också minsta möjliga. Hur mycket bättre skulle dina rapporter och åtgärder kunna bli om du bättrar på kvaliteten och granulariteten i din fastighetsdata?

Svaren är många och det finns onekligen fördelar med att strukturera fastighetsdata för att kunna analysera enskilda fastigheter på varierande nivåer. Året för EU:s 20-20-20-paket är här och för dig som arbetar med energi på ett fastighetsbolag är det med andra ord hög tid att ta en titt på din energistrategi.

Vad saknas i din data?

Som energiansvarig hos en fastighetsägare eller hos en fastighetsförvaltare har du nog hyfsat bra koll på hur du ska hantera och samla in data från fastighetsbeståndet. Du har säkert koll på hur mycket ditt bestånd förbrukar i form av energi och pengar varje månad, samt har i någon mån möjlighet att följa hur mycket energi du sparar med olika typer av åtgärder.

Data på månadsnivå räcker gott och väl för grundläggande energiuppföljning. Det finns många viktiga energieffektiviserande åtgärder som kan göras baserad på månadsdata, men vilka möjligheter skulle öppnas upp om du hade haft mer granulär data, till exempel på dags-, eller timnivå? Ytterligare, vad skulle du kunna göra med data kring enskilda fastigheter och deras förbrukning?

Ett uppenbart användningsområde för data på tim- eller dagsnivå är möjligheten att se när förbrukningen peakar och identifiera effekttoppar. Att märka upp din data och mappa ut varifrån den kommer för även det med sig möjligheter. Här är några ytterligare användningsområden:

Användningsområden för mer granulär och strukturerad fastighetsdata

1. Vädernormalisering, även kallat normalårskorrigering

Normalårskorrigering ger dig möjlighet att jämföra energianvändningen mellan olika perioder oberoende av aktuell utomhustemperaturen. För att kunna jämföra månad för månad eller olika säsonger behöver du standardisera din data och det förutsätter att du har data rörande väderförhållanden. På Metry har vi valt att plocka in väderdata direkt från SMHI för att underlätta för våra kunder.

2. Oanvända fastigheter

Att identifiera byggnader som din verksamhet inte använder är ett enkelt sätt att reducera kostnader. Genom att använda datapunkter så som adress eller fastighetsid kan du enkelt hitta byggnader som du kanske inte längre äger, men ändå betalar energikostnader för.

3. Öka medvetenhet hos hyresgäster

Genom att visa energistatistik för hyresgäster kan du öka engagemanget och ge dina hyresgäster incitament för att spara energi. De nya reglerna för IMD som skrivs in i svensk lag under 2020 är ett sätt som regeringen vill påverka energikonsumptionen hos konsumenter. IMD är även ett utmärkt sätt för dig som fastighetsägare att visa dina hyresgäster att du bryr dig om energieffektivisering.

4. Demand-respons-lösningar, så kallade DES-lösningar

DES-lösningar är ännu inte i bruk i Sverige, men mycket tyder på att demand-respons är något som fastighetsägare kan komma att arbeta med i framtiden. För att kunna hantera DES-lösningar och dra nytta av dessa behövs realtidsdata och data som visar de exakta tidpunkterna för toppar och dalar i konsumtionen av energi. Är det möjligen dags att förbereda sig redan nu?

Uppgradera din insamling av fastighetsdata

Saknar du vissa datapunkter och vill kunna samköra din energidata med annan data som du samlar in från ditt fastighetsbestånd? Vi hanterar idag data för Sveriges största fastighetsbolag och ser till att rätt data kommer från fastighetsbeståndet in i önskat uppföljningssystem. Hör av dig till oss genom att boka en förutsättningslös demo eller genom att ringa oss på 031-3886767.