Bärbar dator med utsikt över en stad.

Data lakes öppnar upp för implementation av maskininlärning och AI

Att vara datadriven är inte längre en utopi och efterfrågan på data bara ökar. Michael Bjelvenmark från Business Vision uppmanar alla att börja samla data redan nu, även fast det är otydligt vad informationen ska användas till i framtiden.

Att data kommer att ha flera användningsområden i framtiden är ett faktum som IT-konsultbyrån Business Vision, nära samarbetspartner till Microsoft i Sverige, tagit fasta vid. Vi pratade med Michael Bjelvenmark, VD på Business Vision, och Kim Grandell, kundansvarig på Business Vision för att samla insikterna om hur företag kan bli mer datadrivna.

Profilbilder på Michael Bjelvenmark och Kim Grandell.

Enligt Bjelvenmark och Grandell vill många av Business Visions kunder utnyttja nya tekniker såsom maskininlärning och AI, samtidigt som de allra flesta vill bli mer proaktiva och datadrivna. En förutsättning för att lyckas är att ha tillräcklig mängd med data, något som Grandell påpekar att ibland kan vara svårt att uppnå. Speciellt om det ännu inte finns något uttalat användningsområde för insamlad data. Varför då lägga resurser på insamling?

Kostnadseffektiv lagring öppnar upp för data lakes

Kostnaden för att lagra data i så kallade data lakes är idag så pass låg att det går att argumentera för att lagring av data för framtida bruk är en god långsiktig investering. Business Vision uppmanar redan nu sina kunder att jobba proaktivt och rekommenderar ofta att redan nu samla in data, trots att det ännu inte existerar något direkt användningsområde.

“Vi har traditionellt jobbat med att strukturera data, men vi inser mer och mer att vi måste ta höjd för en växande mängd ostrukturerad data. Viljan att vara proaktiv är stark hos våra kunder och detta banar väg för att jobba med AI och maskininlärning. Till många kunder skapar vi så kallade data lakes, till exempel med energidata insamlad med Metry.” – säger Michael Bjelvenmark.

På Metry hjälper vi fastighetsbranschen att samla energidata från olika källor. Energidatan sorteras upp och kan enkelt föras vidare och användas i olika uppföljningssystem. I framtiden finns inga hinder för att den insamlade energidatan används till andra affärsnyttiga insikter, trots att dessa behov ännu inte är identifierade.

Tillgång till energidata blir allt viktigare

För fastighetsbranschen är det ingen nyhet att tillgången på energidata blir allt viktigare. Ibland kan det dock krävas långsiktiga investeringar, till exempel i gamla fastigheter som kanske inte hade sensorer när de byggdes. Att enkelt kunna samla in data från såväl existerande infrastruktur som nya sensorer blir viktigare, menar Bjelvenmark. Då gäller det att kunna nyttja så mycket som möjligt av existerande mätningar för att minska investeringskostnaderna.

Med tiden tror jag att det kommer att växa fram många bra tjänster som olika företag bygger baserat på insamlad data. Då gäller det att ha mycket data samlat för att tillsammans kunna leverera starka värdeerbjudanden.” – avslutar Michael.

Business Visions fyra bästa tips för att jobba proaktivt med datainsamling

  1. Börja samla in data redan nu.
  2. Strukturera den data som du redan nu vet vad du ska använda till.
  3. Spara ostrukturerad data i så kallade data lakes.
  4. Lägg inte tid på att strukturera data som du ännu inte vet vad du ska använda den till, spara den bara för framtiden.

Läs mer om Business Vision på deras hemsida.