Foto på kajen i Stockholm taget från vattnet

BRF Energi har skapat ett socialt nätverk för energibesparing

På Brf Energis hemsida kan bostadsrättsföreningar jämföra sin energianvändning med andra föreningar och dela erfarenheter för att minska energianvändningen. Metry fick en pratstund med KTH-professorn Cristian Bogdan som jobbar på avdelningen för media, teknik och interaktionsdesign samt har varit en drivkraft bakom projektet ända från start.

Cristian Bogdan är KTH-professorn som vill göra krånglig teknik enkel att förstå genom sin design av interaktiva system. Bogdan är utbildad datalog och har doktorerat i hur datorer används i sociala sammanhang, något som idag kan verka självklart i och med sociala medier, men som för ett tiotal år sedan knappt fanns på kartan.

Hej Cristian! Berätta lite om hur projektet BRF Energi startade.

Inom mitt forskningsområde pratar vi mycket om ecofeedback (miljöåterkoppling), vilket innebär att ett företag eller en tjänst ökar insynen in till exempel hur mycket energi som förbrukas och på så sätt stärker incitamenten till agerande hos konsumenten. Det är egentligen väldigt logiskt – om du vet hur mycket du förbrukar kan du börja göra något åt din situation, förklarar Bogdan.

I en stor studie i USA skapade forskare en plattform för boende i området så att de kunde se hur mycket energi de förbrukade samt hur mycket mer eller mindre pengar de sparade jämfört med snittet i området, berättar Bogdan. Det visade sig att det inte alls gav speciellt stor effekt. I vissa fall gav det till och med effekten att de hushåll som förbrukade mindre än snittet kände att de har utrymme att förbruka lite mer. Med denna studie i bakhuvudet började vi fundera på ifall ecofeedback på individnivå, eller hushållsnivå, kanske inte är så enkelt som det först kan verka. Kanske borde vi istället försöka påverka flera hushåll samtidigt och började ganska snart kika på bostadsrättsföreningar som ett alternativ.

BRF Energi är ett forskningsprojekt där jag och mina kollegor tittade på hur man påverkar flera hushålls energisituation samtidigt, istället för att försöka nå varje enskilt hushåll. Vi ville skapa en plattform där bostadsrättsföreningar kunde lära av varandra – ett sorts gemensamt lärande mellan medlemmar som engagerar sig i just energifrågor. I och med att medlemmar i bostadsrättsföreningar ofta byts ut med åren tänkte vi att ett nätverk för lärande också kunde fungera som en brygga mellan medlemmar som byter av uppgifter med varandra, säger Bogdan.

Slutprodukten blev ett socialt nätverk för bostadsrättsföreningar! fortsätter Bogdan entusiastiskt. BRF Energi blev alltså ett socialt nätverk med ett väldigt specifikt syfte – att låta bostadsrättsföreningar visa upp sin energiförbrukning och dela med sig av kunskap kring energibesparande åtgärder. På så sätt tror vi att vi kan öka medvetenheten kring energifrågor samt göra det lättare att utbyta kunskap och erfarenhet.

Hur fungerar tjänsten i praktiken?

Det första vi gjorde var att ge bostadsrättsföreningar en plattform där de kan se sin energisituation – det är här Metry har varit ett stort stöd genom sin tjänst för att samla in energistatistik direkt från nätbolagens hemsidor, berättar Bogdan. På BRF Energis hemsida kan bostadsrättsföreningar registrera sig och koppla upp sig via Metry för att hämta in sin energidata från nätbolagens kundsidor. Informationen visas sedan på en karta och andra bostadsrättsföreningar kan ta del av energistatistiken. På så sätt tror vi att föreningar kan börja intressera sig för just energiåtgång och börja jämföra sin egen förbrukning med närliggande föreningars.

Att dela med sig av data kan ju vara känsligt ibland. Vill alla bostadsrättsföreningar visa upp sin data?

Överallt i samhället finns en spänning mellan integritet och samarbete, menar Bogdan. Det är något som alltid har existerat, men har blivit extra aktuellt de senaste åren i och med nya dataskyddslagar och GDPR. Den data som BRF Energi visar är så pass grov att det inte går att utläsa ifall någon till exempel duschar vid speciella tillfällen eller gör något annat som påverkar energiförbrukningen och kan härledas till en speciell aktivitet. Med andra ord är det inte speciellt känslig data. Ett initiativ som BRF Energi, samt andra initiativ som använder sig av ecofeedback, är beroende av att lagstiftningen inte stänger in energidata utan ger möjlighet till delning och lärande. Vi agerar i en laglig och teknisk kontext som hela tiden förändras. Just i det här specifika fallet är öppen tillgång till data vitalt och något som gynnar bostadsrättsföreningar.

Vad tror du om digitaliseringstrenden inom fastighetsbranschen?

Känner du till Gartner hajpkurvan? frågar Bogdan. Gartner hajpkurvan beskriver hur teknik evolverar. Ny teknik stiger fort uppåt på kurvan och når snabbt toppen innan teknikens popularitet återigen dalar något. Därefter stabiliseras användandet (eller förkastas), förklarar Bogdan. Jag tycker att det är viktigt att minnas hajpkurvan när du hör buzzwords som AI, AR, VR eller machine learning – ja, det är intressant, men det betyder kanske inte att det förändrar världen. Om vi tänker tillbaka så har även AI gått i vågor och förändrats i takt med att vi har blivit mer tekniskt avancerade. AI-forskning existerade redan på 50-talet och nu när tekniken har evolverat och datorer kan kommunicera med varandra på ett helt annat sätt har AI återigen blivit aktuellt. Idag har vi 400-500 studenter på våra AI-kurser på KTH. För några år sedan var det endast ett hundratal, men egentligen är AI ingenting nytt trots att vi vill tro det! Jag tror att det är fullt möjligt att det snart sker en dipp för just AI när vi börjar ifrågasätta vad vi egentligen ska använda en teknik till som skapar inferenser som människor annars skapar. Vi börjar kanske även ifrågasätta om AI verkligen fungerar och om tillämpningarna som finns är tillförlitliga, menar Bogdan. Det till trots tror jag fortfarande att data och speciellt öppen data kommer att spela en stor roll i framtiden.

Hur tror du att BRF Energi kommer att ta tillvara på ny teknik?

Det finns hela tiden nya möjligheter! Jag skulle kunna tänka mig att vi skapar någon sorts rekommendationssystem som tittar på olika datapunkter såsom väderförhållanden och energidata för att hjälpa till att hitta den bästa lösningen för till exempel fönsterbyte eller fasadrenovering, avslutar Bogdan.

—-

Kort om BRF Energi

Projektet drivs av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Metry, HSB, och ElectriCITY, och det finansieras av Energimyndigheten genom programmet E2B2. Besök BRF Energis hemsida för mer information. Just nu pågår underhåll på tjänsten då flera energibolag har valt att använda BankID som inloggningsmetod. Vi hoppas på att kunna lösa detta, då det i dagsläget gör det svårare för tjänster som BRF-energi att ta in data. Det är dock fritt fram att signa upp!