Computer screen with statistics

Levla din energiuppföljning med redundant insamling

Med redundant insamling får du bättre datakvalitet, tryggare insamling och mer tid över till annat.

Less is not more; more is more

Ordet ‘redundant’ låter kanske inte jättekul, så låt oss börja med att bryta ner teknikjargongen.

Vid överföring av information vill man ta in så mycket data som möjligt för att öka sannolikheten att slutresultatet blir korrekt och inte kan missförstås. Ju fler datakällor du har desto mindre blir risken för fel. Redundant information är alltså ofta betydelsefull och ibland även nödvändig för att kunna göra tillförlitliga beräkningar. Så när man talar om redundans i datatermer menar man egentligen hög tillförlitlighet – härligt!

På Metry gör vi detta genom att kombinera insamling från kundsidor med insamling via fil. Genom att inte förlita oss på en enda insamlingspunkt kan vi täcka upp glapp och saknad data – och ge dig mer data, snabbare.

Varför ska man samla in mätdata från flera källor?

Tyvärr är det inte en garanti att varken nätbolagens kundsidor eller filer fungerar felfritt – det kan hända att de av olika anledningar ligger nere eller missar att rapportera data. Genom att samla in från flera datakällor kan du vara säker på att alltid få in data eftersom den ena källan backar upp den andra.

Som exempel; tänk dig att du har en väckarklocka med både batteri och väggström. Om det blir strömavbrott kommer batteriet att ta över, och om batteriet tar slut så ser väggströmmen till att din väckarklocka ringer på utsatt tid. Du vet att allt kommer funka som det ska och du kan somna tryggt.

Få bättre kvalitet på din data

När Metry samlar in data från nätbolag så tar vi in färdiguträknad förbrukningsdata. Det betyder att vi aldrig kommer att få in mer data än vad nätbolagen har samlat in. Däremot så kan vi med hjälp av redundant insamling nå nivåer som i vissa fall är bättre än genomsnittet av nätbolagens egna insamling.

Om du bara samlar in data från nätbolagens kundsidor eller filer så kommer du att få ungefär 90% av all data, om du tittar i mitten av månaden. Om du tittar i början av månaden kommer insamlingsnivån vara betydligt lägre, beroende på vilken typ av mätare du tittar på. Men om du kombinerar informationen från både kundsidor och filer så får du hela 98% av all data i mitten av månaden, och 90% i början av månaden. Du får alltså mer data, snabbare.

Brister = risker

Det som gör bristen på data riskabel är att du inte vet vad du går miste om. De få procentenheter som saknas i insamlingen kan röra skenande mätpunkter eller kritiska toppar i förbrukningen, så den data som inte samlas in kan vara avgörande för framtida investeringar och besparingar.

Om du vill fortsätta sova gott och vara förberedd för framtida satsningar så är det bättre att de där extra procentenheterna data hamnar i ditt beslutsunderlag, och inte i ett svart hål av ovetande. …och ännu bättre om du slipper administrativa återvändsgränder och manuellt merarbete!

Att undersöka saknade värden tar tid

Det finns många steg som data ska igenom vilket innebär att delar av den kan falla bort. Hårdvarufel, kommunikationsfel, försenade värden som inte skickas och stoppade filutskick är bara några av anledningarna till databortfall. Risken finns alltså att du behöver lägga onödigt mycket tid på administration, eller av drifttekniska fel halkar efter i din rapportering. Med redundant insamling kan du lägga mindre tid på att jaga rätt på saknade mätvärden och mer tid på att diskutera energibesparingsåtgärder.

Vill du veta mer om hur redundant insamling kan levla din energiuppföljning? Prata med någon av våra experter!