Växthusgasutsläpp påverkar klimatet och förbrukningen

Vad gör du när vädret ballar ur?

Räkna med klimatförändringar i energiarbetet, för när vädret ballar ur gör förbrukningen detsamma.

Kraftiga svängningar i vädret driver upp både förbrukning och priser, och ställer till det i energianalyser. Har du räknat på kostnaderna för 40 minusgrader likväl som 40 plusgrader? Och har du rättvis data för att kunna fatta så bra beslut som möjligt för dina fastigheter?

Klimatförändringarnas effekter visar sig redan nu. Även om det är många som kämpar för att motverka klimatförändringar (till exempel vi på Metry!) så har tyvärr extrem kyla och extrem värme blivit allt vanligare inslag i det svenska vädret.

Det är ovanligt varmt

Mätningar och observationer visar att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan, och vi står sannolikt inför fortsatta förändringar av klimatet på jorden. Detta kommer att påverka vårt samhälle på olika sätt. Redan nu har till exempel värmeböljor blivit mer frekventa och mer intensiva över större delen av världens landområden.

Sverige är (som bekant) ett ganska kallt land i grund och botten, men även här kommer värmeböljor troligen att bli vanligare i framtiden. Värmeböljor har hittills inträffat vart tjugonde år i genomsnitt. Nu räknar SMHI istället att extremt varma tillfällen, så varmt som 40°C, kan komma inträffa vart tredje till femte år i slutet av århundradet.

Det har alltså blivit ovanligt varmt.

…och ovanligt kallt

Den globala uppvärmningen är komplex, och innebär inte bara varmare somrar utan också kallare vintrar. En ny studie visar till exempel att ökningar av extremt vinterväder i delar av USA är kopplade till en accelererad uppvärmning av Arktis. Enligt forskarna ledde uppvärmningen i Arktis till störningar av de vindar som kallas polarvirveln, vilket gjorde det möjligt för kallare vinterväder att strömma hela vägen ner till de södra delstaterna i USA. När temperaturen på jorden ökar får vi alltså fler störningar av polarvirveln, och när den försvagas leder det till mer extremt vinterväder – som en oväntad kylvåg i Texas.

Även i Sverige har det varit ovanligt kallt. I Kiruna nådde till exempel temperaturen minus 43,8 grader nu i december, vilket är den kallaste uppmätta december-temperaturen på nästan 40 år.

Vi bör alltså räkna med att det kommer att kunna bli både ovanligt varmt och ovanligt kallt. Att ta ansvar för sina energianvändning och jobba aktivt med hållbarhet är något alla företag måste göra för att minska den globala uppvärmningen, men skadan har uppenbarligen redan skett. Nu måste vi förhålla oss till det klimat vi har, och jobba utifrån de förutsättningar det innebär.

Normalårrskorrigera avvikande perioder

Ovanligt kalla eller varma perioder kan påverka energianvändningen så att det blir svårt att säga om ett fastighetsbestånd har blivit mer energieffektivt eller inte. Därför används ofta normalårskorrigering av fastighetsägare och fastighetsförvaltare som tar sitt energiarbete på allvar. Normalårskorrigerade värden används för att jämföra energiförbrukning mellan år, utan att data smutsas ner av avvikande och ovanligt varma eller kalla perioder.

Att normalårskorrigera energistatistik leder inte till några exakta svar, men det är nödvändigt för att kunna förvalta en byggnad på bästa sätt och följa byggnadens energianvändning.

För uppvärmning är det nuförtiden självklart att korrigera energistatistik efter vädret och på så sätt möjliggöra väderneutrala jämförelser mellan olika perioder. Att visualisera vädrets påverkan på kylbehovet har inte varit lika vanligt, men det är möjligt och kanske kommer det att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.

Planera för vinterns höga elpriser och effekttoppar

Det kalla vädret gör också att elen kostar mycket mer än vanligt. Eftersom det snabbare blir kallt i husen vill många höja värmen hemma – samtidigt finns det för lite el.

Tillgången till energi från till exempel vind och sol är opålitlig och påverkas starkt av väderförhållanden. Hur ska elnäten och producenterna klara av leveranser till både industri och hushåll en vindstilla och grå decemberdag? Denna obalans i tillgång och efterfrågan påverkar både elpriset, och priset för högsta uttagen effekt. Att ta hänsyn till ovanlig kyla blir därför viktigt för att hålla nere kostnaderna för el – till exempel genom att ta kontroll över dyra effekttoppar.

Bra data ger bra förutsättningar

Att fortsätta minska energianvändning och Co2-utsläpp är fortfarande högt prioriterat för att begränsa klimatförändringarna. Men tills dess måste du ta hänsyn till klimatet vi faktiskt lever i.

När du använder Metry för att samla in mätvärden från ditt fastighetsbestånd kan du självklart normalårskorrigera förbrukning av både värme och kyla. Vi hjälper dig dessutom att få koll på era effekttoppar och energikostnader när det kalla vädret gör att elen kostar mer än vanligt. Allt för att du ska få bättre hållbarhetsdata och kunna tackla klimatförändringarna på bästa sätt.

Prata med någon av våra produktexperter om du vill veta mer!