Webinar – Minska dyra effekttoppar | Metry

Webinar: Minska dyra effekttoppar

Få koll på era effekttoppar och minska era kostnader. Med hjälp av strukturerad energidata får du bästa förutsättningar för effektstyrning.

Trenden går mot att effekt bara blir dyrare, och vi behöver redan nu ställa om vårt tänk från “förbrukning” till “effekt”. De fastighetsbolag som är bäst på att styra sin effekt nu kommer att vara bäst på att hålla sina kostnader nere i framtiden – och bidra till ett fungerande förnybart energisystem. Med hjälp av strukturerad energidata och smart energiuppföljning kan du identifiera, minska och följa upp era höga effekttoppar.

Tillsammans med vår partner Momentum höll vi ett webinar, där våra kunder Riksbyggen och MKB Fastigheter delade med sig av sina erfarenheter kring effektstyrning.