Foto på kolkraftverk på en slätt

Energieffektivisering av fastigheter ett måste i klimatkrisen

Fastighetsbranschen jobbar enträget på med att energieffektivisera fastigheter – men går det fort nog? I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience går över 11 000 forskare världen över ihop och deklarerar att jorden står inför en klimatkris.

Sverige och resten av världen upplever en våg av gröna initiativ – från Greta Thunberg till forskarkollektiv och klimatlära i italienska skolor. På en hög nivå är vi fullt medvetna om att vi inte längre står inför en klimatkris, utan faktiskt befinner oss mitt i en. Så vad gör vi egentligen åt det ur en praktisk synvinkel?

Vad innebär energieffektivisering i fastighetsbranschen?

Enligt Energimyndigheten står bostäder för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, varav majoriteten av energin går till uppvärmning och varmvatten. I de svenska klimatmålen för 2020 ingår att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänka Sveriges totala energikonsumtion.

Att nöja sig med att nya energieffektiva bostäder uppförs är inte bra nog – i Sverige finns drygt 2,5 miljoner flerbostadshus. Det räcker inte med med att endast de nybyggda husen är energieffektiva. För att uppnå uppsatta klimatmål måste även de existerande fastigheterna ses över och effektiviseras.

Fyll i formuläret för att läsa om olika sätt att energieffektivisera en byggnad

Företagen går i spetsen men fastighetsbranschen gör störst skillnad

SVT rapporterade den 22 november 2019 att flera företag i Örebros län, bland annat Linde Energi, försöker bli mer cykelvänliga genom att uppmuntra sin anställda att ta cykeln till jobbet. Men räcker cykelinitiativ, källsortering (vi älskar källsortering på Metry, missförstå mig rätt) eller vegetarisk kost för att lösa klimatkrisen? Det tar oss rimligen en bit på vägen, men fortfarande förbrukas majoriteten av världens energi av byggnader. Eftersom det faktum att lägre energianvändning innebär lägre miljöpåverkan är svårt att bestrida måste fastighetsbranschen bli mer energieffektiv.

Bra energidata en pusselbit för energieffektivisering av fastigheter

På Metry jobbar vi med energidata, något som i sig många gånger kan kännas långt borta från klimatkriser och minskning av fossila bränslen. Vi ser dock en tydlig parallell mellan insyn i sin energiförbrukning och möjligheterna att skapa mer energieffektiva fastigheter. Enligt FN finns redan tekniken för att minska energikonsumtionen med 30-80%, men arbetet försvåras på grund av bristen på struktur och insyn i förbrukningen av energi.

Det är helt enkelt svårt att få en klar bild över vad som egentligen behöver förändras för att göra ett fastighetsbestånd med energieffektivt. Siloplacerad data gör det svårt att få en holistisk bild över fastighetsbeståndet och skapar en komplexitet som påverkar budgetering (japp, fortfarande pengadrivet till viss del), hållbarhetsrapporter, fakturering och energiskattereduktion.

Vi är relativt säkra på att alla 11 000 forskare i Bioscenics rapport har rätt på ett eller annat sätt. Vi tror också att en bra insamling av mätvärden som motverkar ostrukturerad och siloplacerad data är en del av ekosystemet som ska verka för ett hållbarare samhälle med energieffektiva fastigheter samt möjliggöra många av de åtgärdsförslag som finns i det nedladdningsbara materialet ovan.

Vad gör du för att dina fastigheter ska bli mer energieffektiva?

Intresserad av energieffektivisering? Se vilka system som integrerar med data från Metry.