Flera olika lokaler ur fågelperspektiv

Utspridd energidata bromsar energi- och hållbarhetsarbetet

Så får ni en helhetsbild av energiläget i era kontor, butiker och andra lokaler.

Om datan över er energianvändning är utspridd är det svårt att få insyn i verksamhetens energiläge. Och ju fler lokaler ni har, desto större blir problemet.

Mängden data som krävs för att rapportera och optimera energianvändningen i en verksamhet känns lätt oöverskådlig. Men utspridd data behöver inte bromsa hållbarhetsarbetet. Med rätt verktyg kan ni både spara tid i rapporteringsprocessen – och få förutsättningar att minska era driftkostnader.

Alla företag måste ta ansvar för sin energianvändning

Enligt bestämmelserna i miljöbalken förväntas alla verksamhetsutövare ha kunskap om sin energianvändning, hushålla med energi och och arbeta löpande med att minska sin energianvändning. Den energi som används i butiker, lager, distributionscenter och kontor faller då inom bestämmelserna i miljöbalken och är en del av ert företags miljöpåverkan som förväntas redovisas i er hållbarhetsrapport.

Många företag väljer att hållbarhetsrapportera trots att de inte omfattas av lagkraven för hållbarhetsrapportering. Anledningarna till detta brukar vara att man vill öka transparensen inom bolaget, och för att man som företag faktiskt vill göra bättre ifrån sig.

Men om ni har butikslokaler utspridda över hela landet, ett gäng kontor, och så några lagerlokaler på det så kan det vara svårt att få en samlad bild av energiläget. Speciellt inte om alla fastigheter har olika förvaltare som ansvarar för energianvändningen, och olika avtal gentemot fastighetsägaren.

Är det ni eller fastighetsägaren som ansvarar för energin?

Både fastighetsägare och hyresgäster påverkar den totala energianvändningen i en lokal. I era butiker kanske det är fastighetsägaren som väljer ventilationssystem, medan det är ni själva som står för exempelvis belysningen. Denna uppdelning gör det inte bara svårt att fullt påverka era klimatavtryck, det gör det också svårt att få tag i rätt data.

Om ni kontaktar hyresvärden per telefon eller mail för att få siffror på energianvändningen riskerar hållbarhetsarbetet att saktas ner av den manuella tröskeln det innebär. Avsaknad av ett smidigt dataflöde ger sämre förutsättningar att följa upp effekten av de investeringar i energieffektivisering och optimering som görs. Hur kan ni till exempel veta vad besparingarna blev av att byta till LED-lampor i era butiksskyltar eller närvarosensorer i personalrummet om ni inte har full insyn i energianvändningen?

Brist på insyn i verksamheten

För många är de spretiga, manuella processerna också en del av det interna hållbarhetsarbetet. Att maila eller ringa runt till olika fastighetsförvaltare för att jaga in avläsningar är verkligheten för många hållbarhetsansvariga. Detta arbetssätt tar onödigt mycket tid från de verkliga hållbarhetsinsatserna, och då har vi inte ens börjat gräva i de problem som kan uppstå vid manuell datahantering.

På lokal nivå har troligtvis respektive förvaltare koll på hur mycket energi som används i de fastigheter och utrymmen de ansvarar för, men det saknas ofta en samlad och lättillgänglig helhetsbild inom företaget. Och utan det är det svårt att få grepp om hur mycket energi som faktiskt används, vad som kan förbättras och vilka siffror som ska rapporteras.

Som tur är är det precis det här som vi jobbar med på Metry! Vi har specialiserat oss på att samla in, strukturera och kvalitetssäkra energidata för smidigare uppföljning, budgetering och rapportering.

All energidata på ett ställe, strukturerad efter era behov

I Metry-portalen kan du sätta upp en struktur som matchar era behov, dela upp era mätpunkter efter städer, regioner eller affärsområden och tilldela access till de förvaltare som ansvarar för respektive lokaler.

Samla data från era egna abonnemang och undermätare på ett och samma ställe. Om ni inte själva står på abonnemanget för energiavtalet kan ni be er fastighetsvärd att dela mätvärden med er, så att ni får all data samlad i samma platform. När all data finns insamlad är det enkelt att exportera datan till er valda hållbarhetsplattform, energiuppföljningssystem, BI-verktyg eller direkt till Excel.

Låt Metry bli hubben som samlar data för alla era lokaler, helt automatiskt, så att ni kan lägga tid och resurser på att minska era energirelaterade klimatavtryck. Prata med oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att samla in data på er energianvändning!