Foto av stad och blå himmel med moln

Gemensamt språk en förutsättning för digitalisering av fastigheter

Trots att en total digitalisering är en bit bort för fastighetsbranschen i stort, har mängden data som genereras av byggnader ökat markant de senaste åren.

Det generationsskifte som pågår innebär inte endast förändring för arbetskraften, utan även uppkomsten av en mängd olika system för att kontrollera till exempel klimat, belysning eller larm. Mängden data som genereras skapar komplexitet och behöver organiseras för att bidra till kostnads- och energieffektiva lösningar. Men hur får vi alla system att samverka utan behovet av tidskrävande manuell handpåläggning?

Blå graf med data från byggnader

Grafen visar mängden data (i zetabyte) insamlad från smarta byggnader runt om i världen mellan 2010-2020 (2020 är uppskattade siffror baserat på en ihållande trend). Data samlades in genom en mängd olika sensorer och smarta mätare. Källa: Statista

Behovet av strukturerad data ökar

Idag är majoriteten av data från fastigheter ostrukturerad. För att kunna användas som beslutsunderlag måste den struktureras och processeras, något som ofta görs genom ad-hoc-lösningar som inte är skalbara. Att manuellt tagga upp till exempel temperaturgivare fungerar i liten skala, men blir snabbt ett lite för stort projekt att svälja vid implementering av maskininlärning för att kontrollera temperatur, eller vid överflytt av ett utvecklat koncept till en annan byggnad.

IRIS-projektet och RealEstateCore

IRIS är ett EU-projekt där tre städer som har har kommit långt inom hållbara kommersiella lösningar för energi, mobilitet och IKT deltar: Utrecht, Nice och Göteborg. Utöver dessa deltar fyra så kallade följestäder: Vaasa, Alexandroupolis, Santa Cruz de Tenerife samt Focsani. Tanken är att följestäderna ska lära och kunna replikera lösningarna.

I Göteborg finns nio aktörer:

  • Göteborgs Stad
  • Johanneberg Science Park
  • Akademiska hus
  • Chalmers
  • HSB
  • Metry (det är vi!)
  • Trivector
  • Tyréns
  • Riksbyggen

På Metry kommer vi att jobba med att skapa en gemensam plattform för energidata för att möjliggöra samverkan mellan energiuppföljningssystem och annan ny teknik.

Byggnad plus RealEstateCore är lika med smarta städer

Ett gemensamt språk

RealEstateCore är ett gemensamt språk för för att möjliggöra kontroll över byggnader och utveckling av nya tjänster för fastighetssektorn. Målet är inte att bli en ny standard, utan istället att skapa en brygga mellan existerande standarder och hitta gemensamma nämnare. Användare av diverse uppföljnings- eller styrsystem ska enkelt kunna ta med sig data till ett annat system. Data ska inte vara låst till ett system, utan strukturen ska vara överflyttbar och data ska öppet kunna flöda mellan olika system.

Vill du veta mer om IRIS och RealEstateCore?

Signa upp på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om projektet, eller se RealEstateCores hemsida och Göteborgs Kommuns hemsida.