Sänk energikostnaderna genom att minska energianvändningen

Minskad energianvändning är det snabbaste sättet att sänka kostnaderna

Genom att minska er förbrukning kan ni ta kontroll över era egna kostnader – och dämpa priserna för alla.

De stigande elpriserna skapar oro hos många. När energibolag utreder möjligheter att säga upp fasta elavtal och varnar för fyrdubblat rörligt elpris finns det bara ett garanterat sätt att ta kontroll över sina energikostnader; minskad förbrukning. Genom att snabbt satsa på energieffektivisering och börja styra efterfrågan efter tillgång kan du minska era egna kostnader – och på köpet sänka de rekordhöga elpriserna.

10 procent minskad förbrukning kan halvera elpriserna

En ny rapport från Energiforsk visar tydliga resultat; minskad efterfrågan på energi är det snabbaste och mest effektiva sättet att dämpa det stigande elpriset. Studien omfattar elpriserna på den nordiska elmarknaden och 14 andra europeiska länder, och i den har man undersökt tre olika scenarier:

1. Snabb utbyggnad av solkraft och landbaserad vindkraft

2. Ökad elproduktion genom att använda mer kol, olja och kärnkraft

3. Minskad efterfrågan av el genom energieffektivisering

Slutsatsen är just att energieffektivisering är den metod som skulle minska elpriserna snabbast (och mest). Man uppskattar att 10 procent minskad förbrukning i hela Europa skulle leda till att elpriserna i elområde 3 och 4 skulle halveras jämfört med priserna i augusti.

Ökad elproduktion från kol, olja och befintlig kärnkraft skulle å andra sidan bara ha marginella effekter på elpriset, och inte ens ett trefaldigande av den planerade utbyggnaden av sol- och vindkraft skulle kunna slå resultatet av energieffektivisering.

I energikrisen finns möjlighet att skapa långsiktiga förändringar

I kristider tvingas vi till handling, och om vi gör rätt nu kan vi dra vinst av effekterna även efter att marknaden stabiliserats. Dagens energikris är en påminnelse om det ohållbara i vårt beroende av fossila bränslen och kan vara en viktig vändpunkt för att snabbare gå mot ett renare och säkrare energisystem.

I politiken har det pratats om högkostnadsskydd och pristak, vilket låter som sköna skyddsnät i oroliga tider. Men problemet är att det inte driver på energibesparing och medveten elanvändning utan gör det möjligt för oss att hålla oss kvar vid för hög användning. Tuffa ekonomiska tider pressar oss att agera, men ökad insikt under en kris kan också tvinga oss att fatta beslut som förändrar beteenden på lång sikt. I svåra utmaningar finns möjlighet att förändra till det bättre; om vi gör rätt nu skapas möjligheter för framtiden. Men att bara fokusera på att sänka priserna är tyvärr att sätta plåster på ett öppet sår. Om vi istället ändrar våra beteenden och blir mer medvetna energikonsumenter kan energisystemet läka på riktigt.

Om vi leker med tanken att samma pengar som man vill lägga på att lätta energikostnaderna hade lagts på energibesparingsåtgärder så hade vi kanske inte haft det här problemet idag, och inte nästa eller näst-nästa vinter heller. För minskad förbrukning är det överlägset mest effektiva sättet att sänka energikostnaderna – och höja värdet på era fastigheter på lång sikt.

Smart energibesparing görs på bra data

Att minska energiförbrukningen med 10% som Energiforsk undersöker i sin rapport är ingen omöjlig uppgift (vi har kunder som mer än halverat sin energiförbrukning), och stor skillnad kan göras med små medel. Men för att veta vilka insatser som kan göras behöver ni först få koll på energin används i er verksamhet. Och ju mer data ni har, desto bättre beslutsunderlag får ni till energieffektiviseringen.

Fler och fler av våra kunder väljer till exempel att lägga till insamling via fil för att kunna få in timvärden på sin energianvändning. Och det är kanske inte så konstigt; mer granulär mätdata ger bättre underlag för energiuppföljning. Data på månadsnivå räcker gott för grundläggande energiuppföljning, men genom att mäta på timnivå öppnas ännu mer effektiva sätt att få koll på förbrukningen. Till exempel behövs timvärden för att kunna identifiera och minska dyra effekttoppar och för att kunna implementera prognosstyrning och andra smarta styrsystem.

Kanske är det också läge att se över era individuella mätare. Genom att installera undermätare kan du se hur energi förbrukas i olika delar av en byggnad. Som hyresvärd kan du då fakturera korrekt energikostnad till dina hyresgäster och som fastighetsägare eller -förvaltare kan du styra inomhustemperaturen på ett smartare sätt.

Oavsett vilken data ni behöver kan vi på Metry hjälpa er. Metry samlar in, kvalitetssäkrar och strukturerar data från alla olika datakällor så att ni snabbt och enkelt kan få underlaget ni behöver för att börja spara energi. Prata med någon av våra produktexperter om du vill veta mer!