Grafer på en datorskärm

Få koll på er scope 3-data

Det finns många poäng att vinna på transparent rapportering, och risker för de som undviker det.

Att rapportera sina fullständiga utsläpp är ett måste för att kunna bli 100% klimatneutral, ändå faller ofta de största utsläppen mellan stolarna i ESG-rapportering. Det är hög tid för fastighetsägare att få koll på sina utsläpp i hela värdekedjan – från scope 1, 2 och inte minst 3.

Scope 3 står för majoriteten av utsläpp

Enkelt förklarat står scope 1 för de direkta utsläppen inne i verksamheten som till exempel egna värmepannor, utsläpp av köldmedia i fastigheter och utsläpp från egna och leasade fordon. Scope 2 står för de indirekta utsläppen som kommer från inköpt energi av olika slag. Scope 3 står för majoriteten av många företags utsläpp, och där ingår alla andra typer av indirekta utsläpp från varor och tjänster samt kundens lokalanvändning. Detta kan till exempel röra sig om tjänsteresor, investeringar, transporter till och från byggarbetsplatser, byggmaterial, hyresgästernas avfall och hyresgästernas elabonnemang. Rörigt? Ja lite, men vi ska försöka få rätsida på det!

Exakt vad som rapporteras in i scope 3 varierar från företag till företag. I GHG-protokollets riktlinjer för scope 3 uppmanas företag att rapportera i de kategorier som är mest relevanta för verksamheten, och för fastighetsbranschen finns det fem kategorier som ofta anses relevanta:

  • Köpta varor och tjänster
  • Bränsle- och energirelaterade aktiviteter som inte inkluderas i scope 1 och 2
  • Avfall som genereras i verksamheten
  • Tjänsteresor
  • Nedströms leasade tillgångar

Alla företag får göra sina egna väsentlighetsbedömningar för att avgöra var de största och mest relevanta utsläppen ligger. Men nedströms leasade tillgångar (alltså uthyrning av bostäder och lokaler) borde vara en självklarhet för fastighetsbolag – och där står hyresgästernas energianvändning i fokus.

Avgörande för finansiering och certifiering

Det finns inget krav på att rapportera scope 3-data gentemot Bolagsverket, men det är faktiskt obligatoriskt för vissa typer av certifieringar och standarder. För att kunna benämna något som “miljövänligt” eller “klimatneutralt” finns det standarder att följa, och i kraven för dessa ingår bland annat rapportering av verksamhetens samtliga utsläpp i scope 3. Sedan 2018 har GRESB infört obligatorisk rapportering av scope 3-utsläpp kopplade till hyresgästernas utsläpp, och flera andra certifieringar kräver samma data.

Att rapportera sina fullständiga utsläpp kan dessutom vara avgörande för trovärdighet och, i sin tur, finansiering. Fastighetsnytt publicerade nyligen en artikel där våra kunder Vasakronan och Castellum hyllades för sin redovisning av växthusgasutsläpp (mycket tack vare deras rapportering i scope 3) och påpekade att bristfällig rapportering minskar transparensen för investerare. De bolag som ligger efter i rapporteringen riskerar alltså att uppfattas som mindre trovärdiga kring hur de jobbar med hållbarhetsrisker, och därför gå miste om framtida finansiering.

Varför rapporterar inte alla i scope 3?

Scope 3 faller ofta i skymundan eftersom att möjligheterna att påverka anses mindre. Men när det kommer till hyresgästers energianvändning går det faktiskt att göra stor skillnad! Vasakronan har till exempel infört gröna hyresavtal där deras hyresgäster förbinder sig att bara använda grön el. Andra väljer att använda sig av IMD för att minska sina hyresgästers energianvändning och får på så sätt den värdefulla scope 3-datan på köpet. För just tillgången till data är ett annat problem som ofta lyfts i diskussioner kring scope 3.

Olika scope 3-kategorier har såklart olika förutsättningar, men när det kommer till energianvändning behöver det inte vara så komplicerat. Vissa bolag väljer att använda sig av schabloner av hyresgästernas energianvändning, och det kan vara en bra utgångspunkt för att göra den initiala väsentlighetsbedömningen. Men det är viktigt att vara transparent med vilka antaganden och källor som ligger till grund för siffrorna, och därför bör ni vara mer detaljerade (och mer transparenta) än så. Genom att utöka er undermätning får ni alla förutsättningar att samla in den värdefulla scope 3-datan – och en möjlighet att bygga bättre relationer med era hyresgäster.

Delad data är en win-win I hållbarhetsarbetet

Fler och fler företag börjar hållbarhetsrapportera – oavsett om de omfattas av lagkraven eller inte. Det gör att fler företag behöver tillgång till data för sina scope 2-utsläpp, alltså den inköpta energi som används i verksamheten. Och eftersom eran scope 3-data är era hyresgästers scope 2-data har fastighetsägare med kommersiella hyresgäster ett gyllene tillfälle att förbättra relationerna och öka kundnöjdheten.

Vår kund Iver är ett exempel på en kommersiell hyresgäst som samlar in avläsningar som deras hyresvärdar själva har gjort för fastigheterna. Enligt Iver är det framförallt är de större fastighetsbolagen som snabbt har sett hur detta kan gynna båda parter, och sett detta som en möjlighet att bygga ett bra samarbete.

Trovärdig hållbarhetsrapportering kräver kvalitetssäkrad energidata

Trenden går mot mer transparens och mer granulär hållbarhetsdata, och det ställs högre krav på vad som får kallas för “grönt” och “klimatneutralt” i både fastighetsbranschen och på finansmarknaden. Fastighetsägare måste vara tydliga och transparenta med sina utsläpp genom hela värdekedjan, och informera banker, investerare och andra stakeholders om vad verksamhetens ESG-status faktiskt är.

Med Metry får du goda förutsättningar att rapportera (och minska) alla era utsläpp i scope 2 och hyresgästernas energianvändning i scope 3.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller behöver hjälp att komma igång!