Bildmontage Hållbart kapital, 2050-klimatneutral, gröna kontorsval och slutet för fasta elavtal

Hållbart kapital, 2050-klimatneutral, gröna kontorsval och slutet för fasta elavtal

Vi tittar tillbaka på några av händelserna på energi- och hållbarhetsfronten som har präglat året 2021.

Snart är det dags att lämna 2021 bakom oss, men först ska vi titta lite närmre på vad som hänt på energi- och hållbarhetsfronten under året som gått. Och såklart blicka framåt för att se vilka trender vi kan vänta oss under 2022!

Tomma kontor och ökad efterfrågan på gröna byggnader

Kontorsvakanser i pandemins spår har inte avtagit, och enligt rapporten Office Snapshot från C&W kan vi räkna med en omställningsperiod med stigande vakansnivåer de närmaste två till tre åren. Ökade vakanser och hög ruljans på hyresgäster är inte bara ett ekonomiskt problem, det kan också ställa till det på energifronten.

Flera hyresvärdar som vi har pratat med tar tillfälligt över energiavtalen när en hyresgäst har flyttat ut, men det händer att de missar att flytta över det igen när en ny gäst flyttar in – för de som sitter med energiuppföljningen är sällan de som har koll på vem som flyttar in och ut. Om ni har problem med ökade vakanser kanske det är läge att sätta rutiner för att hålla koll på tillfälliga mätpunkter?

Om ni vill minska vakanserna i era fastigheter så kan vi trösta er med att trenden pekar på att de fastighetsägare som satsar på hållbarhet är de som på lång sikt kommer att ha lägst vakansnivåer. Hållbarhet står i fokus för de flesta kommersiella hyresgäster, och för till exempel tjänsteproducerande företag är det ofta deras lokaler och tjänsteresor som har störst miljö- och klimatpåverkan. För dem blir då valet mellan en grön och en brun byggnad ett enkelt beslut att fatta.

Det nya CSRD-förslaget ställer krav på kvalitet i hållbarhetsdata

I april publicerade EU det nya CSRD-förslaget. CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, ersätter det tidigare NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Namnbytet i sig säger faktiskt mycket om hur synen på hållbarhet har förändrats de senaste åren; hållbarhet är inte längre “non-financial”, utan i allra högsta grad kopplat till investeringar och finansiella framgångar. Och ju mer pengar och hållbarhet länkas samman, desto högre krav måste vi ställa på datan som ligger till grund för investerares och bankers beslut.

Här är några av de väsentliga skillnaderna mellan CSRD och dess föregångare:

  • Fler EU-företag kommer att omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering, och det gäller även företag baserade utomlands som har närvaro i EU.
  • För att förbättra jämförbarheten mellan företag ska alla som omfattas av lagkravet hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard, i ett gemensamt digitalt format.
  • Innehållet i hållbarhetsrapporterna kommer att granskas för att verifiera att den rapporterade informationen överensstämmer med kraven.

När CSRD träder i kraft kommer tillförlitlig hållbarhetsdata och automatiserad insamling att bli avgörande. Läs mer om hur du kan använda Metry för att samla in energirelaterad hållbarhetsdata.

EU:s klimatlag för nettonollutsläpp 2050

Det är inte bara CSRD som är nytt på EU-fronten: den 29:e juli trädde den nya klimatlagen i kraft, och med det har EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 nu omsättas i lagstiftning.

Klimatlagen är en del den gröna given och ska se till att all EU-politik bidrar till att nå klimatneutralitet till 2050 – och att alla sektorer i ekonomin och samhället också tar sitt ansvar för att nå målet. Lagen anger också delmålet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

För att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser har EU-länderna enats om att vi behöver minska utsläppen, investera i grön teknik och skydda den naturliga miljön. Ett viktigt steg mot det slutgiltiga målet är såklart att minska energianvändningen och energirelaterade utsläpp – och det kan vi på Metry hjälpa dig med!

Läs mer och inspireras av hur våra kunder har använt Metry i sitt energi- och hållbarhetsarbete.

Höga elpriser och slutet för fasta elavtal

Höga bränslepriser, låg produktion från vind och vatten, och en ökad förbrukning på grund av kallare väder. De höga elpriserna har skapat rubriker de senaste månaderna. I slutet av november noterades det högsta timpriset sen 2011, och flera elbolag har under hösten valt att sluta med fasta avtal. Kanske kan vi vänta oss att fler elbolag kommer att haka på denna trend, eftersom fasta priser inte ger samma incitament till minskad förbrukning när belastningen i elnätet är som störst. Och att ta kontroll över sin förbrukning (och framför allt sina effekttoppar) är något vi alla behöver göra för att ta ansvar i ett hållbart energisystem.

Men när priserna skenar och kostnaden för högsta uttagen effekt slår i taket kan det kännas tryggt att få ett extra lager data på sin förbrukning – till exempel i form av timvärden eller kostnadsdata. Och om skenande förbrukning på grund av kallare väder har ställt till det i dina analyser så kanske det är läge att lägga till normalårskorrigering i din uppföljning?

Energiläget i Sverige enligt årets EEA-rapport

2021’s EEA-rapport fastslog att Sverige nu ligger i fas med EU’s 20/20/20-mål, och svenska fastighetsägare kan verkligen känna sig stolta. Växthusgasutsläpp från byggnadssektorn har minskat kraftigt, och Sverige placerar sig som nummer 2 på listan över de största minskningarna; hela 50% mellan 2005 och 2020.

Dessa minskningar beror till stor del på Sveriges höga andel förnybar energi. Och just tillgången till förnybar energi pekas ut som den punkt där Sverige överträffar sina satta mål, och på så sätt kompenserar för de länder som inte kommit lika långt så att summan av kardemumman av EU-ländernas insatser ändå hamnar på plus.

När det kommer till förnybar energi har vi strålande exempel från våra kunder; som till exempel Vasakronan som har som mål att vara självförsörjande och inte behöva köpa någon energi, och Castellum som satsar på storskalig produktion av solenergi i sin prisade solcellsanläggning.

Metrys 2021

Även för vår del var 2021 ett kanonår! Vi har till exempel…

  • Fått flera nya kunder och partners som imponerar med sina insatser inom energi- och hållbarhet.
  • Inlett ett samarbete med Schneider Electric för att skapa förutsättningar för snabbare utveckling av AI-driven fastighetsautomation.
  • Välkomnat flera nya kollegor (och vi fortsätter växa våra team – spana in alla lediga tjänster här!).
  • Tagit in en investering om 32 miljoner kronor för att kunna fortsätta förfina vår datainsamling i Sverige, och ge oss ut på den globala marknaden för att med hjälp av vår skalbara dataplattform göra energieffektivisering och energirelaterad hållbarhetsrapportering ännu enklare.

Med det tackar vi alla våra kunder och partners för ett strålande 2021, och ser fram emot ännu ett starkt år. God jul och grönt nytt år från alla oss på Metry!