Webinar: Solenergiprojekt i fastighetsbolag | Metry

Webinar: Solenergiprojekt i fastighetsbranschen

Eventet är avslutat. Vill du se inspelningen av webinaret? Klicka på länken nedan och fyll i dina uppgifter så skickar vi vidare dig till inspelningen!

Vad krävs för att lyckas med solenergi?

Tillsammans med vår partner Momentum bjöd vi in till ett webinar, där vår kund Castellum delade med sig av sina erfarenheter inom solenergiprojekt. Vi gästades också av Senergia som är experter på solceller och har hjälpt flera fastighetsägare att hitta de bästa lösningarna utifrån just deras behov. I webinaret gick vi igenom vad som utmärker ett lyckat solenergiprojekt och hur du med digitaliserad energidata och smart energiuppföljning kan starta, följa upp och optimera ditt projekt.

Detta och mycket mer diskuterade vi på webinaret den 14 april 2021, som nu kan ses i efterhand.

Frågor och svar från webinaret

Vi fick in många intressanta frågor under webinaret. De flesta hann vi svara på, och några andra har vi samlat här!

När det gäller lagring så är ju tillverkningen av batteri kanske inte den allra renaste produktionen, har ni tittat på andra möjligheter att lagra el?

Tim Ljunggren: “Rent kommersiellt är nog värmelagring det som ligger närmast. Men det som visar enormt stor potential är vätgas. Vilken del vätgasen får återstår att se men mycket tyder på att batterier och vätgas kommer bli grundpelare i framtidens energisystem.”

Filip Elland: “Idag är det batterier i väldigt många produkter vi köper. Inom fordonsindustrin och industrin generellt kommer behovet av batterier att öka framöver och marknaden kommer sannolikt anpassa sig till att bli mer ‘ren’, vilket den också till stor del gjort. För fastighetsbranschen är det dock väldigt intressant att gå på andrahandsmarknadens batterier. Just nu bör och är det rimligt att nya batterier främst går till fordonsindustrin som håller på att ställa om. Men kan vi sen i nästa loop nyttja dessa batterier i våra fastigheter när bilbatteriet är slutkört så kan vi förlänga livscykeln för batteriet.”

Utför ni på Castellum hållfasthetsberäkningen internt?

Filip Elland: “Vi tar in externa konstruktörer för detta men med tydliga ramar om vad som ska levereras då det lätt kan dra iväg i tid.”

Hur är det med batterier/lagring och miljö i produktion av batterier?

Tim Ljunggren: “Batterierna i framtiden kommer det ställas krav på med hänsyn till både råvarumaterial och energiåtgång vid framställandet. Tar vi Northvolts batterier som exempel kommer deras miljöprestanda bli mycket bättre än asiatiska tack vare den svenska elen som insatsvara. Man behöver också bryta mineraler på mer ansvarsfulla sätt, och de som kommer kräva det är vi konsumenter.”

Vilken typ av styrning används i exemplet med “smart” batterianvändning.?

Tim Ljunggren: “Styrningssättet är att man kapar effekttoppar. Styrningen går in vid ett fördefinierat värde. Se gärna Senergias teknikblogg för ett mer utförligt svar.”

Laddstolpar med tillhörande effektkrav som ska installeras “överallt” är ett väldigt stort miljöslöseri. Är tanken att vi ska ha “drivmedelsstationer” överallt?

Tim Ljunggren: “Hur elbilen laddas kommer inte vara så som man tankar sin bil. Över 95% av antalet laddningar kommer ske i eller i närheten av hemmet. En normal svensk kör ca 5mil per dag. Vilket kräver ca 10kWh el. För vardaglig körning kommer det inte krävas att man laddar överallt, men många kommer erbjuda detta som en service. Dessutom kommer många företag elektrifiera sina företagsbilar, vilket kommer ställa krav på laddning på jobbet. Man tror att i framtiden kan det bli upp till 2-3 laddare per elbil. Det finns en vits också att ladda ofta och långsamt – det kräver mindre av elnätet. Så det är inte endast en resursfråga i form av laddarnas miljöpåverkan. Hela transportsystemet förändras i grunden, och vårt beteende likaså.”

Joel Torkelsson - CCO, Metry

I framtidens energisystem är strukturerad och kvalitétssäkrad data en förutsättning för att få ekosystemet att fungera. Joel kommer att prata om hur fastighetsägare ska tänka kring hanterandet av solcellsdata i förhållande till andra datakällor både idag och i framtiden.

Jonny Thor - Produktägare, Momentum

Som produktägare är nära kontakt med kunderna och deras verksamhet avgörande för att ständigt förbättra våra produkter. Jonny Thor ansvarar för utvecklingen av Sveriges modernaste energi- och miljöuppföljningssystem.

Filip Elland - Hållbarhetschef på Castellum

Filip arbetar som Hållbarhetschef hos Castellum. Han har arbetat inom koncernen i 10 år och sedan 2016 i rollen som Hållbarhetschef. Filip är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Tim Ljunggren - CTO på Senergia

Senergia är en distributör av produkter inom solenergi, energilagring och laddinfrastruktur. Senergia bygger partnerskap med sina kunder och är en kunskapsorganisation som på kort tid har etablerat sig som en av de Nordiskt ledande grossisterna inom clean tech.