Tre glödlampor hänger i olika nivåer

Få koll på tillfälliga abonnemang med Metry

Har du ordning på vakanser, anläggningar med bygg-el eller andra tillfälliga anläggningar i fastighetsbeståndet?

Nu finns det en ny funktion på användarportalen för tillfälliga mätpunkter. Syftet är att ni som användare skall kunna sortera ut era tillfälliga anläggningar och sätta larm på dessa och följa upp att anläggningen till sist försvinner från ert abonnemang. Genom att inte betala för anläggningar som inte tillhör er kommer ni att kunna minska era energikostnader.

Mappen kallas för “Tillfälligt aktiva” och ni finner den under menyfliken som heter “Mätpunkter”.
Eftersom det är tillfälliga anläggningar så kommer dessa mätpunkter endast vara synliga i användarportalen och inte i era påkopplade tredjepartstjänster.

Hur går det till? Metrys Robotar hittar nya anläggningar automatiskt via era kundsidor. En löpande inventering av ert fastighetsbestånd över tid ger er full kontroll!

Vy över Metry portalen