Solceller i solnedgång

Höga effekttoppar är en dyr miljöbov

En av de största utmaningarna för framtidens energianvändning är att se till att energin är prisvärd och förnybar – och räcker till alla som ska använda den.

Andelen förnybar energi har ökat i Sverige de senaste tio åren, och priset på förnybar energi är fortfarande lågt. Men priset på effekt har istället blivit dyrare. Det är en tydlig signal att utvecklingen mot 100% förnybar energi kräver omställningar. Vi fokuserar inte längre bara på hur vi producerar energi utan också på hur vi använder den, och då blir effektfrågan allt viktigare.

Förnybar energi gör oss sårbara

Tillgången till energi från till exempel vind och sol är opålitlig och påverkas starkt av väderförhållanden. Hur ska elnäten och producenterna klara av leveranser till både industri och hushåll en vindstilla och grå decemberdag? Det produceras nu stora mängder energi för att klara av efterfrågan och motverka effektbrist när det totala effektuttaget är som högst. Detta gör att onödigt mycket energi går till spillo för att täcka upp för onödigt höga effekttoppar. Och när efterfrågan på energi blir för hög behöver elbolagen ofta ta till den allra smutsigaste energin; fossilt bränsle.

Tack vare sol, vind och vatten har Sverige alla möjligheter att klara av ett helt förnybart energisystem. Men för att den förnybara utvecklingen ska fortsätta fungera behövs ett energisystem som anpassar efterfrågan efter tillgång och inte tvärtom. Fastighetsbranschen, som står för 40% av världens energianvändning, kan därför göra stor skillnad genom att förändra hur energin används. …och spara pengar på köpet!

En flexibel elhandel

Elhandlare har så kallat balansansvar och ansvarar alltså för att balansera tillgång och efterfrågan. Många elhandlare har redan idag ett pris på energi som varierar från timme till timme, eller kanske kvart till kvart, beroende på tillgång och efterfrågan. Och vi går mot en framtid där detta kommer att bli ännu vanligare, och troligtvis ännu mer invecklat. För att kunna hålla nere kostnaderna måste fastighetsägare alltså bli bättre på att styra om sin energianvändning.

Det kommer inte att bli enklare; till exempel kommer den kraftiga ökningen av elbilar att påverka efterfrågan på el ännu mer. För utan styrning eller incitament kommer elbilarna att laddas (du gissar rätt) under tidig morgon och sen eftermiddag – precis samma tid som vi har igång all annan elektronisk utrustning. Om elbilen istället laddas utanför peak-hours, och av produktionsöverskott av till exempel vindkraft, så kan fastighetsägare få ett lägre elpris.

Från “förbrukning” till “effekt”

De höga effekttopparna gör att även nätbolagen ställs inför ett faktum; bygga ut eller jämna ut. Om nätbolagen kan jämna ut förbrukningen slipper de för tillfället bygga ut sina nät. Så för att motivera energianvändarna till att jämna ut sin förbrukning över dygnet justerar nätbolagen sina prissättningar, och en allt större del av kostnaden landar nu på effektavgiften.

Flera fastighetsägare har redan märkt att effektavgiften allt oftare baseras på månadens högsta effekttopp, alltså den timme då det använts mest el. Den prissättningen gör det svårare att minska sina kostnader endast genom att minska sin energianvändning. Att hålla koll på sina effekttoppar och hur mycket dessa kostar i praktiken är därför ett viktigt steg mot att få ner den totala kostnaden för energianvändningen.

Identifiera och minska effekttopparna

En konkret åtgärd kan vara att få koll på när på dygnet förbrukningen är som störst. Genom att titta på data på tim- eller dagsnivå kan du till exempel se när förbrukningen peakar och identifiera höga effekttoppar.

Om du kan visa denna energistatistik för dina hyresgäster kan du öka engagemanget och ge dem incitament för att spara effekt. Du kan till exempel uppmuntra dem att att sprida ut användningen av elektronisk utrustning och på så sätt minska fastighetens effekttoppar. Om energianvändare får en tydlig överblick över sin miljöpåverkan kan de också göra skillnad.

May the most flexible win

Trenden går mot att effekt bara blir dyrare, och vi behöver redan nu ställa om vårt tänk från “förbrukning” till “effekt”. De fastighetsbolag som är bäst på att styra sin effekt nu kommer alltså att vara bäst på att hålla sina kostnader nere i framtiden – och bidra till ett fungerande förnybart energisystem (en win-win tycker vi!).

Vi kommer bevisligen att behöva bli ännu mer flexibla i vår energianvändning framöver. Dels av ekonomiska skäl, och dels av miljömässiga skäl. Genom att börja tänka “effekt” kan du som fastighetsägare redan nu spara pengar, och du kan vara beredd när prissättningen blir ännu mer komplicerad.

Vill du veta vad du betalar för dina effekttoppar? Spana in vår nya tjänst kostnadsinsamling via faktura!