I tider då alla pratar om “öppen data” är det anmärkningsvärt att det ska vara så svårt att flytta sin data från ett system till ett annat.

Därför fastnar ni i långa systembyten

Är er energidata inlåst i externa system? Det är oftast inte en fråga om huruvida det går att flytta datan, utan snarare hur fort det går.

Tänk dig att du har köpt ett nytt hus. Du har fått nycklarna i handen och är redo att börja packa ihop dina prylar och flytta dem till ditt nya hem. Men så upptäcker du att divansoffan inte går att få ut genom dörren, flyttlådorna är alldeles för tunga för att kunna lyftas från golvet och flyttfirman du anlitat vill ha dubbelt betalt och ett halvår på sig att få jobbet gjort. Vem kunde trott att en enkel flytt skulle innebära så mycket jobb? När det kommer till data är detta ett reellt problem som många missar.

Ett systembyte kan vara långt ifrån enkelt

I tider då alla pratar om “öppen data” är det anmärkningsvärt att det ska vara så svårt att flytta sin data från ett system till ett annat. Fastighetsbranschen är bränd av åratal av tunga system, långa ledtider och gigantiska konsultkostnader. Vi pratar ofta med tekniska förvaltare och systemansvariga som sitter i jobbet att byta energiuppföljningssystem. Det som många inte väntat sig är just hur lång tid det ska ta att flytta sin data – för de hade ju kravställt att datan skulle vara enkel att få ut.

Det händer att vi pratar med en person, låter det gå ett par månader eller ett år innan vi pratar igen, och nästa gång vi ringer upp sitter de fortfarande i samma sits. De har kanske till och med tillsatt en projektgrupp som har som uppgift att få ut datan så att de äntligen kan flytta över till sitt nya system. Och de frågar sig alla; hur det kan vara så krångligt när alla leverantörer marknadsför sig som öppna?

Därför tar lång tid att byta system

Data är krångligt. Det finns två faktorer som ofta försvårar integrationsprojekt: struktur och datamodellering, och bristande exportfunktioner.

1. Datan passar inte in i ert nya system

För att kunna styra och övervaka energianvändningen installeras mer och mer mätning för temperatur, luftfuktighet, el, vatten, värme, kyla, gas m.m. i fastigheter. Fler datakällor och större datamängder innebär fler fel och mer administration för att lagra och strukturera mätvärden. Det är ingen enkel uppgift, och det blir bara mer komplicerat i takt med att infrastrukturen av mätpunkter växer.

Skillnader i hur datan har modellerats gör ofta att den inte passar in i alla system. Det som ett system kallar för ‘vatten’ kallas kanske ‘water’ av ett annat och ‘KV’ av ett tredje, och då blir det problem med överförandet av data. …ungefär som när du till slut har lyckats flytta ut divansoffan, bara för att upptäcka att den inte alls får plats i ditt nya vardagsrum.

2. Det saknas färdiga sätt att exportera och integrera datan

Krånglig datamodellering till trots så är det faktiskt sällan en fråga om huruvida det går att få ut datan, utan snarare hur fort det går att få ut datan från ert valda energiuppföljningssystem.

Att det är teoretiskt (läs: säljbart) möjligt betyder inte nödvändigtvis att det är tekniskt enkelt, eller billigt. Det finns få systemleverantörer på marknaden som skulle säga att de tar över ägandeskapet av er data, men få pratar heller om hur du faktiskt kan flytta den. Om det saknas en enkel exportfunktion så blir helt enkelt resultatet detsamma: höga kostnader och långa ledtider.

Och eftersom ett systembyte ofta innebär att gå från ett företag till en av deras konkurrenter så kan även detta påverka mängden resurser som faktiskt läggs på flytten. …lite som att du säger upp din lägenhet och sen ber hyresvärden hjälpa dig med flytten till ditt nya hem.

Så hur kan vi göra det enklare?

Få bästa förutsättningarna med rätt system för rätt syfte

Vi har vid tidigare tillfällen pratat om att ha koll på sina fastigheters Proptechstack, alltså att veta vilka system som används och vad de fyller för funktion. I vårt webinar Energiuppföljning med Power BI pratade vi bland annat om vikten att skilja på insamlingssystem och uppföljningssystem. Ett energiuppföljningssystem är byggt för att du ska kunna fatta beslut på din data, medan ett insamlingssystem är speciellt framtaget för att du ska kunna samla in, strukturera och kvalitetssäkra datan som du vill följa upp – och integrera den dit du vill.

Visst är det lockande att köpa en one-stop-shop-lösning som tar hand om allt från insamling till uppföljning, men det funkar bara så länge ni har ett enda syfte med er energidata. Så fort ni vill använda er data till något annat än de färdigbyggda modulerna i ert energiuppföljningssystem så kommer ni att att behöva flytta den. Och det är, som många av er upplevt, krångligt.

Ett renodlat insamlingssystem som Metry har inget existensberättigande utan att kunna använda datan i andra system – därför är enkla integrationer en del av kärnan i vår produkt!

Frigör din energidata och använd den till vad du vill

På Metry är vi är experter på insamling, och vi lämnar hållbarhetsanalyser, energiuppföljning och hyresgästfakturering till de som är experter på det.

Datan som du har i Metry kan du enkelt integrera till vilket system du vill, och du kan byta system när du vill. Vi har färdiga integrationer till majoriteten av de stora energiuppföljningssystemen som bygger på goda relationer och löpande dialoger. På så sätt ser vi till att integrationerna som finns i vårt bibliotek fungerar säkert och är enkla att använda. Inget konsultjobb behövs, utan din data kan integreras med ett knapptryck.

I takt med att ert företag växer kanske ni kommer att behöva byta system, eller vilja använda datan till annat. Behöver ni data för hållbarhetsrapportering, energiuppföljning, kostnadsanalyser eller säkringsoptimering?

Spana in våra färdiga integrationer, eller prata med någon av våra produktexperter för att se vad som är möjligt!