Integrationer

Vi tror på fri och tillgänglig energidata. Applicera maskininlärning eller integrera enkelt med tjänster för energiuppföljning, hållbarhetsrapportering eller Business analytics (BA).

Fastighetssystem

Avancerad energiuppföljning i flera fastigheter.

Visualiseringstjänster

Enklare tjänster som visualiserar enstaka mätpunkter.

Mätare och DUC:ar

Insamlingsenheter, DUC:ar och mätare.

Prata med en av våra produktansvariga.

Boka demo