En tvåa hänger från en elledning

Dubbla datakällor ger tryggare insamling och bättre beslutsunderlag

Nätbolagens kundsidor eller filöverföring? Olika datakällor har olika förutsättningar, men de funkar bäst ihop.

För att kunna garantera hög datakvalitet och smidig insamling har vi stöd för insamling från flera olika datakällor, och flera av våra kunder väljer att lägga till en extra datakälla i sin insamling. Att kombinera insamling från nätbolagens kundsidor med insamling via fil kallar vi för “redundant insamling”, och det finns flera fördelar med det!

Med en extra datakälla får du mer data, snabbare

När Metry samlar in data från nätbolag så tar vi in färdiguträknad förbrukningsdata. Det betyder att vi aldrig kommer att få in mer data än vad nätbolagen har samlat in. Däremot så kan vi med hjälp av redundant insamling nå nivåer som i vissa fall är bättre än genomsnittet av nätbolagens egna insamling.

Om du till exempel bara samlar in data från nätbolagens kundsidor eller filer så kommer du att få ungefär 90% av all data, om du tittar i mitten av månaden. Om du tittar i början av månaden kommer insamlingsnivån att vara betydligt lägre, beroende på vilken typ av mätare du tittar på. Men om du kombinerar informationen från både kundsidor och filer så får du hela 98% av all data i mitten av månaden, och 90% i början av månaden.

Du får alltså mer data, snabbare. Men varför är det egentligen så?

Olika insamlingsmetoder har olika styrkor

Efter snart tio år av datainsamling vet vi det mesta om olika insamlingsmetoders möjligheter och begränsningar. Att ha koll på dina mätpunkter, säkerställa regelbunden insamling av mätvärden och kunna hantera försenade eller uppdaterade mätvärden är några av de funktioner som bör vara på plats i din insamling. Och här har olika insamlingsmetoder olika förutsättningar. Låt oss kika närmare på när insamling från nätbolagens kundsidor med hjälp av våra robotar är att föredra, och när insamling via fil är det – och varför det blir bättre när du kombinerar dem.

Mätpunktsinventering

Nya mätpunkter kan tillkomma och gamla mätpunkter kan avslutas. I ett stort fastighetsbestånd kan det vara svårt för alla att hålla koll på alla fastigheter som köps och säljs, och alla abonnemang som aktiveras och avslutas.

På nätbolagens kundsidor finns redan all information om vilka mätpunkter du betalar för, och med hjälp av våra robotar får du den informationen samlad på ett och samma ställe. En stor fördel med att samla in data från kundsidor är att våra robotar upptäcker nya mätpunkter automatiskt, och säger till om de misstänker att en mätpunkt inte längre tillhör er organisation.

Den typen av mätpunktsinventering går inte att få med enbart filer. När man sätter upp datainsamling för filerna måste nätbolaget meddelas om vilka mätpunkter man vill samla in data för, och om mätpunkter tillkommer eller avslutas så behöver den informationen uppdateras. När du har insamling från kundsidor sker denna mätpunktsinventering däremot automatiskt.

Regelbunden insamling av mätvärden

Ibland kan förändringar på nätbolagens kundsidor försena insamlingen. Det kan till exempel röra sig om att kundsidorna ligger nere för support, eller om ändrade inloggningsuppgifter som sätter käppar i hjulen för våra robotar.

Nätbolagens kundsidor kan också sakta ner insamlingen av andra anledningar. För en av våra kunder upptäckte vi till exempel att energibolaget hade bestämt att de inte kunde presentera mätvärdena på kundsidorna innan de gjort en manuell kontroll av alla värden, och ett manuellt godkännande av fakturan. Detta gjorde att inga värden gjordes tillgängliga förrän all manuell handpåläggning var gjord och detta tog (som så ofta med manuella kontroller) lång tid att färdigställa.

Även filerna kan plötsligt sluta komma, t.ex. på grund av en systemuppdatering hos energibolaget, och måste då undersökas på samma sätt. Just därför är kombinationen av filer och kundsidor viktig; om den ena datakällan ligger nere så kommer den andra att backa upp – och du kan vara säker på att du får tillgång till era mätvärden i Metry.

Tillgång till timvärden

Fler och fler av våra kunder väljer att lägga till insamling via fil för att kunna få in timvärden på sin energianvändning. Och det är kanske inte så konstigt; mer granulär mätdata ger bättre underlag för energiuppföljning. Data på månadsnivå räcker gott för grundläggande energiuppföljning, men genom att mäta på timnivå öppnas ännu mer effektiva sätt att få koll på förbrukningen. Till exempel behövs timvärden för att kunna identifiera och minska dyra effekttoppar och för att kunna arbeta med fastighetsautomation.

Även om timvärden ofta finns att hämta från kundsidor, så har vi över åren lärt oss att filer är en mer lämplig datakälla för detta. När man samlar in månadsvärden går det lika bra att göra det från kundsidor som från filer, men för timvärden är det inte lika jämförbart. Om vi hämtar timvärden från kundsidorna saktas datainsamlingen ner, och risken att din data blir försenad ökar. Det blir helt enkelt en prioriteringsfråga, och eftersom det sällan behövs redundans i timvärden rekommenderar vi våra kunder att enbart samla in timvärden via fil – och då få den datan snabbare.

Hantering av försenade eller uppdaterade mätvärden

Mätvärden kan tyvärr vara både vara försenade och felaktiga, och behöver då uppdateras. När du samlar in via fil får du de värden som finns tillgängliga just nu, men försenade värden kommer sällan med. Trots att man skulle kunna förväntar sig att energibolagen skickar alla nya värden så har vi upptäckt att de ofta bara skickar gårdagens, eller förra månadens värden, inte försenade. Försenade värden som sen blir tillgängliga plockas däremot upp av våra robotar direkt från kundsidorna.

Och när det gäller felaktiga mätvärden så är det ovanligt att det blir fel på kundsidorna eftersom dessa ofta är kopplade till energibolagens faktureringssystem. Men om det skulle bli fel på kundsidorna så är det bra mycket enklare att köra om roboten för att få in de rätta värdena – till skillnad från för fil där du istället måste kontakta energibolaget och be om rättelse.

Trygga din datainsamling med redundans

Oavsett om du vill få in mer data snabbare, eller säkra regelbunden insamling, så är redundant insamling en självklar lösning.

På Metry är vi experter på datainsamling, och för oss är det självklart att använda både hängslen och livrem när det kommer till något så viktigt som energidata – det är att ta energiarbetet på allvar.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra olika sätt att samla in data!

Och om du redan är kund hos kan du enkelt se vilken typ av insamlingsmetod du har för respektive mätpunkt, och komplettera med en extra datakälla direkt i portalen.