Flygbild av london bridge och floden themes

Fem vanliga anledningar att samla in energistatistik

För två veckor sedan besökte jag och min kollega Ben MIPIM-konferensen i London. MIPIM går vanligtvis av stapeln i Cannes (Frankrike) och är en av världens största fastighetsmässor – Londonvarianten är deras något nerskalade event. Det var intressant att få uppleva debatterna kring ämnet smarta städer samt höra erfarna stadsutvecklare prata om vikten av data i vår teknikdrivna värld.

Metry är ett GreenTech-/PropTechföretag som samlar, strukturerar och kvalitetssäkrar energidata för fastighetsägare. Vi besökte MIPIM för att vårda relationer med befintliga kunder, träffa nya potentiella partners och gräva djupare i frågan kring var Metry passar in i energidatadebatten i Storbritannien. Vi uppnådde alla tre mål.

Orsaker till att samla in energistatistik

Den Europeiska marknaden är intressant och mångfacetterad – det finns flera olika anledningar till att fastighetsägare vill samla in energistatistik.

De fem vanligaste anledningarna:

  • Spara pengar
  • Gröna initiativ (varumärkesbyggande)
  • Skattereducering
  • Öka transparens
  • Validera fakturor

Likt mängden av incitament, skiljer sig de Europeiska länderna från varandra även vad gäller vilken statistik de är intresserade av. Vanligast är insamling av statistik från el, vatten och gas. Vissa länder, eller ibland även specifika företag, begär även data från fjärrvärme, olja eller andra källor som inte finns i näten – vi samlar in allt. I Finland är fjärrvärme det som bolagen vill ha, medan eldata är betydligt vanligare i Sverige. En begäran vi får allt oftare nuförtiden – speciellt i Storbritannien – är att samla in kostnadsdata direkt från fakturor, något vi kan erbjuda sedan några år tillbaka.

Därför vill brittiska bolag samla in energistatistik

I Storbritannien, fann vi i ett tidigt skede att de tre vanligaste incitamenten för att samla in och hantera energistatistik är att spara pengar, stärka varumärkets koppling till gröna initiativ samt validering av fakturor. Onekligen har även den allt mer högljudda debatten kring smarta städer bidragit till att insamling av data har blivit hetare.

Det som den brittiska marknaden har gemensamt med nästa alla andra Europeiska länder (och kanske resten av världen?) är det ökade intresset för tekniker som AI och machine learning. Analytics, AI och machine learning far fram genom alla världens industrier och ses tidvis som framtida löften om effektivisering och kostnadsreducering. Men om du vill att AI ska ha en inverkan på ditt företags effektivitet, behöver du ha en tydligt plan kring hur du hanterar data. Data kräver tydliga mål och ett holistiskt synsätt. Har du allt du behöver?

Välkommen att kontakta oss och prata energidata.