Fyra personer med vr-headset

Drivande faktorer när fastighetsbranschen digitaliseras

AI- och proptechföretaget Myrspovens VD Anders Kallebo uttryckte nyligen i en intervju att fastighetsbranschen inte är så konservativ som många tror. Istället talar Kallebo om skillnaden mellan till exempel bilindustrin och den mer trögdigitaliserade fastighetsbranschen. Incitamenten är samma, men på grund av det reella värdet i fastigheter sker förändringen långsammare. Behovet av bostäder kommer inte att minska och att byta ut gamla hus mot nya, likt bilindsustrin fasar ut äldre bilmodeller, är inte ett alternativ. Istället införs ny teknik sakta men säkert.

Två faktorer som driver på digitaliseringen inom Europas fastighetsbransch

1. Smarta mätare

Inom Europa ökar antalet mätare som går att fjärravläsa digitalt, något som gör det enklare för den som vill digitalisera sin data. I topp ligger Italien med omkring 39 miljoner smarta mätare, tätt följd av Spanien med runt 30 miljoner, Storbritannien med 29 miljoner och Frankrike med 20 miljoner smarta mätare. Antalet ökar stadigt och om du läser denna artikel om ett halvår kommer ovan siffror att vara utdaterade.

Orsakerna till att antalet smarta mätare ökar:

  • EU uppmanar alla länder att byta till smarta mätare. Italien har historiskt sett varit bra på att följa EU-direktiv. Samma sak gäller Sverige, som för tillfället har levererat 99% av sin utrullningsplan för smarta mätare.
  • Höga elpriser i flera länder, till exempel i Italien, Tyskland och Danmark, ger starka incitament för företag att spara energi genom att kontrollera sin förbrukning.
  • Krav på transparens från slutkonsumenter ökar i många länder. Fler och fler vill se vad de förbrukar och se vad deras pengar används till.

2. Ökad mikroproduktion

Möjligheterna för mikroproduktion, till exempel solel, ökar och blir allt mer populärt. Mikroproduktionen stället krav på elnäten att vara flexibla och spär på en redan komplex energimarknad. Att följa sina energikostnader är inte längre lika lätt och många företag börjar få upp ögonen för värdet med att se och följa sin energiförbrukning.

Fler smarta mätare och mer mikroproduktion är bara två av flera faktorer som driver digitaliseringen inom fastighetsbranschen. En sak är dock säker – när möjligheterna för digitalisering ökar, ökar också kraven på strategi.

Långsiktighet är inte längre något fastighetsbranschen kan välja bort

Den smygande digitaliseringen ställer med andra ord krav på fastighetsägare att utveckla ett långsiktigt tänk. Nu handlar det inte om att hänga med i snabba svängar, utan att forma strategier för framtiden. Data kommer att spela en stor roll i digitaliseringen, inte minst med tanke på AI:s framfart genom affärsmodellerna. Enstaka insatser utförda av eldsjälar är ett bra första steg, men kommer bara att ta oss en bit på vägen.

Det är dags att kliva ur våra datasilos – hur omsätter vi data till faktiska åtgärder i framtiden? Har du verkligen råd att inte ha en strategi för din energidata?