Koldioxidutsläppen måste minska med 21 procent varje år

Kan ni minska utsläppen med 21% i år?

Vi behöver minska utsläppen, men vi kan inte klimatkompensera oss fram till det resultatet.

Det finns en gräns för hur mycket koldioxid som kan släppas ut innan den globala temperaturhöjningen passerar 1,5 grader. Nya beräkningar från forskare visar att om Sverige ska ha ens en 50-procentig chans att nå klimatmålet vid 2030 så får vi inte släppa ut mer än 170 miljoner ton CO₂.

Idag släpper Sverige ut knappt 50 miljoner ton om året, vilket skulle innebära att dessa 170 miljoner ton skulle ta slut på dryga tre år med den takt vi har idag. Det är alltså bråttom att minska utsläppen – och det kommer att kräva verklig handling för att nå dit.

Sverige behöver minska sina utsläpp med 21% årligen

För att nå målen i Parisavtalet måste världen ner till noll nettoutsläpp senast 2050, men i avtalet ingår också en rättviseaspekt som innebär att rika länder ska gå före utvecklingsländer i klimatarbetet. Utifrån det perspektivet bör Sverige minska sina utsläpp med 21% årligen, från och med i år, enligt forskarnas beräkningar kring möjligheterna att nå 1,5-gradersmålet.

Energieffektivisering har enorm potential att bidra till minskade utsläpp. Globalt står energianvändning för 75% av de totala koldioxidutsläppen, så varje sparad kilowattimme bidrar till minskade utsläpp. Energi är ett viktigt fokusområde för att vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen.

De flesta energileverantörer utlovar idag grön el med noll utsläpp till höger och vänster – så varför kan vi inte bara göra det enkelt för oss och direkt nolla de energirelaterade utsläppen…?

Det räcker inte att bara byta till grön el

Föreställ dig att du ska springa Göteborgsvarvet, 21 kilometer långt, på läkarens uppmaning för hälsans skull. Men istället för att springa hela varvet över broarna och genom staden så rundar du bara Slottsskogen, springer i mål utan större ansträngning och får en medalj – har du verkligen sprungit 21 kilometer då? Har du verkligen gjort tillräckligt för hälsan?

Om du byter elavtal för att minska era utsläpp – har du verkligen minskat 21% då? Har du verkligen gjort tillräckligt för klimatet?

Eftersom alla energikällor är del av samma nät så kan du aldrig veta om den energi som används i din verksamhet kommer från sol, vind, vatten eller kol. Så företag som utlovar till exempel 100% svensk solenergi förbinder sig bara till att köpa upp så mycket solenergi som ni använder under ett år. Det är ju troligtvis inte är särskilt mycket solenergi som kommer ur era eluttag en gråmulen vinterkväll, så även om det står 0g CO₂ på era fakturor kan du räkna med att ni bidrar till utsläpp.

För klimatets skull måste hela samhället minska sina utsläpp, och då kan vi inte som enstaka aktörer bara roffa åt oss den gröna sköna elen, luta oss tillbaka och säga att vi har gjort vårt.

Med det i åtanke – vågar ni utmana era siffror? Hur mycket har era energirelaterade utsläpp faktiskt minskat om ni räknar med samma emissionsfaktorer år för år?

Verkliga resultat kräver ansträngning

Problemet med att ta en klimatkompenserande genväg i form av gröna elavtal är att hållbarhetsarbetet riskerar att bli symboliskt. Och om hållbarhetsarbetet redovisas med floskler och friserade siffror kommer den verkliga effekten att utebli, och vi missar de viktiga klimatmålen.

Vi behöver minska utsläppen, men vi kan inte klimatkompensera oss fram till det resultatet. När det kommer till energi borde vi snarare se det som att vi ska minska energianvändningen med 21% – minst. För verkliga resultat kräver ansträngning.

men….

Det behöver inte vara så ansträngande trots allt

FN uppskattar att det går att minska energianvändningen med 30-80% med teknik som redan existerar. Verktygen och metoderna finns, men det det saknas data för att fatta rätt beslut och enkelt följa upp effekterna av energiarbetet. Med kvalitetssäkrad energidata blir det enkelt att få koll på energiläget och leverera trovärdiga siffror i hållbarhetsrapporten.

Och det är precis det vi löser för er på Metry. Vi samlar in och validerar er energidata, så att ni kan fatta rätt beslut för er verksamhet.

Prata med någon av våra produktexperter om du vill veta hur vi kan hjälpa er i ert energi- och hållbarhetsarbete.