Foto på stad vid solnedgång

Är enkel energidatainsamling en utopi?

Framtidens fastighetsägare kommer att ha fler mätare och sensorer i sina byggnader och därmed behöva hantera energistatistik på samma sätt som elnätsbolagen har gjort de senaste tio åren.

Låt oss backa något i tiden och gå tillbaka till 2009 – året då elbolagen installerade smarta mätare.

2009 genomförde elnätsbolagen i Sverige en stor reform och installerade nya smarta elmätare som kunde fjärravläsa mätvärden från Sveriges samtliga elmätare. Att gå från manuellt avlästa mätare till fjärravläsning innebar nya utmaningar för elnätsbolagen – utmaningar såsom lagring, struktur, övervakning och kvalitetssäkring av mätvärden som skulle gå till visualisering och fakturering. Ganska snart insåg elnätsbolagen att det krävdes dedikerade kvalitetssäkringssystem för att kunna genomföra den fjärravlästa insamlingen på ett smidigt sätt.

Idag går fastighetsbranschen mot samma utveckling med mer och mer mätning. Jämfört med elbolagen har varje abonnent hos elnätsbolagen bytts ut mot hyresgäster med en eller ett par mätare i sin lokal eller lägenhet. Fastighetsbolag leds därmed mot samma struktur som elnätsbolagen och behöver sätta upp en trygg insamling för sina mätare samt använda sig av dedikerade system för lagring, struktur, övervakning och kvalitetssäkring av den mätning som görs ute i fastigheterna. På så sätt kan mätvärden användas för visualisering och fakturering på samma sätt som elnätsbolagen gjort sedan 2009.

Fler mätvärden + större datamängder = fler fel + mer administration

Smarta fastigheter kräver infrastruktur i form av mätning och sensorer för att kunna uppnå nya sätt att övervaka och minska sina energikostnader. För att kunna styra och övervaka installeras mer och mer mätning för temperatur, luftfuktighet, el, vatten, värme, kyla, gas m.m. i fastigheter. Fler mätvärden och större datamängder innebär fler fel och mer administration för att lagra, strukturera, övervaka och kvalitetssäkra mätvärden.

Det här är ingen enkel uppgift.

Behöver det vara så svårt?

Tio år senare finns fortfarande tvivel. Fastighetsbranschen är bränd av åratal av tunga system, långa ledtider och gigantiska konsultkostnader. Men året är faktiskt 2019 och fastighetsbranschen har tagit sina första stapplande steg in i den digitala revolutionen. Flera fastighetsbolag ligger i framkant: Kungsleden sparar en arbetsdag i månaden, Catena får in rätt uppgifter snabbare och kan identifiera skenande förbrukning, Rikshem har lyft bort insamlingsarbetet från sina tekniker och Regionsfastigheter i Jönköping har minimerat risken för fel i statistiken.

Så svaret är nej, det behöver inte vara så. Det finns lösningar och vi på Metry är en sådan. Vi samlar in energidata från alla källor oavsett geografiskt läge. Insamling sker direkt från nätbolaget, via fil, från undermätare eller manuellt via vår app. Det bästa av allt – inga långa ledtider.

Prata med mig eller någon av mina kollegor – vi hjälper dig gärna.

Mvh

// Märta Waldrop på Metry.

Profilbild av Märta Waldrop