Regionsfastigheter Jönköping kvalitetssäkrar data och minimerar risken för fel i statistiken | Metry

Regionsfastigheter Jönköping kvalitetssäkrar data och minimerar risken för fel i statistiken

"Att ha allting samlat på ett ställe är till stor hjälp och vi ser potential att förenkla uppföljningsarbetet samt administrationen och därmed minska kostnaderna"
Grå byggnad med fönster och blå himmel

Vi är glada att introducera en av många Metryanvändare Sten Eliason från Regionfastigheter i Jönköping. Vi är alltid noga med att förstå våra användare så bra som möjligt och därför ställde vi ett par frågor till Sten när vi träffades på vårt årliga kundevent.

Varför har ni valt att använda Metry?
– Det är ett väldigt smidigt sätt att få en samlad bild av köpt energi från olika leverantörer och detta på en plattform där vi inte är låsta till någon aktör i angränsande led.

Vad är största nyttan som du ser det?
– Att ha allting samlat på ett ställe är till stor hjälp och vi ser potential att förenkla uppföljningsarbetet samt administrationen och därmed minska kostnaderna.
Kvalitetssäkringen av data minimerar också risken för fel i statistiken.
Dessutom får vi professionellt och trevligt bemötande vid support och kontakt.

Hur ser ni på vårat framtida samarbete?
– Att samla in undermätning och manuell registrering på ett enkelt sätt skulle kunna hjälpa oss att få ett bättre grepp på energiuppföljningen.
Kan vi dessutom få in kostnader för energin på ett smidigt sätt så vore det toppen!

Tack till Sten Eliason för medverkan, vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

Sten Eliason

Energiingenjör, Regionfastigheter, Region Jönköping

Kort om Regionfastigheter, Region Jönköping

Regionfastigheter i Jönköpings län förvaltar och utvecklar de fastigheter som Region Jönköpings län äger. Bolaget sköter bland annat om fastighetsplanering, nybyggnation, ombyggnation, förvaltning samt drift och underhåll av lokalerna.

Fler referenscase

Tornberget använder kostnadsdata för säkringsanalys och hyressättning
Castellum minskade sin administration kring mätarbyten
Catena får rätt uppgifter snabbare än tidigare och kan identifiera skenande förbrukningar

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss