Kungsleden behöver endast en arbetsdag i månaden för att samla in data med Metry | Metry

Kungsleden behöver endast en arbetsdag i månaden för att samla in data med Metry

"När jag träffade Metry första gången och fick en uppfattning om hur det fungerade, hur värdena ramlade in och hur enkelt det var blev jag såld direkt. Det var ett av de bästa mötena jag haft."
Korsning med byggnader vid sidorna och en cyklist i mitten

Varför har ni valt att arbeta med Metry?

– Av flera anledningar. Bland annat är det otroligt viktigt att vi får in rätt mätvärden. När jag träffade Metry första gången och fick en uppfattning om hur det fungerade, hur värdena ramlade in och hur enkelt det var blev jag såld direkt. Det var ett av de bästa mötena jag haft.

Vad är nyttan utöver att det är viktigt att få in rätt mätvärden?

– Tiden. Vi har drygt 1 000 mätare, varav drygt 750 är registrerade hos Metry. Jag sparat jättemycket tid nu. Uppskattningsvis skulle jag säga att det endast tar en arbetsdag i månaden nu när vi låter Metry samla in mätvärdena.

Läs mer om energiuppföljningssystem som integrerar med Metry och se prisinformation.

Staffan Häggdahl

Energicontroller, Kungsleden

Kort om Kungsleden

Kungsleden jobbar med långsiktig förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter, framför allt kontor. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Kungsledens fastigheter finns främst i storstadsregionerna.

Fler referenscase

Tornberget använder kostnadsdata för säkringsanalys och hyressättning
Kungälvsbostäder har eliminerat felaktiga mätvärden
Catena får rätt uppgifter snabbare än tidigare och kan identifiera skenande förbrukningar

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss