Rikshem lyfter bort arbetet med att samla mätvärden från sina tekniker | Metry

Rikshem lyfter bort arbetet med att samla mätvärden från sina tekniker

"Vi ville effektivisera våra administrativa uppgifter och framför allt lyfta bort arbetet med att samla in mätvärden från våra tekniker, så de kan ägna sig åt själva energieffektiviseringen. Ha rätt resurs på rätt plats, helt enkelt."
Lägenhetshus med träd, cyklar och en människa

Varför har ni valt att arbeta med Metry?

– Vi ville effektivisera våra administrativa uppgifter och framför allt lyfta bort arbetet med att samla in mätvärden från våra tekniker, så de kan ägna sig åt själva energieffektiviseringen. Ha rätt resurs på rätt plats, helt enkelt.

Vad är nyttan för er utöver det?

– Att vi kan få in kvalitativa mätvärden oftare än tidigare.

Hur har det fungerat hittills?

– Vi har hållit på i drygt ett och ett halvt år nu och man kan säga att vi varit i en uppbyggnadsfas fram till nu. Men jag tycker det fungerat jättebra.

Håkan Lindström

Förvaltningsledare IT, Rikshem

Kort om Rikshem

Rikshem erbjuder boenden på orter över hela Sverige. Bolaget äger bostäder och samhällsfastigheter och är en samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB.

Fler referenscase

Tornberget använder kostnadsdata för säkringsanalys och hyressättning
Kungälvsbostäder har eliminerat felaktiga mätvärden
Regionsfastigheter Jönköping kvalitetssäkrar data och minimerar risken för fel i statistiken

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss