AUTOMATISK INNSAMLING AV ENERGIDATA

Alle energidata på ett sted

Få dataene du trenger for energiledelse, bærekraftsrapportering og kostnadsbesparelser. Med Metry får du tilgang til en skattekiste av kvalitetssikret energidata på forespørsel. Samle fra hvilken som helst kilde og bruk i hvilket som helst system.

Med Metry finnes det ingen landegrenser

En omfattende datahub

Vi samler inn all den dataen du trenger

Ønsker du å ha måleverdiene dine fra Elhub på samme sted som data om fjernvarmeforbruket og netto-/bruttoforbruket fra solanlegg? Eller ønsker du å ha omfangsdata fra bygningene eller lokalene deres i forskjellige land? Det ordner vi!

Vi har allerede koblet til over 700 datakilder i Nord-Europa. Takket være våre unike innsamlingsmetoder og eksperter kan vi enkelt integrere med nye energileverandører, smarte målere, energiovervåkingssystemer, IoT-sensorer og SCADA-systemer.

Nye datakilder kobles til hver uke –  det vi ikke har i dag, bygger vi når du trenger det.

Datainnsamling spesielt utformet for

Eiendomsbesittere

Optimaliser energi- og bærekraftsklassifiseringen og få innsikt i hvordan du kan kutte kostnadene for eiendomsporteføljen deres. Vår automatiserte innsamling av energidata kobler sammen data fra alle målere med verktøyene både dere og leietakerne deres trenger.

Forvaltningsselskaper

Styrk energi- og bærekraftstilbudet deres. Vår plattform for datainnsamling er en ideell grunnmur for forvaltningsselskaper som ønsker å tilby skalerbare løsninger for kunder og markeder.

Energiløsninger og bærekraft

La oss i Metry håndtere utfordringene knyttet til innsamling av energi- og miljødata. Vi hjelper dere med å tilby en forbedret kundeopplevelse, slik at dere kan fokusere fullt ut på å utvikle deres kjernevirksomhet.

FOKUS PÅ DETALJENE

Du spør, vi svarer

Overbevis sjefen din om å investere i en datainnsamlingsplattform. Sjekk at IT har sikkerheten under kontroll. Berolig driftsteamet med at de kan fortsette å arbeide med sine vanlige styringssystemer.

Her har vi samlet mer detaljerte svar på vanlige spørsmål. Har du et mer spesifikt spørsmål? Bestill et møte med oss, så kan vi svare på spørsmål som er tilpasset dine spesifikke databehov.

Hva slags energi- og bærekraftsdata kan dere samle inn?

Det korte svaret: Vi samler inn all data om energi- og vannforbruk, samt avfallstømming og gjenvinning.

Det litt lengre svaret er:

 • Strømforbruk
 • Fjernvarme- og fjernkjølingsforbruk
 • Gassforbruk
 • Energiforbruk fra varmepumper
 • Netto-/bruttoforbruk fra solkraftanlegg
 • Vann (kaldt/varmt)
 • Avfall og gjenvinning*
 • Klimasensorer (temperatur/luftfuktighet)
 • Luftkvalitetssensorer (CO2/TVOC)

*Kun i utvalgte markeder. Regler for hva som må måles varierer.

Fra hvilke kilder kan dere samle data?

Det generelle svaret er: Alle internett-tilkoblede kilder som har tilgjengelig data.

 • Hovedmålere fra nettselskaper
 • Fakturaer
 • Kundesider
 • Filoverføringer (CSV, Excel, XML og markedsbestemte energidataformater)
 • Nasjonale plattformer for energi (som Elhub)
 • Egne målere og maskinvare
 • Smarte målere/målerporter
 • SCADA/styrings- og reguleringsystemer (lokalt installert og skybaserte overordnede systemer)
 • Undercentraler
 • Skybaserte energiovervåkingssystemer
 • Invertere og skyplattformer for overvåking av solkraftanlegg
 • Leverandører av ladestasjoner
 • Målere som ennå ikke er tilkoblet, kan avleses manuelt med vår app Metry Avlesninger.

Hvor raskt samles dataen inn?

 • Månedlige verdier: Innen en dag etter at de er tilgjengelige i datakilden.
 • Daglige verdier: Påfølgende dag.
 • Timedata fra nettselskaper: Alle verdier for en dag blir vanligvis tilgjengelige dagen etter.
 • Timedata fra andre kilder: Innen en time etter at de er registrert, ofte mye raskere.

Hvilke nettselskaper kan dere samle data fra?

Hvis ditt nettselskap leverer strøm, varme, kjøling, gass, vann eller avfallstjenester til deg og tar betalt for disse tjenestene, kan vi samle inn dataene for deg.

Vi har utviklet forskjellige verktøy for å samle inn og lese energi- og bærekraftsdata i over 10 år. Derfor tør vi å påstå at ingen datakilde er for vanskelig for oss å samle inn fra.

Hva trenger vi for å automatisere vår datainnsamling?

Generelt sett trenger vi følgende informasjon fra deres side:

 • Automatisk fakturainnsamling: En tilkobling til deres økonomisystem.
 • Automatiserte månedsdata fra nettselskaper: Kundedata (f.eks. kundenummer og PIN-kode), eller registrert kundeinnlogging for alle deres nettselskaper.
 • Automatiserte høyoppløselige data fra nettselskaper: En signert fullmakt fra en firmategner eller en person utpekt til å håndtere energispørsmål i selskapet.
 • Automatiserte data for elforbruk fra huber: I de fleste tilfeller må hver målepunkt godkjennes for deling med Metry av målepunktets abonnent. Dette gjøres ved å logge inn på huben som kunde. Vi tilbyr også godkjenning via digital fullmakt i land hvor dette aksepteres.
 • Tekniske systemer/målere i bygninger: Innloggingsinformasjon eller konfigurasjon av dataeksport.

Vi vil gjennomgå hvilke løsninger som passer best for deres databehov når dere blir kunder hos oss.

Hvilke land samler dere inn data fra?

Med Metry finnes det ingen landegrenser – vi samler inn data over hele Europa. Vår mest omfattende dekning er i Norden og Storbritannia.

Listen over nettselskaper vi allerede samler inn fra, finner du her. Nye leverandører legges til etter forespørsel hver uke.

Hvilke systemer kan vi bruke dataen vår i?

Når dere har datainnsamlingen deres gjennom Metry, kan dere koble dataen til en rekke ulike energi- og bærekraftssystemer, samt systemer for å fakturere leietakere. Vær oppmerksom på at disse systemene ofte krever en egen avtale og er ikke inkludert i deres abonnement på Metry.

Metry er laget for å integrere med andre. Her er en liste over noen av systemene som synkroniserer data via Metry.

Ta kontakt med oss hvis dere har et annet system der dere trenger data, så finner vi en løsning på en enkel måte.

When we had reduced our energy use by 50%, we could calculate that it also meant a cost saving of SEK 200 million a year.

Anna Denell, Sustainability Director at Vasakronan

We wanted a standardized way of collecting data to be able to measure and report carbon dioxide reductions.

Magnus Jägre, Sustainability and Innovation Manager at SBS Student Housing

We like to cooperate with innovative companies like Metry when building new services.

Michael Bjelvenmark, CEO at Business Vision

LAST NED PRODUKTBROSJYREN

Dykk dypt ned i datainnsamlingen

Bli bedre kjent med oss og få full oversikt over innsamlingsmetodene våre

Last ned produktbrosjyren og se hvordan Metry tilfredsstiller databehovene deres.

Kan du ikke se skjemaet? Prøv å slå av annonseblokkeringen.

Reisen mot energieffektive bygninger starter her

Bruk Metrys datainnsamling for å forenkle energioppfølgingen og bærekraftsrapporteringen deres. Med full tilgang til energidataen deres kan dere bruke tid på det som gjør en forskjell.

Energioppfølging

Hopp over manuelt arbeid og begynn å automatisere. Plattformen vår, som er sikret for fremtiden, kobler energidataen deres sammen med verktøyene dere trenger for rapportering, analyse og optimalisering. I dag og i morgen!

Bærekraftsrapportering

Gå fra å rapportere om bærekraft til å proaktivt drive en bærekraftig virksomhet. Vi automatiserer innsamlingen av energi- og avfallsdata, slik at dere kan fokusere på veien mot karbonnøytralitet.

All data.
Validert.
Automatisk.