IT-bolaget Iver får bättre underlag för hållbarhetsrapporter och energiuppföljning

"Det var väldigt enkelt att greppa vad det var vi fick och vad det skulle kosta, och det har funnits en fantastisk välvilja att hjälpa till – det gör det enkelt att vara kund."

Med hjälp av Metry har Iver kunnat automatisera delar av sitt hållbarhetsarbete. Dessutom har de fått enklare tillgång till både sin egen och sina hyresvärdars energidata, och på så sätt påbörjat ett samarbete som i längden kan bli en riktig win-win.

Hållbarhet är högst på agendan

Alla delar i digitala tjänster kräver energi, och energianvändning innebär koldioxidutsläpp. Detta är något som IT-bolaget Iver är medvetna om och jobbar aktivt med för att deras tjänster ska ge mätbar miljönytta för sina kunder. Iver har fler än 20 datacenter som kräver mycket energi, men genom att sträva efter hög energieffektivitet kan deras tjänster bidra till att minska sina kunders miljöpåverkan.

En av de sakerna som jag imponeras oerhört mycket av här på Iver är att man prioriterar och värdesätter hållbarhet som en av de högsta frågorna på agendan. Om jag ska leva upp till detta och dra mitt strå till stacken så handlar det om att jobba med faktabaserad insamling av bland annat energiförbrukning, säger Yrjö Arbelius, Facility Manager på Iver.

I FN:s Agenda 2030 ingår 17 globala mål för hållbar utveckling, och där har Iver identifierat ett flertal där de kan vara med och göra skillnad. Bland annat fokuserar de på målen Hållbar energi för alla och Bekämpa klimatförändringarna. Med stora planer på att växa som bolag och höga ambitioner att göra skillnad i världen kommer också stora förväntningar på hållbarhetsarbetet – och inte minst hållbarhetsrapporteringen.

Ett manuellt och tidskrävande arbete

Tidigare samlade Iver in avlästa förbrukningar manuellt. Personer runtom i landet satt då och registrerade värden från sina respektive anläggningar direkt in till hållbarhetsplattformen Position Green så att Yrjö Arbelius och hans kollegor kunde skapa de hållbarhetsrapporter som deras ägare förväntar sig ska komma ut.

Men ibland kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Hösten 2020 fick Yrjö Arbelius i uppdrag att ta fram underlag för hållbarhetsrapporten och upptäckte snabbt att det skulle innebära ett omfattande manuellt arbete.

– Jag har gjort liknande uppdrag hos en tidigare arbetsgivare, då tog det oss ungefär ett halvår, och nu skulle vi göra det på tre dagar. Vi är en relativt liten organisation, och vår kärnverksamhet är ju inte att hålla på med fastigheter och energi, berättar Yrjö Arbelius.

Det behövdes helt enkelt ett system för att underlätta arbetet. Man brukar säga att jobbet med energiuppföljning till 80% består av datainsamling, att kunna outsourca det jobbet skulle alltså frigöra mycket tid och resurser för faktiskt hållbarhetsarbete för Iver.

Automatiserad insamling skapar nya möjligheter

Med hjälp av Metry samlar nu Iver in sina mätvärden automatiskt och på så sätt kunnat automatisera flödet. Metry fungerar som hubben för data som integrerar direkt till Position Green. Och med all data på ett och samma ställe får de in underlaget både snabbare och enklare.

– Just enkelheten har varit det viktiga. Det som avgjorde det till Metrys fördel det var att vi uppfattade systemet som väldigt skalbart, och vi uppfattade att det fanns en hög kompetens inom området i bolaget. Det var väldigt enkelt att greppa vad det var vi fick och vad det skulle kosta, och det har funnits en fantastisk välvilja att hjälpa till – det gör det enkelt att vara kund, säger Yrjö Arbelius.

När all information finns på ett och samma ställe blir det också enklare för Iver att registrera vad är det för typ av energi som används, när den används och till vad. Denna information underlättar inte bara hållbarhetsrapporteringen utan också själva hållbarhetsarbetet, och där ser Yrjö Arbelius många fler användningsområden framöver.

Nu när vi börjar få in fakta och kan benchmarka olika enheter mot varandra börjar det roliga jobbet; att börja använda siffrorna till någonting och jobba med energieffektivisering, och göra det mycket snabbare. Vi skulle inte ha gjort det här om det “bara” var för hållbarhetrapporteringens skull utan vi vill naturligtvis få ut bra erfarenheter också, säger Yrjö Arbelius.

Nästa steg för Iver blir att koppla upp fler undermätare för att kunna läsa av ännu fler mediaslag och göra en mer detaljerad mätning – och få in kompletterande data från sina olika hyresvärdar.

Bättre bild av energiläget med hyresvärdsdata

Förutom att samla in data för sina egna abonnemang har Iver påbörjat ett projekt att samla in de avläsningar som deras hyresvärdar själva har gjort för fastigheterna. Eftersom Metry redan används av mer än en tredjedel av Sveriges största fastighetsbolag så var mycket data redan insamlad. Men det krävde såklart att hyresvärdarna gick med på att dela med sig av den.

Den uppfattningen jag har efter de frågorna jag har fått tillbaka från hyresvärdarna är nog att man är rädd att komma ut i dålig dager på nått sätt. Men det är inte alls det vi är ute efter, utan vi vill bara veta faktamässigt hur det ser ut, förklarar Yrjö Arbelius.

Målet med hyresvärdsdatan har varit att få en bättre bild av energiläget för att kunna göra mer heltäckande hållbarhetsrapporter, och övergripande har bemötandet från hyresvärdarna ändå varit positivt. Enligt Yrjö Arbelius är det framförallt är de större fastighetsbolagen som snabbt har sett hur detta kan gynna båda parter, och sett detta som en möjlighet att bygga ett bra samarbete.

– Flera hyresvärdar har återkommit till oss och frågat om vi är nöjda med det vi har fått, så jag tror att det ligger lika mycket i deras intresse att dela med sig av informationen. Om hyresvärdarna har ett hållbarhetstänk och är angelägna om att förse sina fastigheter med grön energi så är det naturligtvis en win-win för både oss och dem, säger Yrjö Arbelius.

I Metry-portalen kan man enkelt välja vem man vill dela sin data med och på så sätt slipper hyresgäster som Iver leta mätvärden bland årssammanställningar och fakturor från hyresvärden. Dessutom kräver många typer av rapporteringar att man som hyresvärd redogör för sina hyresgästers energianvändning – då kan delandet av data verkligen bli en win-win. För om hyresvärdarna skulle ställa samma fråga tillbaka till Iver är svaret självklart, menar Yrjö Arbelius:

Vill de ha data på vår förbrukning så får de naturligtvis det! Det är lika viktigt för oss om vi kan hjälpa dem att bli bättre. Det här är ju inga hemligheter, så det är lika bra att göra all information tillgänglig.

Läs mer om Iver

Yrjö Arbelius

Facility Manager, Iver

Kort om Iver

Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Iver guidar sina kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Ivers kunder finns i alla branscher och Iver levererar sina tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta sin expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,5 miljarder SEK och har cirka 1 300 medarbetare som arbetar på något av deras 25 kontor i Sverige och Norge.