Castellum minskade sin administration kring mätarbyten

Metry ökar smidigheten och minskar administration kring mätarbyten/felavläsningar och dylikt, som tidigare var en del av vardagen då vi hade manuell insamling.

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?

– Smidigheten och minskad administration kring mätarbyten/felavläsningar och dylikt, som tidigare var en del av vardagen då vi hade manuell insamling.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni börjat använda Metry?

– Framförallt har det möjliggjort att våra energiuppföljningsmöten handlar mer om att diskutera konkreta åtgärder och förslag snarare än att spekulera i om staplarna man tittar på är korrekta.

Hur tycker du integrationen till ert uppföljningssystem fungerar, något som skulle kunna förbättras?

– På det hela taget bra, har inga spontana förbättringsförslag just nu.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter framöver? Finns det fler parametrar utöver kwh och flöde som ni skulle vilja samla in eller andra användningsområden för er statistik (nya analyser) som ni skulle vilja utforska?

– Vi har diskuterat avfallshantering, men exakt hur det ska mätas eller hur data ska följas upp har jag ingen lösning på just nu. I takt med att det blir fler ”Mina sidor” hos avfallsföretagen så kanske man på motsvarande sätt kan hämta ut data därifrån, bygger ju dock på att avfallsföretagen tydligare lämnar ut denna information.

Sen skulle vi gärna se helhetslösningar på undermätare, där man skulle kunna använda Metry eller någon samarbetspartner för att lösa hela frågan kring undermätare med allt från projektering, till utförande och drift.

Läs mer om energiuppföljningssystem som integrerar med Metry och se prisinformation.

Läs mer om Castellum

Tomas Lenander

Teknisk förvaltare Region Stockholm, Castellum

Kort om Castellum

Varje dag går cirka 250 000 människor till jobbet i Castellums 632 fastigheter. Bolagets kunder finns inom kontor, myndigheter och verk samt logistik och Castellum är ledande inom hållbarhet.