Prisplan beroende på antal mätpunkter | Metry

Priser

Betala för det du använder. Ange antalet mätpunkter med reglagen intill för att se en kostnadsuppskattning.

Nätbolagsdata

0

Manuell avläsning

0

Undermätning

0

Minimum

2000 SEK/månad

 • Kostnadsdata från fakturor
 • Timvärden
 • Hyregästdata
 • IMD (individuell mätning och debitering)
 • Normalårskorrigering
 • Anpassade dataexporter
 • Teams
 • Metry Streams

Features

2000 SEK/månad

 • Nätbolagsdata
  • +Automatisk inventering av mätpunkter
  • +Månadsvis uppföljning av saknade mätvärden
 • Undermätning
  • +Personlig insamlingsrapport
 • Mobilapp för manuell avläsning
 • Färdiga integrationer och API
 • Telefon- och mejlsupport
 • Kostnadsdata från fakturor
 • Timvärden
 • Hyregästdata
 • IMD (individuell mätning och debitering)
 • Normalårskorrigering
 • Anpassade dataexporter
 • Metry Streams

Kontakta vår support om du har några frågor.

Kontakta oss