Vindkraftverk som producerar förnybar energi

Gröna elavtal är en klimatkompensation snarare än en verklig handling

För att göra skillnad för miljön räcker det inte att byta till ett avtal med 100% förnybar energi – vi måste också bli bättre på att balansera effekt och flexibel kapacitet.

Att teckna gröna avtal med 100% förnybar energi är inte en jätteinsats för miljön. Om vi alla fortsätter förbruka som vi gör, och ursäktar oss med förnybar energi, så gör vi oss ändå skyldiga till utsläpp. För när utbud och efterfrågan inte matchar så är det knappast 100% förnybar energi som driver era fastigheter.

Onödigt hög förbrukning drabbar hela elsystemet

Just tillgången till förnybar energi i Sverige pekades i fjolårets EEA-rapport ut som en punkt där vi överträffar våra satta mål. Till och med till en nivå så att vi kompenserar för de länder som inte kommit lika långt så att summan av kardemumman av EU-ländernas insatser ändå hamnar i linje med EU-målen.

Men om vi ska fortsätta vara ett föregångsland kan vi inte bara luta oss tillbaka på vår stora mängd vattenkraft och investera i utbyggnad av vind och sol. Vi måste också bli bättre på hur och när vi använder våra kilowattimmar. Onödigt hög förbrukning i Sverige minskar vår förmåga att exportera förnybar energi ut i Europa, och så som det ser ut idag producerar vi inte tillräckligt med förnybart åt oss själva.

Alla kan inte ha ett grönt elavtal

Enligt Energimyndighetens preliminära årssammanställning av elstatistik för 2021 beräknas den totala elproduktionen ha blivit 166 TWh, och elanvändningen landade på 140 TWh. Med alla energikällor inräknade producerar alltså Sverige mer el än vad vi förbrukar utslaget över ett år, men andelen förnybar energi är bara 68%.

Tillförsel av el från förnybara källor 2021, i förhållande till förbrukningen inom landet. Källa: SCB

Så som produktionen av förnybar energi kontra förbrukningen ser ut idag så producerar vi inte tillräckligt för att kunna ge 100% förnybar energi till alla, dygnet runt och året om. Om alla skulle teckna gröna avtal skulle det inte fungera.

Effekt- och energibrist kan komma att uppstå oftare i ett förnybart system. Vi måste redan nu bli lika bra på att balansera effekt och flexibel kapacitet som vi är på att prata om var vår energi kommer ifrån. För den stora utmaningen ligger inte bara i att producera tillräckligt mycket förnybar energi för att täcka årsbehovet i landet. Vi måste också att se till att det finns kapacitet när den verkligen behövs.

Kan du ursäkta kilowattslöseri med förnybar energi?

Gröna elavtal är en bra markering att vi vill ha mer förnybart och hållbart producerad energi i näten. Men i bristsituationer är vi fortfarande beroende av antingen fossildrivna kraftverk eller import från länder med en stor andel kol och gas. Om vi slösar med våra kilowattimmar vid fel tillfälle så måste smutsig energi ändå produceras eller importeras. Och då spelar det ingen roll om du har ett grönt elavtal eller inte.

Eftersom alla energikällor är del av samma nät så kan du aldrig veta om den energi som används i dina fastigheter kommer från sol, vind, vatten eller kol. Så företag som utlovar till exempel 100% svensk solenergi förbinder sig bara till att köpa upp så mycket solenergi som ni använder under ett år. Det är ju troligtvis inte är särskilt mycket solenergi som driver era fastigheter en gråmulen januarikväll, så om er förbrukning skenar i en bristsituation så kan du vara säker på att ni bidrar till utsläpp – även om det står 0g CO2 på era fakturor.

Efterfrågeflexibilitet gör större skillnad än ett avtalsbyte

Fastighetsbranschen bär ett stort ansvar i framtidens (och nutidens) förnybara energisystem. Men för att göra skillnad för miljön räcker det alltså inte att byta till ett avtal med 100% förnybar energi. Dels för att vi inte producerar tillräckligt med förnybart åt alla, och dels för att det på det stora hela inte gör så stor skillnad som vi kanske vill tro.

Istället för att klimatkompensera med gröna elavtal behöver fastighetsbolag satsa på efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering. Smarta styrsystem, egenproduktion av el och batterilagring – det finns flera sätt som ni kan bidra, och bland våra kunder har vi såklart flera strålande exempel!

Läs till exempel om Vasakronan som har som långsiktigt mål att inte behöva köpa in någon energi, se vårt webinar Solenergiprojekt i fastighetsbolag där Castellum berättar om sina solcellsprojekt eller lyssna på när Riksbyggen berättar om hur de styr sin effekt i webinaret Minska dyra effekttoppar.

Allt är möjligt med bra data! Prata med en av våra produktexperter så tittar vi närmare på hur vi kan hjälpa er.