Skyskrapor sedda underifrån i solsken

Data och rätt kompetenser är förutsättningar för en energieffektiv framtid

Enligt Efficient World Scenario kommer energiförbrukningen i byggnader att minska de kommande tjugo åren, trots att den totala byggnadsarealen kommer att öka med nästan 60%. I snitt, kan byggnader bli runt 40% mer energieffektiva år 2040, jämfört med idag.

En bidragande faktor till att byggnader kommer att bli mer energieffektiva är bättre analyser, baserade på insamlade värden och data. Mängden data som samlas in ökar stadigt och det svåra i ekvationen är uppenbarligen inte att samla in stora mängder data, utan att strukturera och använda informationen på rätt sätt.

Aggregering, struktur och insyn kan lösas med system som Metry, men då adresseras fortfarande inte hela problemet. Branschen behöver även kompetens som kan hantera informationen och implementera nya rutiner och struktur.

En undersökning från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) visar att de mest svårfunna kompetenserna är de inom avancerad styr- och reglerteknik samt automation och energieffektivisering. Hela 49% respektive 40% av arbetsgivare inom fastighetsbranschen bedömer dessa två kompetenser som svåra att hitta.

Samma undersökning visar att fastighetsbolagen ofta rekryterar från andra företag inom branschen. Endast runt 13% av nyanställda uppges komma från andra branscher eller arbetsförmedlingen. Respondenterna upplever även att det har blivit svårare att rekrytera rätt kompetens för yrkesrollerna fastighetsingenjörer och byggprojektledare. En följd av detta har blivit att lönerna höjs för rätt person, men kompetenskraven sänks för att personer ska kunna anställas.

Står fastighetsbranschen inför en kompetenskris? Snart har alla 40-talister gått i pension och personalomsättningen ökar på hela arbetsmarknaden. Fastighetsbranschen känner av effekterna – en avhandling från Lunds universitet visar att utbildningsmöjligheterna inte verkar räcka till och att fastighetsbranschen helt enkelt är en bransch i omvandling.

Det finns med andra ord mycket som bör göras på utbildningsfronten. Allmännyttan är ett av initiativen som jobbar för att göra fastighetsbranschen känd som en möjlig arbetsgivare. De har sedan 2006 ett traineeprogram som genomförs med intresserade medlemsföretag. Bra steg Allmännyttan!

Hur jobbar ni med rekrytering för framtiden?