Energiuppföljning

Spendera mer tid på analys och mindre tid på energidata.

Rätt data på rätt ställe

Samla all er energistatistik på ett ställe och integrera er data enkelt med marknadens ledande system för energiuppföljning, hållbarhetsrapportering, Business analytics (BA) eller energiskärmar.

Genom att låta Metry ta hand om er energidata undviker ni administration och istället kan ni optimera er tid och fokusera verksamheten på energisparande åtgärder.

Z

Lita på er data

Metry arbetar aktivt med att kvalitetssäkra er data.

h

Enhetlig struktur för kvalitetssäkring

Korrigering och interpolering er data enligt ett enhetligt regelverk.

Maximera energiuppföljningen

Tjänster för energiuppföljning behöver matas med rätt typ av data för att fungera på ett bra sätt.

g

Samma data oavsett användningsområde

Med ett enhetligt datalager vet ni att ni använder samma data trots olika gränssnitt och användningsområden.

Tydligt gränssnitt för er data

Portal för energidata presenterar i realtid vilken information som finns tillgänglig i varje ögonblick.

Historiska värden importerade och tillgängliga direkt

Importera historiska mätvärden automatiskt in till er energiuppföljning.

Rätt data in till era system

Metry har integrationer med flera system för uppföljning och rapportering. För de tjänster som inte finns på marknadsplatsen kan Metry hjälpa er att skapa exportformat som skickas in till just ert system.

Klicka och anslut ert system smidigt och säkert via marknadsplatsen.