Energiuppföljning

Genom kvalitetssäkrad energidata från oss på Metry kan ni spendera mer tid på analys
och mindre tid på att säkerställa er data.

En illustrerad bild som visar att Metry levererar korrekt och enhetlig data oavsett användningsområde.

Rätt data på rätt ställe

Samla all er energistatistik på ett ställe och integrera era värden enkelt med marknadens ledande system för energiuppföljning, hållbarhetsrapportering, Business analytics (BA) eller energiskärmar.

Genom att låta Metry ta hand om er energidata undviker ni administration och istället kan ni optimera er tid och fokusera verksamheten på energisparande åtgärder.

Hur Metry underlättar er energiuppföljning

Z

Lita på er energistatistik

Metry arbetar aktivt med att kvalitetssäkra er energidata så att ni alltid kan lita på mätvärdena ni ser på användarportalen.

h

Enhetlig struktur för kvalitetssäkring

Genom att använda vår tjänst kan ni vara säkra på att korrigering och interpolering av er energistatistik gjorts på ett enhetligt sätt.

Maximera energiuppföljningen

Tjänster för energiuppföljning behöver matas med rätt typ av data för att fungera på ett bra sätt. Vi säkerställer att rätt information kommer in.

g

Samma data oavsett användningsområde

Med ett enhetligt datalager vet ni att det är samma mätvärden som presenteras oavsett användningsområden.

Tydligt gränssnitt för era mätvärden

Vår användarportal har smarta funktioner som gör det enkelt för er att kunna skapa en tydlig översikt över vilka mätvärden som har samlats in.

Historiska värden tillgängliga direkt

Importera historiska mätvärden automatiskt in till ert energiuppföljningssystem.

Integrerar med olika uppföljningssystem

Metry har integrationer med flera system för uppföljning och rapportering. För de tjänster som inte finns på Metrys användarportal kan vi hjälpa er att skapa exportformat som skickas in till just ert system.

Testa Metrys tjänst gratis och anslut enkelt ert system via vår portal.