Tornberget använder kostnadsdata för säkringsanalys och hyressättning

"Vi har inte haft den här typen av verktyg tidigare, och det är framförallt sånt här som vi har efterfrågat"

Det kommunala fastighetsbolaget Tornberget är bland de första att testa vår nya tjänst Kostnadsinsamling via faktura, och med det har de fått ett helt nytt verktyg att använda till både säkringsanalys och hyressättning.

Sen 2017 har Tornberget använt Metry för att kvalitetssäkra sin datainsamling och få koll på sina olika abonnemang.

– Vi har ganska många fastigheter, och det tillkommer och frångår byggnader löpande. Med Metry behöver vi inte gå igenom alla abonnemang då systemet bevakar och meddelar när det sker avvikelser, säger Simon Slotte, elingenjör på Tornberget.

Nedsäkringen beräknas ge ca 55 000 kr i årlig besparing

En av åtgärderna som Tornberget har gjort med hjälp av Metrys kostnadsdata är en analys över alla deras säkringsabonnemang. Genom att ta fram ett nyckeltal för relationen mellan fasta abonnemangskostnader och energikostnader kunde Tornberget enkelt sortera fram de byggnader som verkar haft onödigt hög säkring.

För de i toppskiktet tittade vi på abonnemangen, vilken verksamhet det var och förbrukningsprofilerna. Sen gick vi vidare med dem där det inte var några svårigheter att säkra ner, förklarar Simon Slotte.

På årsbasis kom vi fram till att vi skulle spara 55 700 kr per år på nedsäkringarna, fördelat på 11 abonnemang, säger Rasmus Hasselrot, energistrateg på Tornberget.

Att välja säkringsstorlek eller anslutningsstorlek är inte helt lätt. Ofta tittar man på energistatistiken i liknande byggnader och gör en bedömning av hur effektbehovet kommer att se ut utifrån tidigare erfarenheter. Enligt Simon Slotte och Rasmus Hasselrot blir kostnadsdata ett ytterligare verktyg att ta till.

Vi ser ungefär hur stor effekt olika typer av byggnader behöver, och om vi sen väljer att gå över det så gör vi det medvetet istället för att välja något jättehögt i onödan, säger Simon Slotte.

Om vi tar höjd ska vi veta att vi tar höjd, och hur mycket vi ska ta i. Det ger oss en bättre kunskap och bättre möjligheter att göra smarta val i framtiden, säger Rasmus Hasselrot.

Kostnadsdata underlättar hyressättningen

Kostnadsdata från Metry kommer också att användas för att räkna ut hyror. Tornbergets hyror aviseras i förskott, och i dem ingår energikostnaden. Med kostnadsinsamling som ett nytt tillskott i verktygslådan kommer det att bli enklare för Tornberget att sätta en så korrekt hyra som möjligt i förhållande till de faktiska energikostnaderna.

Vi har tidigare utgått från den uppskattade totalkostnaden för el och fördelat den på respektive hyra. Den fasta kostnaden för el kan variera något mellan abonnemangen så därför blir uppskattningen inte helt rätt för varje abonnemang, säger Simon Slotte.

Istället för att ta en helhet och slå ut det på enheter så kan vi nu bygga upp det från enheten och uppåt, och få en total i slutändan. Vi har inte haft den här typen av verktyg tidigare, och det är framförallt sånt här som vi har efterfrågat, säger Rasmus Hasselrot.

Datan har alltid funnits där, men det har saknats ett enkelt sätt att samla in och strukturera den. Genom att automatiskt hämta in fakturor med Metry får Tornberget nu sina kostnader uppdelade efter olika kostnadskategorier och objekt, och kan göra mer tillförlitliga prognoser utan att lägga tid på manuellt merarbete.

Priserna står ju där på fakturan, men det hinns inte att gå in och kolla på varje faktura och lägga in det i Excel. Nu har vi det istället färdigt uppdelat i Excel-filer och kan faktiskt arbeta med datan, säger Simon Slotte.

Vill du veta mer om Kostnadsinsamling via faktura? Prata med oss!

Läs mer om Tornberget

Rasmus Hasselrot

Energistrateg, Tornberget

Simon Slotte

Elingenjör, Tornberget

Kort om Tornberget

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB är Haninge kommuns bolag för ägande och förvaltning av kommunala verksamhetslokaler för samhällsnyttan. Bolagets uppdrag omfattar ägande och förvaltning av skolor, förskolor, äldreboenden, omsorgsboenden, fritidsgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar med mera till en sammanlagd lokalyta på cirka 300 000 kvadratmeter.