Magnus Hornef och Joel Torkelsson, co-founders på Metry, och Kristina Söderberg, Investment Manager på SEB Greentech Venture Capital.

SEB Greentech Venture Capital går in som delägare i Metry

Metry är scale-up-bolaget som samlar data för hållbarhetsrapportering och effektivare energianvändning i fastigheter. Nu investerar SEB Greentech Venture Capital i bolaget, och ser tydliga kopplingar mellan data, hållbarhet och finansiella risker.

Fastigheter står för en stor del av den globala energianvändningen och världens klimatutsläpp, upp till 40% enligt FN:s miljöprogram UNEP, och 75% av byggnaderna i Europa klassas som ineffektiva med stor potential att spara energi. Samtidigt har EU’s gröna taxonomi accelererat fokus på hållbarhetsfrågor och nya direktiv gör hållbarhetsrisker likställt med finansiella risker.

Vi vill gå in i bolag som kan göra skillnad och givet att fastigheter står för en stor andel av all energikonsumtion och koldioxidutsläpp ser vi att Metry behövs för att underlätta och möjliggöra för fastighetsägare och andra att fatta rätt investeringsbeslut. Behovet av pålitlig fastighetsdata har ökat markant även för banker på grund av de nya EU regelverken och rapporteringskraven, så när fastighetsägare ansöker om finansiering på en investering vill man ur ett bankperspektiv kunna få tillgång till ett datapaket som underbygger caset, förklarar Kristina Söderberg, Investment Manager på SEB Greentech VC.

Trovärdigt hållbarhetsarbete kräver pålitlig data

Ju mer hållbarhet blir en finansiell fråga, desto viktigare blir det att datan som ligger till grund för att utvärdera hållbarhet är pålitlig. Metry har sedan starten haft en dedikerad del i sin plattform för validering och spårbarhet i den data som samlas in.

Pålitlig data behövs både för att fastighetsbolag och banker ska kunna fatta bra beslut, vare sig det gäller förbättringsåtgärder eller värderingar. Inom ekonomi är det självklart att ha ett bokföringssystem med spårbarhet. Och inom hållbarhet kommer insamlingssystem för energidata blir lika självklart när kraven på kvalitet och spårbarhet ökar. Så vi är glada att få in denna typ av kompetens från SEB och tillsammans kunna utveckla Metrys erbjudande inom ESG och fastigheter, säger Magnus Hornef, VD och co-founder av Metry.

Det finns många bolag som vill lösa hela eller olika delar av värdekedjan, det som gör Metry så intressant och skalbart är att de fokuserar fullt på att göra själva datainsamlingen och paketeringen av data riktigt bra och effektiv. Vi har följt bolaget länge och är intresserade av den internationaliseringsresa de har framför sig, där de med sin djupa kompetens inom området kan hjälpa till att skynda på aktiviteterna i Europa, säger Kristina Söderberg på SEB Greentech VC.

Om Metry

Metry digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. 40% av världens energi förbrukas fortfarande av byggnader. Strukturerad och kvalitetssäkrad dataaggregering skapar insyn i ett fastighetsbestånds energiförbrukning, öppnar upp för bättre beslutsfattande och möjliggör investeringar som faktiskt gör skillnad.

www.metry.io

Om SEB Greentech Venture Capital

SEB Greentech VC investerar i grön teknik, med fokus på innovationer som har betydande effekt för att minska utsläppen av växthusgaser eller för att förhindra överskridande av klimatets planetära gränser. SEB Greentech VC investerar i hårdvara, mjukvara och plattformslösningar, inom sektorer som sträcker sig från förnybar energi, energilagring, vatten- och jordbruksteknik, cirkulära affärsmodeller till avfallshantering.

https://sebgroup.com/our-offering/financing-and-investment-banking/greentech